Innlegg

Uke 25: EU-press, ammoniakk og transport

EU-press, ammoniakk og transport: bilde viser en lufttaxi

I ukens nyheter kan vi lese om at flere europeiske land legger press på EU, samtidig som Skottland oppretter et fond på 62 millioner pund for å dempe virkningene av koronaviruset. Denne uken står transport sentralt: ammoniakk pekes på som en løsning innen skipsfarten, spanske selskaper vil produsere syntetisk drivstoff fra hydrogen, Frankrike støtter planer for hydrogendrevne luftfartøy og et israelsk selskap utvikler en hydrogendrevet lufttaxi.

 

Europeiske land legger press på EU

Forrige uke presenterte Tyskland sin hydrogenstrategi. Nå krever Tyskland, Østerrike, Nederland, Luxemburg, Belgia, Frankrike og Sveits at EU-kommisjonen legger frem en strategi som legger til rette for grønt hydrogen. Landene har skrevet en felles deklarasjon der de presenterer flere krav til EU-kommisjonen.

Landene ønsker mer samarbeid om hydrogen, og at det skal være fokus på grønt hydrogen. De ønsker at EU-kommisjonen legger fram en handlingsplan med konkrete mål for hvordan EU skal være fra 2030, der det kommer frem hvor mye CO2 som skal kuttes. De ønsker også å få utarbeidet et lovforslag som kan gjøre det mulig å oppnå målene.


 

Støtte til hydrogenprosjekter i Skottland

I flere av nyhetsoppdateringene de siste månedene har vi kunne lese om redningspakker for å dempe virkningene av koronaviruset. Denne uken har Scotland opprettet et fond på 62 millioner pund for å støtte bedrifter innen olje-, gass- og energisektoren over de neste fem årene.

Fondet vil ha fokus på den nordøstlige delen og vil støtte prosjekter med netto nullutslipp, blant annet prosjektene ACORN CCS & ACORN Hydrogen, Aberdeen Vision og Aberdeen Hydrogen Hub. Støttepakken er i tråd med ambisjonene om å bli en verdensleder innen overgangen til netto nullutslipp, samtidig som det hjelper Scotland å nå målsettingene sine innen klimaendring.


 

Rapport: Ammoniakk løsning for å avkarbonisere skipsfarten

En ny rapport fra Klimastiftelsen peker på ammoniakk som løsningen på skipsfartens klimaproblem, og at det vil være den raskeste veien for å avkarbonisere den havgående flåten. Ammoniakk kan brukes både i brenselceller og i forbrenningsmotorer. Ammoniakk spaltes til nitrogen og hydrogen enten i forkant eller direkte i brenselcellene, der hydrogen blir brukt til å produsere elektrisitet.

Ammoniakk kan produseres karbonfritt, det kan enkelt lagres og transporteres, det har høyere energitetthet enn andre karbonfrie alternativer og billigere strøm fører til billigere karbonfri ammoniakk.

Det vil være et behov for 600 til 900 millioner tonn ammoniakk dersom hele den internasjonale skipsflåten skal gå på ammoniakk. Det trengs mer forskning og utvikling før teknologien kan bruke ammoniakk direkte. Både MAN Energy Solutions og Wärtsilä jobber for å tilpasse gassmotorer til å benytte ammoniakk. Rederiet Eidsvik, Equinor og 14 teknologipartnere skal frem til 2023 utvikle en helt ny brenselcelle og et system for å benytte ammoniakk til bruk på skip.


 

Anlegg for syntetisk drivstoff i Spania

Den spanske oljegiganten Repsol planlegger å bygge et av de største anleggene i verden for syntetisk drivstoff som gir netto nullutslipp.  Anlegget vil bygges ved havnen i Bilbao og får en prislapp på 60 millioner euro.

