Innlegg

hydrogen ferge norge nullutslipp

Uke 34: Hydrogen ett av seks satsingsområder

hydrogen ferge norge nullutslipp

Denne uken skal vi innom flere norske saker. 2021 er et år mange i hydrogenmiljøet har sett frem til: det er året Norges første hydrogenferge skal bli satt i drift, og denne uken gir Norled oss en statusoppdatering for prosjektet. I tillegg blir hydrogen trukket frem som én av seks grønne næringer som Norge bør satse på. Til slutt skal vi ut i verden og se på noen saker fra USA, Sør-Korea og Australia.


Hydrogenferger til Norge

Etter planen skal Norges første hydrogenferge være i drift i løpet av 2021. Norled har til sammen fire ferger under bygging i Tyrkia, der den ene vil benytte flytende hydrogen som drivstoff, og en anne blir klargjort for å benytte komprimert hydrogen. Skrogene til hydrogenfergene skal etter planen taues til Norge i september og november. Det er Westcon Yard i Ølen som skal bygge ferdig de to hydrogenfergene som skal settes i drift på to ulike samband i Rogaland.

På Rv 13 Hjelmeland-sambandet skal den ene fergen ha 100 prosent batteridrift, og den skal etter planen settes i drift i mai 2021. Den andre fergen skal gå minst 50 prosent av tiden på flytende hydrogen, resten på batteri. Hydrogenfergen vil bli satt i drift i løpet av høsten 2021, men det kan bli forsinkelser på grunn av korona-pandemien.

Den andre hydrogenfergen kommer på Finnøy-sambandet, men vil den første tiden gå på tradisjonell diesel-mekanisk framdrift. Fergen er derimot forberedt for ombygging til hydrogendrift (komprimert) på et seinere tidspunkt. Ombyggingsprosjektet har støtte av EUs Flagship-program, men det er foreløpig ikke tatt endelig beslutning om at fergen vil bli bygget om.

hydrogen ferge norge nullutslipp

Illustrasjon av Norleds hydrogenferge. Kilde: Norled


 

Hydrogen én av seks grønne næringer Norge bør satse på

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, har samlet en rekke store norske teknologiaktører for å peke ut hvilke områder Norge bør satse på for å tjene penger på det grønne skiftet. Hydrogen trekkes frem som én av seks grønne næringer Norge bør satse på. De grønne næringene som presenteres er:

  • Fornybar energi globalt
  • Havvind
  • Batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Kraftsystem og lading på veier

Innenfor disse områdene kan omsetningspotensialet for norske aktører være over 32 milliarder euro i 2030, i følge NHOs analyser. Innen hydrogen anbefales det at Norge satser på produksjon av elektrolysører, lagringsutstyr og fyllestasjoner. Det vil være størst lønnsomhet innen produksjon av elektrolysører, lagringsutstyr og systemløsninger, samt produksjon av hydrogen til maritim transport.


 

Samarbeid for hydrogendrevne mikrogrid

Ways2H fra California går nå sammen med Local Power for å integrere grønt hydrogen i kommunale mikrogrid. Kommunale mikrogrid gjør det mulig å dekke det lokale energibehovet i nabolag, nettsteder og byer. Prosjektet vil inkludere bærekraftig behandling av avfall gjennom Ways2Hs hydrogenanlegg, som omtalt i en tidligere nyhetsoppdatering. 

1500 tettsteder i USA tilbyr Community Choice Aggregation (CCA)-tjenester, og mange av dem er på jakt etter lokal, billig, troverdig og fornybar energiproduksjon. Ways2H og Local Power vil møte dette behovet med avanserte mikrogrid-løsninger fra hydrogendrevne generatorer, solenergi og batterilagring. Grønne, hydrogenbaserte mikrogrid vil hjelpe lokale myndigheter med å nå sine mål innen klima og fornybar energi.

hydrogen microgrid

Kilde: Ways2H


 

Hydrogenanlegg i drift i Sør-Korea

Hanwha Energy sitt hydrogenbaserte kraftverk på industriområdet Daesan Industrial Compex i Sør-Korea er nå satt i drift. Kraftverket består av 114 brenselceller og kan generere opp mot 400 000 MWh elektrisitet hvert år. Med dette topper anlegget listen over verdens største industrielle hydrogenbaserte kraftverk.

Hanwha Total Petrochemical produserer opp mot 3000 tonn per time, som deretter pumpes til kraftverket. Kraftverket genererer også 120 000 metriske tonn vanndamp i året, som kondenseres og pumpes tilbake til Hanwha Total Petrochemical.

Da Hanwha Total Petrochemical økte sin produksjon av hydrokarboner, ble det produsert store mengder hydrogen som biprodukt. Dette ble vanligvis brent, men Hanwha Total Petrochemical ønsket å se etter andre løsninger for å redusere sitt karbonutslipp. Hanwha Energy foreslo å resirkulere hydrogenet til å produsere eleketrisitet til anlegget. Konstruksjonen av anlegget begynte i juli 2018 og er det første anlegget som resirkulerer hydrogen på denne måten.


 

Vest-Australia investerer 22 millioner dollar i hydrogen

For å møte målene satt i Vest-Australias hydrogenstrategi, vil Australia investere 22 millioner dollar for å akselerere hydrogenfremtiden og møte behovene for grønne drivstoff. Som en reaksjon på koronapandemien, vil myndighetene i Vest-Australia styrke hydrogenindustrien og Vest-Australias posisjon som produsent, forbruker og eksportør av hydrogen gjennom WA Recovery Plan.

