Innlegg

Week 37: Hydrogen and maritime sector

hydrogen maritime sector transport

Hydrogen in the maritime sector is on the agenda this week. The Norwegian Public Roads Administration recommends hydrogen for the ferries on the Vestfjorden-connection, but the Government has not made a decision yet. We can also read about overwhelming interest by shipping companies for a hydrogen bulkcarrier for Norwegian companies, while Ballard introduces a maritime FC-module to power ships. Lastly we’ll have a look at million dollars funding in California and a wind project in Denmark. 

 

Hydrogen or biogas in Vestfjorden?

Statens Vegvesen (The Norwegian Public Roads Administration) is ready to present a tender on four new hydrogen ferries on the Vestfjorden-connection (connecting the city of Bodø with the famous Lofoten Islands) from 2023. However, the Norwegian Government wants to examine the use of biogas as well before they make any decisions. The Ministry of Transport has not concluded yet, but a conclusion is expected during September. The importance of hydrogen is emphasised in the newly presented Norwegian Hydrogen Strategy, and it has been questioned that the Government does not follow their own strategy and goes all in on biogas on the connection.

This is an important decission for the hydrogen future in Norway. Use of hydrogen can give advantages in the hydrogen market, especially in the maritime sector, and the Vestfjorden-connection can be the second connection with hydrogen ferries in Norway. Todays’ contract on the connection expires in the end of 2022.

ferge hydrogen vestfjorden

MF Landegode, one of the four LNG-ferries operating the rough Vestfjorden-connection today. Source: Torghatten Nord


Hydrogen ferries in Vestfjorden – comments by Zero

Hydrogen ferries in Vestfjorden should be the start of the Norwegian hydrogen investment, and it will be an important step to ensure a hydrogen value chain in Norway. The organisation Zero says that a hydrogen powered connection over Vestfjorden will ensure a large enough volume of hydrogen to get the first large-scale hydrogen production in operation.

The hydrogen ferries will be the first of many projects within hydrogen in maritime and transport sector. The demand on zero-emission in the ferry tenders has put the Norwegian maritime cluster in a world leading position within green technology. Zero supports The Norwegian Public Roads Administration’s recommendation with hydrogen in Vestfjorden, and the Government should do the same. 


 

Overwhelming interest for hydrogen bulkcarrier

Felleskjøpet Agri and Heidelberg Cement challenges shipping companies to new thinking  and  zero-emission bulkcarriersIn practice, shipowners have to go for liquid hydrogen or ammonia produced with zero emissions, and the response has been overwhelming, according to the companies. 

The use of  biofuel in 50 years old diesel engine technologies is not innovative enough for the companies, according to the Chartering Manager of Heidelberg Cement North Europe. Felleskjøpet Agri and Heidelberg Cement announced in July that they will offer a 20 years contract to the shipping company that can offer them a zero emission bulkcarrier by 2023. They will choose the best suited shipping company by December, for further development of detailed solutions in spring 2021.

Heidelberg Cement is transporting 500 000 tons of stones and gravels from Western to Eastern Norway, while Felleskjøpet Agri transports grains the opposite direction. The ship is calculated to use one ton of hydrogen each day, with possible bunkering opportunities in Rogaland County or in the Oslo Fjord.


 

Ballard introduces zero-emission FC-module to power ships

This week Ballard Power Systems announced the launch of the fuel cell industry´s first module designed for primary propulsion power in marine vessels. The fuell cell product FCwave is a 200 kW module unit that can be scaled up to muli-megawatt power level.

The FCwave can be used to power marine vessels such as passenger and car ferries, river push boats and fishing boats. It can also be used as stationary electrical power to support hotel and auxiliary load on cruise ships and other vessels while docked at port. The International Maritime Organization has set  targets to lower emissions by 50 percent by 2050 in the marine sector. This product could be a game changer for the introduction of hydrogen to the maritime area.