Petronor, en av Spanias største industrielle aktører, og Ente Vasco de la Energía, energibyrået i regionen Baskerland, skal være en del av prosjektet. Anlegget vil kombinere grønt hydrogen med CO2 lagret ved Petronors raffineri.  Det forventes at anlegget vil være i drift innen fire år. I den første fasen vil 50 tønner med syntetisk drivstoff bli produsert hvert år, med netto nullutslipp av CO2 i hele produksjonssyklusen. Det vil være mulighet å skalere opp produksjonen dersom den første fasen er vellykket.

repsol hydrogen syntetisk drivstoff

Illustrasjon av prosjektet. Kilde: Repsol


 

Hydrogendrevne luftfartøy

Den franske transportministeren har annonsert at departementet vil støtte planer for å lansere luftfartøy med grønt hydrogen som drivstoff fra 2035. Den første prototypen vil bli presentert mellom 2026 og 2028.

Ifølge franske medier planlegger myndighetene å bruke 1,5 milliarder euro i offentlig støtte på forskning og utvikling i løpet av de neste tre årene, med et overordnet mål om å få et karbonnøytralt luftfartøy innen 2035. Det vil være en utvikling å få tilstrekkelig energitetthet uten at vekten blir for stor, i tillegg til at det blir nødvendig å se på sikkerheten for lagring av hydrogen om bord i luftfartøy.

Det er ikke bare Frankrike som satser på hydrogendrevne luftfartøy. Israels Urban Aeronautics Inc., leder innen VTOL (Vertical Take-off and Landing) luftfartøy, har inngått en avtale med HyPoint Inc. for å akselerere innlemmelsen av brenselceller i luftfartøyet CityHawk eVTOL. CityHawk skal benyttes som kommersiell lufttaxi og redningsfartøy, og HyPoint vil levere brenselcellesystemet som skal benyttes. CityHawk er en seksseters eVTOL uten ytre vinger eller rotorer og skal bli satt i drift i 2028.

Hydrogen lufttaxi Urban Aeronautics Inc

Urban Aeronautics Inc hydrogendrevne lufttaxi Kilde: Urban Aeronautics Inc


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Norsk e-fuel AS hydrogen flydrivstoff

Uke 24: Hydrogendrivstoff, strategier og utslippskutt

Norsk e-fuel AS hydrogen flydrivstoff

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. Denne uken kan vi blant annet lese om det norske selskapet Norsk e-Fuel AS, som ønsker å produsere hydrogenbasert flydrivstoff, og at den tyske hydrogenstrategien endelig er presentert. Equinor ønsker å halvere utslipp, samtidig som Storbritannia nå har gått to måneder uten å forbrenne kull for å generere elektrisitet. Til slutt noen positive saker fra Island,  Uruguay og Sør-Korea.

 

Den tyske hydrogenstrategien

Denne uken har endelig Tyskland presentert sin hydrogenstrategi. Tidligere i uken skrev vi et blogginnlegg om hva som kom frem i det siste utkastet av strategien, uten at det var blitt enighet på alle områder. Nå er fasiten her. Hydrogenstrategien inneholder blant annet alle punktene som ble lovet under lansering av den økonomiske krisepakken forrige fredag.

Tyskland ønsker å bli verdensledende innen moderne hydrogenteknologier.  Myndighetene vil støtte hydrogenteknologier slik at de kan få etablere egne verdikjeder og markere seg i hydrogenmarkedet. Selve strategien spesifiserer ikke hvilke teknologier som skal brukes, men støtten gjelder kun for grønt hydrogen. 


 

Norsk hydrogenbasert flydrivstoff skal halvere CO2-utslipp

Norsk e-Fuel AS er et industrikonsortium som skal lage et bærekraftig, hydrogenbasert flydrivstoff som vil kunne realisere en klimanøytral transportsektor. Det første produksjonsanlegget får lokasjon i Herøya industripark i Porsgrunn, og det vil produsere nok drivstoff til å halvere CO2-utslippene på de fem største trafikkerte luftfartsstrekningene i Norge.

Det første anlegget vil ha en produksjonskapasitet på 10 millioner liter i året og er planlagt i drift i 2023. Kapasiteten skal tidobles frem mot 2026. Gjennom elektrolyse skal fornybar energi, vann og fanget CO2 konverteres til syngass, en gassmiks av karbonmonoksid og hydrogen.

