Innlegg

hydrogen transport nettverk

Uke 33: Hydrogenproduksjon og transport

hydrogen transport nettverk

Den tyske hydrogensatsingen fortsetter, og denne gangen skal det etableres en hydrogenøy i den tyske delen av Nordsjøen. I ukens nyheter kan vi også lese om at selskapene SKYRE og Eta Space ikke nøyer seg med hydrogenproduksjon på jorden, men ønsker å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Flere av ukens nyheter er innen transport: Et selskap fra New Zealand har fått støtte til å etablere et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner, 0g Hyundai  har sikret seg tilgang på hydrogen til sine hydrogenbiler i Sydney.

 

Grønn hydrogenøy i Tyskland

Øyen Heligoland ligger i den tyske delen av Nordsjøen og har som mål om å bli en sentral aktør innen hydrogenproduksjon fra offshore vind. AquaVentus vil lage en hydrogenhub på øyen som i første omgang vil ha en elektrolysør med 30 MW kapasitet. Anlegget vil kunne produsere 2500 tonn grønt hydrogen per år innen 2025.

Prosjektet, som går under navnet AquaPrimus, vil bli bygget innen 2025 og vil være forbundet med øyen via en rørledning for hydrogen. Ifølge selskapet vil kapasiteten på kunstige øyer nær Heligoland vokse opp mot 50 MW innen 2030 og 10 GW innen 2035. Selskapet RWE Renewables støtter initiativet for en hydrogenhub på Heligoland og bidrar med kompetanse til prosjektet. RWE ble nylig en del av den europeiske hydroenalliansen.

hydrogen produksjon offshore vind

Kilde: AquaVentus.eu


 

Hydrogenanlegg på månen

SKYRE samarbeider med Eta Space for å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Det vil produseres grønt hydrogen, der is fra permanent skyggelagte kratere kan benyttes i elektrolyse. SKYRE vil deretter bruke sin eget komponent H2RENEW for å flytendegjøre hydrogenet for bruk som drivstoff.


 

Myndighetene støtter nasjonalt nettverk av fyllestasjoner

Hiringa Energy har fått 20 millioner dollar i støtte fra myndighetene for å etablere New Zealands første nasjonale nettverk av fyllestasjoner for hydrogen. Hiringa Energy vil bygge totalt åtte fyllestasjoner i Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Manawatu, Auckland, Taupõ, Wellington og Christchurch.

Alle stasjonene vil være tilgjengelige for tunge kjøretøy som lastebiler og busser, og det forventes at konstruksjonen av fyllestasjonene vil begynne i 2020.  Initiativet vil dekke 95 prosent av tungt trafikkerte ruter på den nordlige og 82 prosent av den sørlige delen av øyen. I fase to av prosjektet skal nettverket utvides med 16 stasjoner innen 2025, før det skal utvides med ytterligere 100 innen 2030 i fase tre.

hydrogen transport nettverk fyllestasjon

Kilde: Hiringa Energy


 

Hyundai Australia sikret tilgang til hydrogen

Gasselskapet Jemena har signert et memorandum med Hyundai og Coregas om å produsere og levere hydrogen til Hyundais hovedkvarter Macwuarie Park i Australia fra 2021. Hydrogenet vil være produsert fra sol- og vindenergi, og avtalen gjør at Hyundai er ett steg nærmere flere hydrogenbiler i Sydneys gater.

Corgas vil levere det nødvendige utstyret for å kunne fylle og distribuere  hydrogenet, mens hydrogenet vil bli produsert som en del av Jemenas prosjekt Western Sydney Green Gas. Det vil i tillegg bli gjennomført testing av hvordan hydrogen kan lagres og brukes over hele gassnettverket til Jemena.


 

Asia ledende innen hydrogenbiler

Asia er den ledende verdensdelen for hydrogenbiler. Det er ikke bare innen investeringer og utvikling av infrastruktur Asia er ledende, men også i utviklingen av effektiv teknologi. Spesielt Sør-Korea skiller seg ut, og takket være subsidier solgte Hyundai Nexo 4194 enheter i 2019 i bare Sør-Korea. Det ble totalt solgt  2494 Toyota Mirai i samme år. Til sammenligning ble det solgt én hydrogenbil i Norge i perioden juni 2019 til april 2020. I tillegg har opptil syv ulike byer i Sør-Korea hydrogendrevne busser.

hydrogen hyundai bil transport

Kilde: Hyundai


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 32: Grønt lys for hydrogenprosjekter

havvind grønt hydrogen

 

Denne uken kan vi lese om at Greenstat skal kartlegge teknologi og pris for offshore hydrogenproduksjon fra havvind. Flere grønne prosjekter har fått grønt lys denne uken: I Australia fortsetter et prosjekt for karbonnegativt hydrogen, mens økt støtte gjør at WESTKÜST100-prosjektet i Tyskland kan igangsettes. Denne uken har vi fått innblikk i den spanske hydrogenstrategien, der det planlegges minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030. Til slutt kan vi lese om testing av hydrogen til oppvarming i britiske hjem.

