Innlegg

hydrogen transport nettverk

Uke 33: Hydrogenproduksjon og transport

hydrogen transport nettverk

Den tyske hydrogensatsingen fortsetter, og denne gangen skal det etableres en hydrogenøy i den tyske delen av Nordsjøen. I ukens nyheter kan vi også lese om at selskapene SKYRE og Eta Space ikke nøyer seg med hydrogenproduksjon på jorden, men ønsker å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Flere av ukens nyheter er innen transport: Et selskap fra New Zealand har fått støtte til å etablere et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner, 0g Hyundai  har sikret seg tilgang på hydrogen til sine hydrogenbiler i Sydney.

 

Grønn hydrogenøy i Tyskland

Øyen Heligoland ligger i den tyske delen av Nordsjøen og har som mål om å bli en sentral aktør innen hydrogenproduksjon fra offshore vind. AquaVentus vil lage en hydrogenhub på øyen som i første omgang vil ha en elektrolysør med 30 MW kapasitet. Anlegget vil kunne produsere 2500 tonn grønt hydrogen per år innen 2025.

Prosjektet, som går under navnet AquaPrimus, vil bli bygget innen 2025 og vil være forbundet med øyen via en rørledning for hydrogen. Ifølge selskapet vil kapasiteten på kunstige øyer nær Heligoland vokse opp mot 50 MW innen 2030 og 10 GW innen 2035. Selskapet RWE Renewables støtter initiativet for en hydrogenhub på Heligoland og bidrar med kompetanse til prosjektet. RWE ble nylig en del av den europeiske hydroenalliansen.

hydrogen produksjon offshore vind

Kilde: AquaVentus.eu


 

Hydrogenanlegg på månen

SKYRE samarbeider med Eta Space for å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Det vil produseres grønt hydrogen, der is fra permanent skyggelagte kratere kan benyttes i elektrolyse. SKYRE vil deretter bruke sin eget komponent H2RENEW for å flytendegjøre hydrogenet for bruk som drivstoff.


 

Myndighetene støtter nasjonalt nettverk av fyllestasjoner

Hiringa Energy har fått 20 millioner dollar i støtte fra myndighetene for å etablere New Zealands første nasjonale nettverk av fyllestasjoner for hydrogen. Hiringa Energy vil bygge totalt åtte fyllestasjoner i Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Manawatu, Auckland, Taupõ, Wellington og Christchurch.

Alle stasjonene vil være tilgjengelige for tunge kjøretøy som lastebiler og busser, og det forventes at konstruksjonen av fyllestasjonene vil begynne i 2020.  Initiativet vil dekke 95 prosent av tungt trafikkerte ruter på den nordlige og 82 prosent av den sørlige delen av øyen. I fase to av prosjektet skal nettverket utvides med 16 stasjoner innen 2025, før det skal utvides med ytterligere 100 innen 2030 i fase tre.

hydrogen transport nettverk fyllestasjon

Kilde: Hiringa Energy


 

Hyundai Australia sikret tilgang til hydrogen

Gasselskapet Jemena har signert et memorandum med Hyundai og Coregas om å produsere og levere hydrogen til Hyundais hovedkvarter Macwuarie Park i Australia fra 2021. Hydrogenet vil være produsert fra sol- og vindenergi, og avtalen gjør at Hyundai er ett steg nærmere flere hydrogenbiler i Sydneys gater.

Corgas vil levere det nødvendige utstyret for å kunne fylle og distribuere  hydrogenet, mens hydrogenet vil bli produsert som en del av Jemenas prosjekt Western Sydney Green Gas. Det vil i tillegg bli gjennomført testing av hvordan hydrogen kan lagres og brukes over hele gassnettverket til Jemena.


 

Asia ledende innen hydrogenbiler

Asia er den ledende verdensdelen for hydrogenbiler. Det er ikke bare innen investeringer og utvikling av infrastruktur Asia er ledende, men også i utviklingen av effektiv teknologi. Spesielt Sør-Korea skiller seg ut, og takket være subsidier solgte Hyundai Nexo 4194 enheter i 2019 i bare Sør-Korea. Det ble totalt solgt  2494 Toyota Mirai i samme år. Til sammenligning ble det solgt én hydrogenbil i Norge i perioden juni 2019 til april 2020. I tillegg har opptil syv ulike byer i Sør-Korea hydrogendrevne busser.

hydrogen hyundai bil transport

Kilde: Hyundai


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Uke 21: Nøkkelsteder, hydrogennettverk og transport

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. Denne uken kan vi lese om at Bergen og Bodø pekes ut som nøkkelsteder for hydrogen og at det for første gang siden juni har blitt solgt en hydrogenbil i Norge. Hydrogen står sentralt i dekarbonisering av olje og gass, ifølge DNV GL-rapport. Til slutt kan vi lese noen internasjonale saker om hydrogennettverk, hydrogenanlegg og en vanntaxi. 