Konsortiet, bestående av selskapene Sunfire, Climateworks, Paul Wurth og Valinor, har som målsetting å industrialisere Power-to-Liquid i Norge for det europeiske markedet.


 

Equinor vil halvere utslipp på norske skip innen 10 år

Denne uken annonserte Equinor planen for hvordan de skal kutte utslipp på det maritime drivstoffet de produserer og fra skipene de bruker. De setter mål som er på linje med dem som norske myndigheter og Den internasjonale sjøfartsorganisasjonen har satt.

Selv om det er olje og  gass som er hovedvirksomheten til Equinor, så innebærer virksomheten omfattende bruk av ulike fartøy. I tillegg produserer og selger Equinor maritimt drivstoff. Konserndirektør Irene Rummelhoff sier Equinor vil spille en viktig rolle i å utvikle nye nullutslippsdrivstoff til skipsfarten, som for eksempel hydrogen og ammoniakk i kombinasjon med karbonfangst og lagring.


 

Storbritannia to måneder uten forbrenning av kull

Denne uken har det gått to måneder siden Storbritannia brukte kull for å generere elektrisitet. For bare et tiår siden kom 40 prosent av elektrisitetsproduksjonen fra kull. Koronaviruset har bidratt til nedstengningen, men er ikke årsaken til dette alene. Den forrige rekorden var på litt over 18 dager. Energimiksen i Storbritannia blir stadig grønnere, og Storbritannia har blant annet den største offshore vindindustrien i verden.

Storbritannia ser også på muligheten til å bruke hydrogen til oppvarming, og nye studier viser at det er stor støtte for grønn gass i landets fremtidige energimiks. 20 prosent av deltakerne i undersøkelsen var positive til et hydrogengassnettverk.


 

Hydrogenanlegg på Island

Det islandske selskapet Landsvirkjun har tatt første steg i utviklingen av et 16MW hydrogenanlegg ved Ljósifoss vannkraftverk, 70 km utenfor Reykjavík. Selskapet har nå presentert prosjektet for distriktstyret i Grímsnes og Grafnings, som må godkjenne anlegget.

Grønt hydrogen vil bli produsert fra fornybar kraft. Ved full kapasitet vil anlegget produsere nok hydrogen til å drifte hele den offentlige transporten i Reykjavik.

ljosafoss vannkraftverk hydrogen

Ljósafoss vannkraftverk. Kilde: Landsvirkjun


 

Hydrogenlastebiler i pilotprosjekt i Uruguay

Uruguay henger seg på hydrogenbølgen ved å planlegge et pilotprosjekt der de skal sette ti hydrogenlastebiler i drift i hovedstaden Montevideo. Transportsektoren i landet står i dag for 70 prosent av den importerte oljen og 64 prosent av CO2-utslippene i landet.

Som et steg vekk fra fossile brensler, utforsker Uruguay grønt hydrogen for lastebiler. Landets lastebiler og bybusser er kun fire prosent av landets totale flåte, men har opp mot 50 prosent av nasjonens dieselforbruk.


 

Kreativ markedsføring for Hyundai

Hyundai og K-popgruppen BTS feiret verdens miljødag med en ny digital film som en del av Hyundais globale hydrogenkampanje. De håper å kunne nå yngre generasjoner og vise dem at hydrogen er en energibærer for fremtiden. Hyundai vil bruke kampanjen for å snakke om dagens miljøutfordringer og hvordan hydrogen kan være en del av løsningen. Som en del av kampanjen har Hyundai også laget en utfordring under emneknaggen #PositiveEnergy på den populære appen TikTok.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Uke 21: Nøkkelsteder, hydrogennettverk og transport

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. Denne uken kan vi lese om at Bergen og Bodø pekes ut som nøkkelsteder for hydrogen og at det for første gang siden juni har blitt solgt en hydrogenbil i Norge. Hydrogen står sentralt i dekarbonisering av olje og gass, ifølge DNV GL-rapport. Til slutt kan vi lese noen internasjonale saker om hydrogennettverk, hydrogenanlegg og en vanntaxi. 