Hydrogen maritime sector fuelcell

Source: Ballard


 

California approves 39,1 million dollars for hydrogen stations

California Energy Commission regulators have approved 39,1 million dollars of funding for a total of 36 hydrogen stations to service passenger vehicles. The funds were awarded to FirstElement, Iwanti and Shell. Another 87 stations were also recommended for funding, meaning California could have 123 new hydrogen stations. The state has currently 42 hydrogen stations opened. 


 

Wind-to-Hydrogen project  one step closer to production

Siemens Gamesa is partnering up with Green Hydrogen Systems (GHS) for a wind-to-hydrogen project in Denmark. The production of hydrogen is scheduled to start in January 2021 and the project involves a three megawatt Siemens wind turbine that will power a GHS elecrolyser.

The green hydrogen will be stored and used for subsequent distribution and used as fuel for hydrogen-powered buses, taxis and cars, while the oxygen will be released into the atmosphere.


Do you want to be updated on the development in the hydrogen market? Sign up for our news letter here. Contact us for an overview of existing and planned projects in Norway and the world: greensight@greensight.no

hydrogen stålproduksjon

Uke 35: Stålproduksjon, transport og hydrogenalliansen

hydrogen stålproduksjon

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. IEEFA har denne uken publisert en rapport der det kommer frem at den globale hydrogenproduksjonen vil være mye mindre enn etterspørselen i 2030. Vi kan lese om hydrogenbasert stålproduksjon i både Tyskland og Sverige, i tillegg til at det presenteres 35 hybrid-busser og to fyllestasjoner i Tyskland. Til slutt kan vi lese om nye medlemmer til den nyetablerte hydrogenalliansen til EU.

 

IEEFA: Ikke stor nok hydrogenproduksjon i 2030

IEEFA, instituttet for energiøkonomiske og finansielle analyser, estimerer at over 50 gjennomførbare hydrogenprosjekter har blitt presentert det siste året. Basert på analysen av de 50 prosjektene, estimeres det at den globale hydrogenproduksjonen vil være på tre millioner tonn hydrogen årlig innen 2030. Imidlertid vil etterspørselen kreve ytterligere 8,7 millioner tonn hydrogen. IEEFA tror i tillegg det vil bli nødvendig å utsette flere prosjekter på grunn av usikker finansiering, fellesforetak med tungvint organisering og høye kostnader for hydrogentransport til havs.

Det vil være nødvendig med økt støtte oppunder hydrogenprosjekter for at hydrogen kan være et nøkkelelement i energiovergangen. Hydrogen regnes som avgjørende for å dekarbonisere sektorer innen tungindustri og tungtransport. Du kan lese den fulle rapporten her.


 

Hydrogenbasert stålproduksjon i Tyskland

De tyske selskapene Dillinger og Saarstahl steel group har startet Europas første hydrogenbaserte stålproduksjon. Selskapet bruker hydrogenrik coke-gass som et viktig steg på veien mot en grønn stålproduksjon, der karbonutslippene kan reduseres ved å erstatte karbon med hydrogen i masovnen. Det har blitt investert 14 millioner euro i coke-ovnen. Det ligger nå til rette for at man i fremtiden kan erstatte coke-gassen med grønt hydrogen. 

stålproduksjon hydrogen

Kilde: Dillinger


Stålproduksjon i Sverige

Det er ikke bare i Tyskland det satses på stål. Mandag 31.august starter driften av verdens første fossilfrie og hydrogendrevne stålproduksjonen i Sverige. Gjennom prosjektet HYBRIT skal CO2-utslippet reduseres i stålindustrien ved å erstatte kull med hydrogen i produksjonsprosessen.

I første omgang er det snakk om et pilotanlegg. SSAB, LKAB og Vattenfall står bak prosjektet og vil har en målsetting om en løsning for fossilfri stålproduksjon innen 2035. 

Hydrogenbusser og infrastruktur i Tyskland

Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), representanter fra BMVI, europakommisjonen og Rehein-Sieg-Kreis presenterte denne uken 35 hybrid hydrogenbusser og  to fyllestasjoner som skal utplasseres i Rhein-Sieg-området.