Investeringene skal blant annet gå til et fornybart mikrogrid i Denham, mobilitetsprosjekt i Pilbara, fyllestasjoner i Jandakot og for å studere blanding av hydrogen i gassnettverket i Vest-Australia. Totalt ni studier og prosjekter vil motta støtte som en del av redningsplanen.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 29: Fyllestasjoner, busser og investeringer

Kollsnes hydrogen produksjon biogass

Det har lenge vært usikkert hva som kom til å skje med  Uno-X sine hydrogenstasjoner i Norge. Denne uken kom fasiten og Uno-X gir opp hydrogensatsingen. Heldigvis satses det andre steder, og vi kan lese om nye fyllestasjoner i Japan, Sveits og Madrid. Det har også blitt presentert store summer innen hydrogen. Et norsk pilotprosjekt får 77 millioner kroner i støtte fra Enova, i tillegg til at Queensland investerer 19 millioner dollar i grønt hydrogen. Til slutt kan vi lese om mulighet for forhåndsbestilling av hydrogenbusser fra Ungarn.

 

77 millioner kroner til pilotprosjekt utenfor Bergen

Sotra-selskapet Coast Center Base (CCB) og den norske teknologibedriften Zeg Power får 77 millioner kroner fra Enova for å utvikle et pilotanlegg for produksjon av hydrogen fra biogass på Kollsnes. Anlegget vil i første omgang produsere 700 kilo hydrogen i døgnet, men ambisjonene er mye større enn det.

Zeg Power står for produksjonsteknologien, mens CCB skal eie og drifte anlegget. I første omgang skal det produseres 30 kg hydrogen i timen fra biogass. Videre skal det bygges et anlegg som kan produsere 600 kg per time fra naturgass.

Naturgassen skal hentes fra Nordsjøen, mens CO2-en som spaltes i produksjonen skal transporteres til havbunnen som en del av Equinors prosjekt «Northern Lights». En mulighetsstudie viser at det kan bli produsert opptil 21 tonn hydrogen i timen på Kollsnes – det tilsvarer 184 000 tonn hydrogen i året.


 

Queensland investerer 19 millioner dollar i grønt hydrogen

Queensland har et av de største kullreservoarene i Australia. Nå ønsker regionen en økt satsing på fornybar energi, der byen Gladstone skal stå i sentrum. Myndighetene i Queensland investerer 19 millioner dollar i en framtidig industri for grønt hydrogen. Fondet skal få i gang prosjekter som vil bli sentrale i utviklingen av en industri for grønt hydrogen i regionen.

Gladstone er en havneby og har markert seg som et sentralt område for framtidig produksjon og eksport av hydrogen. Regionen har et av landets største kullreservoarer og fondet vil være et steg i riktig retning for en grønnere industri og fremtid.


 

Flere hydrogenstasjoner åpnet

Det har blitt åpnet en rekke hydrogenstasjoner rundt om i verden denne uken. Japan har et mål om 320 hydrogenstasjoner innen 2025 og den nyåpnede stasjonen i Nagoya Nakagawa blir den 27. stasjonen i Aichi. Stasjonen er et samarbeid mellom Air Liquide og Japan H2 Mobility.

Øst-Sveits sin første fyllestajon for hydrogen er nå åpnet på drivstoffkjeden AVIA sin stasjon i St.Gallen. Det er den første hydrogenstasjonen til AVIA. I løpet av året vil ytterligere fem stasjoner bli åpnet mellom Lake Constance og Lake Geneva. Stasjonene vil tilby grønt hydrogen for nyttekjøretøy (350 bar) og biler (700 bar).

Det planlegges også for en hydrogenstasjon  i Madrid i Spania. Stasjonen vil være en del av EO-net-prosjektet som koordineres av Enagás, og Europakommisjonen vil støtte utviklingen av denne stasjonen. Hydrogenstasjonen vil bli den første i Spania med et trykk på 700 bar og hydrogen vil bli distribuert gjennom det transeeuropeiske transportnettverket.


 

Uno-X gir opp hydrogensatsing

Eksplosjonen på Uno-X sin hydrogenstasjon i Sandvika i fjor sommer førte til nedstenging av hydrogenstasjoner over hele landet. Nå gir UNO-X opp hydrogensatsingen og trekker seg fra samarbeidsprosjektet for hydrogenstasjonene.

Uno-X har tre hydrogenstasjoner og flere under planlegging. Hydrogenstasjonene har vært driftet av Uno-X Norge, mens Uno-X Hydrogen har levert hydrogen til fyllestasjonene. Uno-X Hydrogen er et samarbeidsprosjekt mellom Uno-X Energi, Nel og Nippon Gases Norge. Nel vil nå overta Uno-X Energi sine aksjer i Uno-X Hydrogen. Det er enda uklart hva som vil skje med stasjonene. Uno-X kommer ikke til å drifte hydrogenstasjoner de kommende årene, og de ser på løsninger for utstyret som står på anleggene Uno-X eier.

hydrogenstasjon uno-x bergen

Uno-X sin hydrogenstasjon i Bergen. Kilde: Uno-X Norge


 

GOLDI Mobility klar til å ta imot forhåndsbestillinger

Det ungarske selskapet GOLDI Mobility er klar for å ta imot forhåndsbestillinger av deres hydrogendrevne buss GOLDiON. Den kommer i to versjoner, GOLDiOn H12 og GOLDiON H18, og bussene er henholdsvis 12 og 18 meter.

I den første fasen ble en prototype av GOLDiON H18 utplassert i Ungarn. I fase to skal selskapet skaffe flere brenselcelle-drivlinjer, montere 12 meters og 18 meters busser i Ungarn og starte utrulling av bussene til Europa. I den tredje fasen ønsker GOLDI Mobility å montere drivlinjene lokalt i Ungarn med et mål om å redusere kostnadene for bussene.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no