Bergen og Bodø nøkkelsteder for hydrogen

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy. I første omgang er det Vestland og Bergen samt Bodø i nord som peker seg ut som nøkkelsteder for produksjon og fylling av hydrogen og ammoniakk.

Ved disse lokasjonene finnes det også forbrukere av hydrogen, enten innen industri eller kjøretøy. Målet med rapporten er å vise hvordan infrastrukturen skal se ut og dermed prioritere hvor det bør bygges ut både produksjons- og lagringskapasitet og bunkringsstasjoner.


 

Hydrogen sentralt for dekarbonisering av olje og gass

En ny rapport fra DNV GL viser at hydrogen er høyt oppe på prioriteringslisten til mange fagfolk innen olje og gass, og de forventer at hydrogen vil være en del av dekarboniseringen av sektoren. Hele 52 prosent forventer at hydrogen vil bli en viktig del av energimiksen innen 2030, ifølge rapporten. Blant industrielle ledere sier 21 prosent at de allerede har tatt steget inn i hydrogenmarkedet.

Det er også en betydelig økning i dem som rapporterer at organisasjonen aktivt jobber mot en energimiks med mindre karbon, fra 44 prosent i 2018 til 60 prosent i 2020.


 

Første salg av hydrogenbil i Norge siden juni 2019

Hver måned publiserer Sweco en oversikt over hvordan det går med elektrifiseringen av den norske transporten. I april var 49 prosent av alle de nye bilene som rullet ut på veiene nullutslipp, og for første gang siden juni 2019 har det blitt solgt én hydrogenbil i Norge!


 

Verdens største hydrogennettverk i Tyskland

Tyske operatører av gassledningsnettverk har nylig presentert en plan der de vil bygge 1200 kilometer med hydrogennettverk innen 2030 for å transportere hydrogen på tvers av landet. Det vil være verdens største som er planlagt så langt.

Nettverket «H2 Startnetz» til 660 millioner euro vil bli koblet til forbrukssentre i Nordrhein-Westfalen og i Niedersachsen til 31 ulike prosjekter som produserer grønt hydrogen i Nord-Tyskland. Det vil også være koblinger til Sør-Tyskland. Nettverket er første steget mot et nasjonalt hydrogennettverk. Omlag 1100 kilometer vil bli konvertert fra tidligere gassledningsrør, mens de resterende 100 kilometerne vil være nye rør.

FNB gas hydrogennettverk i Tyskland

Hydrogennettverket Kilde: FNB gas


 

Hydrogenproduksjon i California

Forrige uke skrev vi om Ways2H som produserte hydrogen fra husholdningsavfall. Denne uken har energiselskapet SGH2 Energy annonsert planer om å bygge det de hevder vil bli verdens største anlegg for grønt hydrogen i Lancaster, California. SGH2 bruker avfall, inkludert plast, for å produsere grønt hydrogen. Anlegget vil produsere opp til 11 000 kg grønt hydrogen per dag og vil prosessere 40 000 tonn avfall årlig.

Et konsortium av globale selskaper og institusjoner har gått sammen med SGH2 og Lancaster for å utvikle prosjektet. Konsortiet består av Flour, Berkeley Lab, UC Berkeley, Thermosolv, Integrity Engineers, Millenium, HyetHydrogen og Hexagon. Californias største eiere og operatører av fyllestasjoner er allerede i forhandlinger om å kjøpe hydrogen fra anlegget.


 

Svevende vanntaxi

Den hydrogendrevne vanntaxien SeaBubbles har fullført sin prøveperiode i Frankrike, og har nettopp fått sin første bestilling fra Auvergne-Rhôone-Alpes regionen. Det er i tillegg kommet bestillinger fra Lyon, Cassis, Nantes og Geneve, og det er totalt fem bestillinger for den unike vanntaxien. SeaBubbles bruker hydrofoil utviklet av Alain Thébault, og selve båten «svever» ca. 50 cm over bølgene.