Den ene hydrogenstasjonen vil befinne seg i Meckenheim og ti av de 35 hybridbussene vil benytte seg av denne fyllestasjonen. Den andre fyllestasjonen vil være lokalisert i Wermelskirchen. De resterende bussene vil brukes på RVKs lokasjoner i Wermelskirchen og Bergisch Gladbank.


 

Nye medlemmer av European Clean Hydrogen Alliance

Denne uken kan vi lese om at flere nye selskaper har blitt en del av den europeiske hydrogenalliansen. Linde, E.ON og Verbund er de nyeste medlemmene, og de ønsker å bringe sin ekspertise inn i alliansen. European Clean Hydrogen Alliance er en bred allianse som skal sikre hjemlig produksjon av ren gass for å få omstilt Europa til et nullutslippsamfunn innen 2050.

Hydrogenallianse

Kilde: Europakommisjonen


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogen transport nettverk

Uke 33: Hydrogenproduksjon og transport

hydrogen transport nettverk

Den tyske hydrogensatsingen fortsetter, og denne gangen skal det etableres en hydrogenøy i den tyske delen av Nordsjøen. I ukens nyheter kan vi også lese om at selskapene SKYRE og Eta Space ikke nøyer seg med hydrogenproduksjon på jorden, men ønsker å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Flere av ukens nyheter er innen transport: Et selskap fra New Zealand har fått støtte til å etablere et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner, 0g Hyundai  har sikret seg tilgang på hydrogen til sine hydrogenbiler i Sydney.

 

Grønn hydrogenøy i Tyskland

Øyen Heligoland ligger i den tyske delen av Nordsjøen og har som mål om å bli en sentral aktør innen hydrogenproduksjon fra offshore vind. AquaVentus vil lage en hydrogenhub på øyen som i første omgang vil ha en elektrolysør med 30 MW kapasitet. Anlegget vil kunne produsere 2500 tonn grønt hydrogen per år innen 2025.

Prosjektet, som går under navnet AquaPrimus, vil bli bygget innen 2025 og vil være forbundet med øyen via en rørledning for hydrogen. Ifølge selskapet vil kapasiteten på kunstige øyer nær Heligoland vokse opp mot 50 MW innen 2030 og 10 GW innen 2035. Selskapet RWE Renewables støtter initiativet for en hydrogenhub på Heligoland og bidrar med kompetanse til prosjektet. RWE ble nylig en del av den europeiske hydroenalliansen.

hydrogen produksjon offshore vind

Kilde: AquaVentus.eu


 

Hydrogenanlegg på månen

SKYRE samarbeider med Eta Space for å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Det vil produseres grønt hydrogen, der is fra permanent skyggelagte kratere kan benyttes i elektrolyse. SKYRE vil deretter bruke sin eget komponent H2RENEW for å flytendegjøre hydrogenet for bruk som drivstoff.


 

Myndighetene støtter nasjonalt nettverk av fyllestasjoner

Hiringa Energy har fått 20 millioner dollar i støtte fra myndighetene for å etablere New Zealands første nasjonale nettverk av fyllestasjoner for hydrogen. Hiringa Energy vil bygge totalt åtte fyllestasjoner i Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Manawatu, Auckland, Taupõ, Wellington og Christchurch.

Alle stasjonene vil være tilgjengelige for tunge kjøretøy som lastebiler og busser, og det forventes at konstruksjonen av fyllestasjonene vil begynne i 2020.  Initiativet vil dekke 95 prosent av tungt trafikkerte ruter på den nordlige og 82 prosent av den sørlige delen av øyen. I fase to av prosjektet skal nettverket utvides med 16 stasjoner innen 2025, før det skal utvides med ytterligere 100 innen 2030 i fase tre.

hydrogen transport nettverk fyllestasjon

Kilde: Hiringa Energy


 

Hyundai Australia sikret tilgang til hydrogen

Gasselskapet Jemena har signert et memorandum med Hyundai og Coregas om å produsere og levere hydrogen til Hyundais hovedkvarter Macwuarie Park i Australia fra 2021. Hydrogenet vil være produsert fra sol- og vindenergi, og avtalen gjør at Hyundai er ett steg nærmere flere hydrogenbiler i Sydneys gater.