Bergen og Bodø nøkkelsteder for hydrogen

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy. I første omgang er det Vestland og Bergen samt Bodø i nord som peker seg ut som nøkkelsteder for produksjon og fylling av hydrogen og ammoniakk.

Ved disse lokasjonene finnes det også forbrukere av hydrogen, enten innen industri eller kjøretøy. Målet med rapporten er å vise hvordan infrastrukturen skal se ut og dermed prioritere hvor det bør bygges ut både produksjons- og lagringskapasitet og bunkringsstasjoner.


 

Hydrogen sentralt for dekarbonisering av olje og gass

En ny rapport fra DNV GL viser at hydrogen er høyt oppe på prioriteringslisten til mange fagfolk innen olje og gass, og de forventer at hydrogen vil være en del av dekarboniseringen av sektoren. Hele 52 prosent forventer at hydrogen vil bli en viktig del av energimiksen innen 2030, ifølge rapporten. Blant industrielle ledere sier 21 prosent at de allerede har tatt steget inn i hydrogenmarkedet.

Det er også en betydelig økning i dem som rapporterer at organisasjonen aktivt jobber mot en energimiks med mindre karbon, fra 44 prosent i 2018 til 60 prosent i 2020.


 

Første salg av hydrogenbil i Norge siden juni 2019

Hver måned publiserer Sweco en oversikt over hvordan det går med elektrifiseringen av den norske transporten. I april var 49 prosent av alle de nye bilene som rullet ut på veiene nullutslipp, og for første gang siden juni 2019 har det blitt solgt én hydrogenbil i Norge!


 

Verdens største hydrogennettverk i Tyskland

Tyske operatører av gassledningsnettverk har nylig presentert en plan der de vil bygge 1200 kilometer med hydrogennettverk innen 2030 for å transportere hydrogen på tvers av landet. Det vil være verdens største som er planlagt så langt.

Nettverket «H2 Startnetz» til 660 millioner euro vil bli koblet til forbrukssentre i Nordrhein-Westfalen og i Niedersachsen til 31 ulike prosjekter som produserer grønt hydrogen i Nord-Tyskland. Det vil også være koblinger til Sør-Tyskland. Nettverket er første steget mot et nasjonalt hydrogennettverk. Omlag 1100 kilometer vil bli konvertert fra tidligere gassledningsrør, mens de resterende 100 kilometerne vil være nye rør.

FNB gas hydrogennettverk i Tyskland

Hydrogennettverket Kilde: FNB gas


 

Hydrogenproduksjon i California

Forrige uke skrev vi om Ways2H som produserte hydrogen fra husholdningsavfall. Denne uken har energiselskapet SGH2 Energy annonsert planer om å bygge det de hevder vil bli verdens største anlegg for grønt hydrogen i Lancaster, California. SGH2 bruker avfall, inkludert plast, for å produsere grønt hydrogen. Anlegget vil produsere opp til 11 000 kg grønt hydrogen per dag og vil prosessere 40 000 tonn avfall årlig.

Et konsortium av globale selskaper og institusjoner har gått sammen med SGH2 og Lancaster for å utvikle prosjektet. Konsortiet består av Flour, Berkeley Lab, UC Berkeley, Thermosolv, Integrity Engineers, Millenium, HyetHydrogen og Hexagon. Californias største eiere og operatører av fyllestasjoner er allerede i forhandlinger om å kjøpe hydrogen fra anlegget.


 

Svevende vanntaxi

Den hydrogendrevne vanntaxien SeaBubbles har fullført sin prøveperiode i Frankrike, og har nettopp fått sin første bestilling fra Auvergne-Rhôone-Alpes regionen. Det er i tillegg kommet bestillinger fra Lyon, Cassis, Nantes og Geneve, og det er totalt fem bestillinger for den unike vanntaxien. SeaBubbles bruker hydrofoil utviklet av Alain Thébault, og selve båten «svever» ca. 50 cm over bølgene.

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Kilde: SeaBubbles


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no