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Kilde: SeaBubbles


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 20: Hydrogenproduksjon nasjonalt og internasjonalt

Hydrogenproduksjon fabrikk anlegg

Denne uken kan vi lese om to saker der Greensight og Greenstat er involvert. Greenstat er medeier av Glomfjord Hydrogen, som har signert en samarbeidsavtale med Air Liquide om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen. I Agder har Greenstat bidratt til en forstudie om hydrogenproduksjon og -distribusjon på Sørlandet. Til slutt skal vi se på noen internasjonale saker. 

 

Glomfjord

Glomfjord Hydrogen og den franske industrigassgiganten Air Liquide  signerte nylig en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av grønt hydrogen i Glomfjord Industripark. Greensight har levert flere analyser til Glomfjord Hydrogen knyttet til distribusjon og tekno-økonomiske vurderinger.

Målsettingen for samarbeidet er å kunne tilby hydrogen til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjordsambandet i 2024. Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og Air Liquide skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass.

Man ser for seg et anlegg som skal produsere 10 tonn hydrogen per dag som krever ~20 MW installert elektrolysørkapasitet, og totalt ~25 MW med flytendegjøringsanlegget.

hydrogen glomfjord air liquide


Egnet for fyllestasjon i Lillesand

Circle K-stasjonen ved E18 på Kjerlingland i Lillesand blir utpekt som det mest aktuelle lokasjonen i Agder til å produsere og fylle hydrogen. Her finnes allerede en energi-hub med stor ladepark for elbiler, bensinstasjon for tungtransport og god tilgang til strøm.

Postdoktor Gunstein Skomedal ved Universitetet i Agder og professor Peter Hugh Middelton har laget en forstudie om hydrogenproduksjon på Sørlandet. Den beskriver hvor det vil være best å produsere og fylle hydrogen, og hvordan markedet og teknologien vil utvikle seg. Dette har blitt gjort i samarbeid med Agder Energi, Greenstat, Asko og JB Ugland.

Andre aktuelle steder for fremtidige fyllestasjoner og eventuell produksjon er Sørlandsparken, Havnen på Vige og Returkraft på Langemyr.


Hydrogenproduksjon på Mongstad

For noen uker siden kunne vi lese om mulig hydrogenproduksjon på Mongstad eller i Kvinnherad. Valget falt på Mongstad grunnet nærheten til brukerne av hydrogen langs kysten og fordi Equinors industrianlegg kan skape behov i framtiden.

Prosjektet vil koste over 1,7 milliarder kroner og kan stå klart til å produsere flytende hydrogen tidlig i 2024. Prosjektet inkluderer også to hydrogenskip.


Hydrogenanlegg i Australia

Storsatsingen Arrowsmith Hydrogen Project i Australia har sikret seg 300 millioner dollar, tilsvarende tre milliarder norske kroner, og kan nå gå i gang med konstruksjonen av et hydrogenanlegg. Det forventes at anlegget skal produsere 25 tonn hydrogen per dag innen to år. Infinite Blue Energy står bak prosjektet.

Anlegget vil bli bygget i Dongara, 320 km nord for Perth, og vil bli Australias største for hydrogenproduksjon fra vind- og solenergi. Prosjektet vil også inkludere egne sol- og vindparker som vil forsyne anlegget med fornybar energi. Det forventes at konstruksjonen av anlegget vil kunne starte til sommeren og bli ferdigstilt i slutten av 2022.


Fyllestasjon på flyplass i Sør-Korea

Air Liquide Korea, Hyundai, Incheon International Airport Corporation (IIAC) og Hydrogen Energy Network (HyNet) har signert et omforent memorandum for å etablere en hydrogenstasjon og en flåte av elektriske busser ved terminal 2 på Incheon lufthavn. Dette vil skje innen mars 2021.

Hyundai vil støtte konstruksjonskostnader for hydrogenstasjonen, samtidig som de vil levere brenselcellebusser, vedlikehold og service. HyNet vil bygge og drifte stasjonen, mens Air Liquide Korea vil bidra med høykapasitets hydrogenladere, i tillegg til hydrogengass.