Corgas vil levere det nødvendige utstyret for å kunne fylle og distribuere  hydrogenet, mens hydrogenet vil bli produsert som en del av Jemenas prosjekt Western Sydney Green Gas. Det vil i tillegg bli gjennomført testing av hvordan hydrogen kan lagres og brukes over hele gassnettverket til Jemena.


 

Asia ledende innen hydrogenbiler

Asia er den ledende verdensdelen for hydrogenbiler. Det er ikke bare innen investeringer og utvikling av infrastruktur Asia er ledende, men også i utviklingen av effektiv teknologi. Spesielt Sør-Korea skiller seg ut, og takket være subsidier solgte Hyundai Nexo 4194 enheter i 2019 i bare Sør-Korea. Det ble totalt solgt  2494 Toyota Mirai i samme år. Til sammenligning ble det solgt én hydrogenbil i Norge i perioden juni 2019 til april 2020. I tillegg har opptil syv ulike byer i Sør-Korea hydrogendrevne busser.

hydrogen hyundai bil transport

Kilde: Hyundai


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 25: EU-press, ammoniakk og transport

EU-press, ammoniakk og transport: bilde viser en lufttaxi

I ukens nyheter kan vi lese om at flere europeiske land legger press på EU, samtidig som Skottland oppretter et fond på 62 millioner pund for å dempe virkningene av koronaviruset. Denne uken står transport sentralt: ammoniakk pekes på som en løsning innen skipsfarten, spanske selskaper vil produsere syntetisk drivstoff fra hydrogen, Frankrike støtter planer for hydrogendrevne luftfartøy og et israelsk selskap utvikler en hydrogendrevet lufttaxi.

 

Europeiske land legger press på EU

Forrige uke presenterte Tyskland sin hydrogenstrategi. Nå krever Tyskland, Østerrike, Nederland, Luxemburg, Belgia, Frankrike og Sveits at EU-kommisjonen legger frem en strategi som legger til rette for grønt hydrogen. Landene har skrevet en felles deklarasjon der de presenterer flere krav til EU-kommisjonen.

Landene ønsker mer samarbeid om hydrogen, og at det skal være fokus på grønt hydrogen. De ønsker at EU-kommisjonen legger fram en handlingsplan med konkrete mål for hvordan EU skal være fra 2030, der det kommer frem hvor mye CO2 som skal kuttes. De ønsker også å få utarbeidet et lovforslag som kan gjøre det mulig å oppnå målene.


 

Støtte til hydrogenprosjekter i Skottland

I flere av nyhetsoppdateringene de siste månedene har vi kunne lese om redningspakker for å dempe virkningene av koronaviruset. Denne uken har Scotland opprettet et fond på 62 millioner pund for å støtte bedrifter innen olje-, gass- og energisektoren over de neste fem årene.

Fondet vil ha fokus på den nordøstlige delen og vil støtte prosjekter med netto nullutslipp, blant annet prosjektene ACORN CCS & ACORN Hydrogen, Aberdeen Vision og Aberdeen Hydrogen Hub. Støttepakken er i tråd med ambisjonene om å bli en verdensleder innen overgangen til netto nullutslipp, samtidig som det hjelper Scotland å nå målsettingene sine innen klimaendring.


 

Rapport: Ammoniakk løsning for å avkarbonisere skipsfarten

En ny rapport fra Klimastiftelsen peker på ammoniakk som løsningen på skipsfartens klimaproblem, og at det vil være den raskeste veien for å avkarbonisere den havgående flåten. Ammoniakk kan brukes både i brenselceller og i forbrenningsmotorer. Ammoniakk spaltes til nitrogen og hydrogen enten i forkant eller direkte i brenselcellene, der hydrogen blir brukt til å produsere elektrisitet.