 

Greenstat vil produsere hydrogen på Norges nye havvindfelt

Like før sommeren åpnet regjeringen Sørlige Nordsjø II for havvind-søknader. Greenstat og partnere skal kartlegge både teknologi og pris for offshore elektrolyse, i tillegg til pris for frakt av komprimert eller flytende hydrogen.

Greenstat ser for seg en kombinasjon av å sende strøm til land i Norge eller utlandet, offshore installasjoner og offshore produksjon av hydrogen. De har fått utdelt 500 000 fra Vestland Fylkeskommune til utredning av optimal energibruk fra vindparken, et prosjekt som kjøres frem mot våren 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Aabø Powerconsulting, Æge Energy Solutions, Universitetet i Bergen og Høyskolen på Vestlandet.

Hydrogen kan benyttes i gassform, flytendegjøres eller bli foredlet til ammoniakk. En hydrogen-plattform vil kunne forsyne forbipasserende fartøy og fartøy innen havvindparken eller offshorenæringen. Universitetet i Bergen har søkt om støtte til å forske på ammoniakk som energibærer. Et annet bruksområde for havvind fra området, kan være elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.

havvind grønt hydrogen

Illustrasjon av hydrogenplatform i Sørlige Nordsjø II. Kilde: Greenstat


 

Verdens første karbonnegative hydrogenprosjekt

Denne uken har australske Hazer tatt en investeringsbeslutning om å fortsette sitt pilotprosjekt for karbonnegativt hydrogen. Det er verdens første prosjekt av sitt slag. Pilotprosjektet har en prislapp på 17 millioner dollar og vil produsere 100 tonn hydrogen og 380 tonn grafitt i året. Noe av hydrogenet vil brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av en brenselcelle.

Biogass hentes ut fra avløpsvann fra avløpsvannanlegget til Woodman Point i Vest-Australia, før det deretter blir konvertert til hydrogen og grafitt. Hazer bruker en jernmalm-katalysator for å splitte biogassen til hydrogen og grafitt. Prosessen er karbonnegativ ettersom den faste grafitten binder opp karbon som ellers ville blitt frigjort som CO2. Pilotprosjektet forventes å være i full drift i midten av 2021.


 

Grønt lys for grønt hydrogenprosjekt

Konsortiet som står bak WESTKÜSTE100-prosjektet får 30 millioner euro i støtte fra Tysklands departement for økonomi og energi. Det er til nå investert 89 millioner euro i prosjektet. Konsortiet planlegger blant annet å produsere grønt hydrogen, transportere det til gassnettverket og bruke det i industrielle prosesser. Elektrolyseanlegget vil få en kapasitet på 700 MW.

Konsortiet består av EDF Deutschland, Holcim Deutschland, OGE, Ørsted Deutschland, Raffinerie Heide, Heide kommune, Thåuga, thyssenkrupp Industrial Solutions, regionen Heides utviklingsbyrå og Westkåuste University of Applied Science. Støtten gjør at konsortiet kan gå i gang med den første fasen som strekker seg over fem år. I denne fasen vil det bygges en 30 MW elektrolysør for å produsere grønt hydrogen fra offshore vindenergi.

hydrogenprosjekt elektrolysør grønt hydrogen grønt lys

Kilde: WESTKÜSTE100


 

Innblikk i den spanske hydrogenstrategien

Spania planlegger minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030, i følge den spanske energiministeren. Strategien har enda ikke blitt publisert, men er ute på høring. Tiltakene som planlegges i strategien kan kutte utslipp på 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalent og vil koste ni milliarder euro.

Elektrolysørene vil lokaliseres nær forbrukerne for å minimere transport- og lagringskostnader. Det kommer også frem at andelen grønt hydrogen i industrien skal være på 25 prosent innen 2030. Spania planlegger også en utrulling av grønt hydrogen for busser, tog, havner og flyplasser.


 

Testing av hydrogen til oppvarming i Storbritannia

Tidligere har britiske aktører kunne fortelle at de planlegger en investering på 904 millioner pund for å gå over fra metan til hydrogen og biometan i det britiske gassnettverket. Nå planlegger britiske National Grid  et prosjekt til 10 millioner pund i nordvest England for å teste om hydrogen kan benyttes til oppvarming i hjem og for å redusere drivhusgasser fra industrien.