BMW øker satsing på hydrogendrevne personbiler

I forrige nyhetsoppdatering kunne vi lese om manglende satsing innen hydrogendrevne personbiler fra flere tyske bilprodusenter. Det ser ut som BMW har snudd, for denne uken kan vi lese at BMW øker satsingen på hydrogendrevne personbilder, samtidig som de satser videre på elektriske biler. Selskapet planlegger å investere 30 milliarder euro i forskning og utvikling.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 19: Hydrogen en del av fremtidens energisektor

kråkøya havn hydrogenproduksjon grønn energi illustrasjon

Hydrogen vil være en del av fremtidens energisektor. I ukens nyheter kan vi lese om hvorfor hydrogen og batteri bør bli inkludert i tiltakspakkene, i tillegg til hvilke hovedelementer som er i den norske tiltakspakken for grønn omstilling. Du kan også lese om et gigantområde i Norge som kan bli leverandør av grønt hydrogen. Til slutt ser vi på internasjonale saker fra blant annet Nederland, Portugal og Skottland.

 

IEA: Framtidens energisektor trenger både batterier og hydrogen

For noen uker siden skrev IEA-leder Fatih Birol et innlegg der han oppfordret politiske og globale økonomiske ledere til å utforme bærekraftige tiltakspakker som fokuserer på investering i grønn energiteknologi og en overgang vekk fra fossile brensler. Forrige uke publiserte IEA en artikkel som presenterer batteri og hydrogen som nøkkelteknologier for grønn energi i fremtiden.

Myndigheter verden over prøver å minimere de økonomiske virkningene av koronapandemien. IEA skriver at tiltakspakkene gir en unik mulighet for å skape arbeidsplasser som støtter en energiovergang til fornybar energi. IEA-analyser har gjentatte ganger vist at det er nødvendig med flere teknologier for å dekarbonisere økonomien. Det er her batterier og hydrogen står frem som to viktige teknologier og fortjener å bli inkludert i tiltakspakkene.


 

Tiltakspakke for grønn omstilling

I Norge har regjeringen varslet om en tiltakspakke for grønn omstilling. Den legges frem i slutten av mai og skal bidra til at tempoet holdes oppe i klimapolitikken også etter kronakrisen. Noen av hovedelementene i pakken er økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, styrket satsing på grønn skipsfart, vesentlig styrking av Enova og en strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi. Nå lover ikke regjeringen bare en hydrogenstrategi, men også midler til konkrete prosjekter.


 

Gigantområde i Nord-Trøndelag kan bli leverandør av grønt hydrogen

Nærøysund kommune i Nord-Trøndelag ønsker storsatsing på fornybar energi. Kråkøya kysthavn kan bli en produsent av fornybar energi til flere kystnæringer. Et areal på en million kvadratmeter på Stakskardet industriområde kan bli senter for grønn energi og en lokal klimahub for næringsliv og transport ellers dersom kommunens søknad går gjennom.

Kommunen håper Miljødirektoratets «Klimasats»-prosjekt kan bidra med en startsum på 700 000 kroner. Pengene vil gå til kartlegging av fremtidige behov av grønn energi og hvilke teknologier som bør ligge til grunn for utvikling og utbygging.

Det er fortrinnsvis produksjon av ammoniakk og hydrogen ved vindenergi til maritim kundegruppe som er planen. I tillegg kommer strømforsyning til lokal landbasert industri og slakteri i området. I fremtiden ønsker de også å gjøre den lokale landtransporten grønn.

kråkøya havn hydrogenproduksjon grønn energi illustrasjon

Illustrasjon. Kilde: Nord-Trøndelag Havn Rørvik


 

Shell vil bygge hydrogenhub i Rotterdam 

Shell annonserte torsdag at de planlegger å bygge en grønn hydrogenhub i havnen i Rotterdam. Oppstart er tenkt 2023, og det anlegget er foreslått å produsere 50-60 tonn grønt hydrogen per dag, med en produksjonskapasitet på rundt 200MW.

Anlegget skal stå på et spesialområde i Maasvlakte som Rotterdams havnevesen har lagt til rette for elektrolysører fra en rekke selskaper. Området i skal fungere som en slags «omformings sentral» for vindkraft i Nordsjøen. Samme sted planlegger BP og Nouryon en 250 MW elektrolysør som kan stå klar i 2025.