Ammoniakk kan produseres karbonfritt, det kan enkelt lagres og transporteres, det har høyere energitetthet enn andre karbonfrie alternativer og billigere strøm fører til billigere karbonfri ammoniakk.

Det vil være et behov for 600 til 900 millioner tonn ammoniakk dersom hele den internasjonale skipsflåten skal gå på ammoniakk. Det trengs mer forskning og utvikling før teknologien kan bruke ammoniakk direkte. Både MAN Energy Solutions og Wärtsilä jobber for å tilpasse gassmotorer til å benytte ammoniakk. Rederiet Eidsvik, Equinor og 14 teknologipartnere skal frem til 2023 utvikle en helt ny brenselcelle og et system for å benytte ammoniakk til bruk på skip.


 

Anlegg for syntetisk drivstoff i Spania

Den spanske oljegiganten Repsol planlegger å bygge et av de største anleggene i verden for syntetisk drivstoff som gir netto nullutslipp.  Anlegget vil bygges ved havnen i Bilbao og får en prislapp på 60 millioner euro.

Petronor, en av Spanias største industrielle aktører, og Ente Vasco de la Energía, energibyrået i regionen Baskerland, skal være en del av prosjektet. Anlegget vil kombinere grønt hydrogen med CO2 lagret ved Petronors raffineri.  Det forventes at anlegget vil være i drift innen fire år. I den første fasen vil 50 tønner med syntetisk drivstoff bli produsert hvert år, med netto nullutslipp av CO2 i hele produksjonssyklusen. Det vil være mulighet å skalere opp produksjonen dersom den første fasen er vellykket.

repsol hydrogen syntetisk drivstoff

Illustrasjon av prosjektet. Kilde: Repsol


 

Hydrogendrevne luftfartøy

Den franske transportministeren har annonsert at departementet vil støtte planer for å lansere luftfartøy med grønt hydrogen som drivstoff fra 2035. Den første prototypen vil bli presentert mellom 2026 og 2028.

Ifølge franske medier planlegger myndighetene å bruke 1,5 milliarder euro i offentlig støtte på forskning og utvikling i løpet av de neste tre årene, med et overordnet mål om å få et karbonnøytralt luftfartøy innen 2035. Det vil være en utvikling å få tilstrekkelig energitetthet uten at vekten blir for stor, i tillegg til at det blir nødvendig å se på sikkerheten for lagring av hydrogen om bord i luftfartøy.

Det er ikke bare Frankrike som satser på hydrogendrevne luftfartøy. Israels Urban Aeronautics Inc., leder innen VTOL (Vertical Take-off and Landing) luftfartøy, har inngått en avtale med HyPoint Inc. for å akselerere innlemmelsen av brenselceller i luftfartøyet CityHawk eVTOL. CityHawk skal benyttes som kommersiell lufttaxi og redningsfartøy, og HyPoint vil levere brenselcellesystemet som skal benyttes. CityHawk er en seksseters eVTOL uten ytre vinger eller rotorer og skal bli satt i drift i 2028.

Hydrogen lufttaxi Urban Aeronautics Inc

Urban Aeronautics Inc hydrogendrevne lufttaxi Kilde: Urban Aeronautics Inc


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Uke 21: Nøkkelsteder, hydrogennettverk og transport

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. Denne uken kan vi lese om at Bergen og Bodø pekes ut som nøkkelsteder for hydrogen og at det for første gang siden juni har blitt solgt en hydrogenbil i Norge. Hydrogen står sentralt i dekarbonisering av olje og gass, ifølge DNV GL-rapport. Til slutt kan vi lese noen internasjonale saker om hydrogennettverk, hydrogenanlegg og en vanntaxi. 