Fossile brensler, som gass, står for oppvarmingen av 85 prosent av hjemmene i Storbritannia. National Grid håper de kan gå i gang med konstruksjonen i begynnelsen av 2021 og starte prøveperioden i begynnelsen 2022. Den belgiske gassnettverkoperatøren Fluxy og britiske Northern Gas Networks deltar også i prosjektet.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 20: Hydrogenproduksjon nasjonalt og internasjonalt

Hydrogen production project

Denne uken kan vi lese om to saker der Greensight og Greenstat er involvert. Greenstat er medeier av Glomfjord Hydrogen, som har signert en samarbeidsavtale med Air Liquide om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen. I Agder har Greenstat bidratt til en forstudie om hydrogenproduksjon og -distribusjon på Sørlandet. Til slutt skal vi se på noen internasjonale saker. 

 

Glomfjord

Glomfjord Hydrogen og den franske industrigassgiganten Air Liquide  signerte nylig en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av grønt hydrogen i Glomfjord Industripark. Greensight har levert flere analyser til Glomfjord Hydrogen knyttet til distribusjon og tekno-økonomiske vurderinger.

Målsettingen for samarbeidet er å kunne tilby hydrogen til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjordsambandet i 2024. Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og Air Liquide skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass.

Man ser for seg et anlegg som skal produsere 10 tonn hydrogen per dag som krever ~20 MW installert elektrolysørkapasitet, og totalt ~25 MW med flytendegjøringsanlegget.

hydrogen glomfjord air liquide


Egnet for fyllestasjon i Lillesand

Circle K-stasjonen ved E18 på Kjerlingland i Lillesand blir utpekt som det mest aktuelle lokasjonen i Agder til å produsere og fylle hydrogen. Her finnes allerede en energi-hub med stor ladepark for elbiler, bensinstasjon for tungtransport og god tilgang til strøm.

Postdoktor Gunstein Skomedal ved Universitetet i Agder og professor Peter Hugh Middelton har laget en forstudie om hydrogenproduksjon på Sørlandet. Den beskriver hvor det vil være best å produsere og fylle hydrogen, og hvordan markedet og teknologien vil utvikle seg. Dette har blitt gjort i samarbeid med Agder Energi, Greenstat, Asko og JB Ugland.

Andre aktuelle steder for fremtidige fyllestasjoner og eventuell produksjon er Sørlandsparken, Havnen på Vige og Returkraft på Langemyr.


Hydrogenproduksjon på Mongstad

For noen uker siden kunne vi lese om mulig hydrogenproduksjon på Mongstad eller i Kvinnherad. Valget falt på Mongstad grunnet nærheten til brukerne av hydrogen langs kysten og fordi Equinors industrianlegg kan skape behov i framtiden.

Prosjektet vil koste over 1,7 milliarder kroner og kan stå klart til å produsere flytende hydrogen tidlig i 2024. Prosjektet inkluderer også to hydrogenskip.


Hydrogenanlegg i Australia

Storsatsingen Arrowsmith Hydrogen Project i Australia har sikret seg 300 millioner dollar, tilsvarende tre milliarder norske kroner, og kan nå gå i gang med konstruksjonen av et hydrogenanlegg. Det forventes at anlegget skal produsere 25 tonn hydrogen per dag innen to år. Infinite Blue Energy står bak prosjektet.

Anlegget vil bli bygget i Dongara, 320 km nord for Perth, og vil bli Australias største for hydrogenproduksjon fra vind- og solenergi. Prosjektet vil også inkludere egne sol- og vindparker som vil forsyne anlegget med fornybar energi. Det forventes at konstruksjonen av anlegget vil kunne starte til sommeren og bli ferdigstilt i slutten av 2022.


Fyllestasjon på flyplass i Sør-Korea

Air Liquide Korea, Hyundai, Incheon International Airport Corporation (IIAC) og Hydrogen Energy Network (HyNet) har signert et omforent memorandum for å etablere en hydrogenstasjon og en flåte av elektriske busser ved terminal 2 på Incheon lufthavn. Dette vil skje innen mars 2021.

Hyundai vil støtte konstruksjonskostnader for hydrogenstasjonen, samtidig som de vil levere brenselcellebusser, vedlikehold og service. HyNet vil bygge og drifte stasjonen, mens Air Liquide Korea vil bidra med høykapasitets hydrogenladere, i tillegg til hydrogengass.


BMW øker satsing på hydrogendrevne personbiler

I forrige nyhetsoppdatering kunne vi lese om manglende satsing innen hydrogendrevne personbiler fra flere tyske bilprodusenter. Det ser ut som BMW har snudd, for denne uken kan vi lese at BMW øker satsingen på hydrogendrevne personbilder, samtidig som de satser videre på elektriske biler. Selskapet planlegger å investere 30 milliarder euro i forskning og utvikling.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no