Planen er at hydrogenet skal fra Shells elektrolysør skal sendes via rør til Shells raffieneri i Pernis hvor det skal brukes til å redusere utslipp fra drivstoffproduksjon med 200,000 tonn CO2  per år og også brukes som drivstoff for lastebiler. Beslutning om bygging av rørledningen skal tas i første halvdel av 2021.

Shells produksjon skal mest sannsynlig benytte kraft vindparken Hollandse Kust (noord) som Shell og Eneco ønsker å bygge hvis de får positivt svar i den pågående konsesjonsrunden. Svaret ventes i juli i år.


 

1 GW hydrogenanlegg i Portugal

Portugal planlegger hydrogensatsing i kjølvannet av koronapandemien på flere milliarder. Dette inkluderer et nytt hydrogenanlegg som vil produsere hydrogen ved solenergi. Konstruksjonen av anlegget vil starte innen et år ved havnen i Sines. Det kan bli nødvendig med en investering opp mot fem milliarder euro.

Anlegget vil starte produksjonen av grønt hydrogen i 2023 ved elektrolyse. Det planlegges en produksjon på 1 GW innen 2030, og anlegget vil bli blant de største i verden. Den nederlandske regjeringen og firmaene EDP-Energias de Portugal og Galp Energia har allerede vist interesse for prosjektet. I dag er verdens største anlegg på 1 MW og befinner seg i Fukushima, men et kinesisk selskap planlegger et anlegg på 5 GW i Mongolia.


 

Hydrogen i vinter-OL 2022

Air Liquide Houp Hydrogen Equipment Co.,Ltd og Zhangjiakou Jiatou Hydrogen and New Energy Technology Co., Ltd har inngått en avtale om å levere utstyr til en hydrogenstasjon i Zhangjiakou i Hebei-provinsen.

Fyllestasjonen bygges for å gi hydrogen til kjøretøy skal brukes under vinter-OL i Beijing 2022. Stasjonen er en av de første hydrogenprosjektene for vinter-OL og vil ha en kapasitet på 1000 kg per dag. Air Liquide Houpu vil levere, installere og drifte utstyret innen august 2020.

Air Liquide hydrogen fyllestasjon

Air Liquide leverer hydrogenstasjon som skal brukes under vinter-OL 2022. Kilde: Air Liquide


 

Hydrogendrevne hjem i Skottland

Cognito Oak, et samarbeid mellom Henry Boot Developments og Wraith Real Estate, planlegger 550 hydrogendrevne hjem i utkanten av Aberdeen. Nå har forslaget til 110 millioner euro blitt godkjent av styremedlemmene i Aberdeen.

Som et pilotprosjekt vil Cognito Oak bruke brenselcelleteknologi i 30 hjem for å teste ytelsen av brenselceller i boliger.


 

Fra avfall til hydrogen

Selskapet Ways2H i California kan konvertere husholdningsavfall til rent hydrogen. Det er mindre kostnader knyttet til denne prosessen enn via elektrolyse. Kostnaden avhenger av råstoffene, men kan typisk ligge på 5 dollar per kg. Etter fire år kan de produsere hydrogen til 3 dollar per kg.

Til sammenligning koster grønt hydrogen fra vind- eller solenergi i dag mellom 11-16 dollar per kg. WaysH2 ønsker på sikt å produsere hydrogen fra avfall, for deretter å fange og lagre karbonet. WaysH2 er et samarbeid mellom Clean Energy Enterprises og Japan Blue Energy Corporatoin.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 18: Nullutslippsvedtak, stål og hydrogenkjøretøy

stål Ovako hydrogen redusert utslipp

I ukens nyhetsbrev kan du lese om hvorfor den maritime industrien reagerer på Sjøfartsdirektoratets ønske om å utsette utslippskravene til næringen. Vi skal også til Sverige der de har gjennomført fullskala testing av hydrogen til oppvarming av stål.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å utsette nullutslippsvedtak

Sjøfartsdirektoratet mener at nullutslippsteknologien ikke vil være klar i 2026, og de ber om å utsette vedtaket om å forby skipstrafikk med utslipp i fjorder på UNESCOs liste til 2030. De fem aktuelle fjordene er Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Direktoratet mener teknologien ikke vil være moden innen 2026.