Bergen og Bodø nøkkelsteder for hydrogen

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy. I første omgang er det Vestland og Bergen samt Bodø i nord som peker seg ut som nøkkelsteder for produksjon og fylling av hydrogen og ammoniakk.

Ved disse lokasjonene finnes det også forbrukere av hydrogen, enten innen industri eller kjøretøy. Målet med rapporten er å vise hvordan infrastrukturen skal se ut og dermed prioritere hvor det bør bygges ut både produksjons- og lagringskapasitet og bunkringsstasjoner.


 

Hydrogen sentralt for dekarbonisering av olje og gass

En ny rapport fra DNV GL viser at hydrogen er høyt oppe på prioriteringslisten til mange fagfolk innen olje og gass, og de forventer at hydrogen vil være en del av dekarboniseringen av sektoren. Hele 52 prosent forventer at hydrogen vil bli en viktig del av energimiksen innen 2030, ifølge rapporten. Blant industrielle ledere sier 21 prosent at de allerede har tatt steget inn i hydrogenmarkedet.

Det er også en betydelig økning i dem som rapporterer at organisasjonen aktivt jobber mot en energimiks med mindre karbon, fra 44 prosent i 2018 til 60 prosent i 2020.


 

Første salg av hydrogenbil i Norge siden juni 2019

Hver måned publiserer Sweco en oversikt over hvordan det går med elektrifiseringen av den norske transporten. I april var 49 prosent av alle de nye bilene som rullet ut på veiene nullutslipp, og for første gang siden juni 2019 har det blitt solgt én hydrogenbil i Norge!


 

Verdens største hydrogennettverk i Tyskland

Tyske operatører av gassledningsnettverk har nylig presentert en plan der de vil bygge 1200 kilometer med hydrogennettverk innen 2030 for å transportere hydrogen på tvers av landet. Det vil være verdens største som er planlagt så langt.

Nettverket «H2 Startnetz» til 660 millioner euro vil bli koblet til forbrukssentre i Nordrhein-Westfalen og i Niedersachsen til 31 ulike prosjekter som produserer grønt hydrogen i Nord-Tyskland. Det vil også være koblinger til Sør-Tyskland. Nettverket er første steget mot et nasjonalt hydrogennettverk. Omlag 1100 kilometer vil bli konvertert fra tidligere gassledningsrør, mens de resterende 100 kilometerne vil være nye rør.

FNB gas hydrogennettverk i Tyskland

Hydrogennettverket Kilde: FNB gas


 

Hydrogenproduksjon i California

Forrige uke skrev vi om Ways2H som produserte hydrogen fra husholdningsavfall. Denne uken har energiselskapet SGH2 Energy annonsert planer om å bygge det de hevder vil bli verdens største anlegg for grønt hydrogen i Lancaster, California. SGH2 bruker avfall, inkludert plast, for å produsere grønt hydrogen. Anlegget vil produsere opp til 11 000 kg grønt hydrogen per dag og vil prosessere 40 000 tonn avfall årlig.

Et konsortium av globale selskaper og institusjoner har gått sammen med SGH2 og Lancaster for å utvikle prosjektet. Konsortiet består av Flour, Berkeley Lab, UC Berkeley, Thermosolv, Integrity Engineers, Millenium, HyetHydrogen og Hexagon. Californias største eiere og operatører av fyllestasjoner er allerede i forhandlinger om å kjøpe hydrogen fra anlegget.


 

Svevende vanntaxi

Den hydrogendrevne vanntaxien SeaBubbles har fullført sin prøveperiode i Frankrike, og har nettopp fått sin første bestilling fra Auvergne-Rhôone-Alpes regionen. Det er i tillegg kommet bestillinger fra Lyon, Cassis, Nantes og Geneve, og det er totalt fem bestillinger for den unike vanntaxien. SeaBubbles bruker hydrofoil utviklet av Alain Thébault, og selve båten «svever» ca. 50 cm over bølgene.

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Kilde: SeaBubbles


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no