Team - Greensight
GREENSIGHT TEAM
Bli kjent med oss

Team:

Tor Martin Foto: Tomasz Wrobel

Tor Martin Misund

Green Advisor / Prosjekt leder, Greensight AS

Nøkkelkvalifikkasjoner:

Lang erfaring med ledelse innenfor olje og gass, Executive Master of Managemnet in Energy, Prosjektledelse, HMS ledelse, GreenPod, Kokk.

Mons Ole Foto: Tomasz Wrobel

Mons Ole Sellevold

Prosjektleder, Greensight AS

Nøkkelkvalifikkasjoner:

Prosjektledelse, vannkraft, energisystem, kraftnettet, hydrogen, bygg- og anleggsteknikk.


Daniel Janzen Foto: Tomasz Wrobel

Daniel Janzen

Energiøkonom, Greensight AS

Nøkkelkvalifikasjoner: 

God økonomisk forståelse av hydrogen og andre fornybare energiteknologier. Gjennomført stort antall større og mindre hydrogenrelaterte studier, kunnskap om både komprimert- og flytende hydrogen. God forståelse av forretningsstrategi og utvikling.

Aurora Foto: Tomasz Wrobel

Aurora Baardsen

Intern, Greensight AS

Nøkkelkvalifikkasjoner:

Studerer havteknologi ved Universitetet i Bergen, hydrogen, innovasjon, fornybar energi, bærekraft.


Celine Foto:Tomasz Wrobel

Celine Solstad

Intern, Greensight AS

Nøkkelkvalifikasjoner: 

Studerer energi ved Universitetet i Bergen, hydrogen,  fornybar energi, energiteknologi, hydrogen.

Are Foto: Tomasz Wrobel

Are Opstad Sæbø

Green Hydrogen Project Manager, Greenstat Hydrogen AS

Nøkkelkvalifikasjoner:

Risikoanalyser, hydrogensikkerhet og hydrogenets egenskaper, prosjektledelse, fornybar energi, komprimert- og flytende hydrogen.

Tomas Foto: Tomasz Wrobel

Tomas Fiksdal

CEO, Greenstat Hydrogen AS

Nøkkelkvalifikasjoner:

 God tekno-økonomisk forståelse av helhetlige hydrogenprosjekter, prosjektledelse, gjennomført stort antall større og mindre hydrogenrelaterte studier, komprimert- og flytende hydrogen