Dette får den maritime industrien til å reagere. Staten har bidratt med støtte til blant annet hydrogenprosjekter gjennom Pilot E-ordningen, i tillegg til at Innovasjon Norge og Enova gir støtte. Industrien mener stortingsvedtaket har satt fart på teknologiutviklingen, og en utsettelse kan bremse utviklingen. Dersom man får løsninger for hydrogen og brenselceller til hurtigbåter, mindre skip og cruiseship gjennom Pilot E-prosjektene, vil det bane vei for bruk i større skip og havgående transport.

Blant annet starter Norled opp det som kan bli verdens første kommersielle fergedrift med flytende hydrogen i 2021 på Hjelmeland-sambandet. Det vil være et stort behov for å produsere hydrogen nærmere de norske kundene. Da vil det også bli mulig å forsyne cruiseskip med hydrogen.


 

Hydrogen til oppvarming av stål

Linde og Ovako har gjennomført fullskala testing for å benytte hydrogen til oppvarming av stål ved Ovakos ovn i stålfabrikken i Hofors i Sverige. Selskapene hevder de er de første i verden til å gjøre dette. Bruk av hydrogen har ikke påvirket kvaliteten til stålet og det er derfor gode forhold for å introdusere hydrogen til oppvarming. Tidligere har det blitt brukt flytende petroleumsgass, og et skifte til grønt hydrogen vil gi drastiske kutt i karbonavtrykket i stålindustrien.


 

Ingen satsing for hydrogendrevne personbiler i tysk bilindustri

I forrige nyhetsbrev ble det kjent at Daimler og Volvo går sammen om å utvikle brenselceller til lastebiler. Samtidig som Daimler satser på lastebiler, stanser de utviklingen av personbiler med brenselceller. For noen år siden lanserte de SUV-en GLC med brenselceller, men denne får ingen oppfølger. Samtidig ønsker Mercedes å fokusere på batterielektriske biler. BMW og Volkswagen har også uttrykt at de ikke ønsker å satse på hydrogendrevne personbiler. Et manglende nettverk av fyllestasjoner skal være en av de viktigste årsakene.

reduserer utslipp hydrogen bil

Hydrogenbilen GLC-F-CELL får ingen oppfølger. Kilde: Daimler AG – Global Communicatio


 

Samarbeid om flytende hydrogen i Korea

Hyosung og Linde Group vil investere 300 millioner won, tilsvarende 2,52 millioner kroner, for å skape en felles verdikjede for flytende hydrogen. Det vil inkludere oppsett og drift av produksjon, transport og fyllefasiliteter.

Selskapene vil investere i konstruksjonen av et anlegg for flytende hydrogen med et areal på 30 000 kvadratmeter i Hyoson Youngyeon-anlegget i Ulsan. Den årlige kapasiteten vil være på 13 000 tonn, og anlegget vil bli det største enkeltstående anlegget i verden som produserer flytende hydrogen. Det forventes at anlegget vil være klart i 2022.


 

3000 hydrogenbusser til Storbritannia innen 2024

JCB planlegger å bygge en flåte på 3000 busser i Storbritannia. JCB arving Jo Bamford tror en satsing på hydrogenbusser kan føre til energiovergang innen tungtransport for lastebiler, ferger, tog, skip, men også for utrykningskjøretøy. Bussene kan være på plass i 2024 og det er estimert at bussene vil redusere CO2-utslippene med 280 000 tonn hvert år.

Bamfords selskap Ryse planlegger å bygge Storbritannias første hydrogenanlegg ved kysten av Kent. Anlegget vil bruke energi fra offshore vindpark for å produsere hydrogen ved elektrolyse og vil forsyne bussene med grønn energi.


 

Fyllestasjoner i Japan

Antall fyllestasjoner øker i Japan: Air Liquide har åpnet en fyllestasjon for hydrogen i Kitanagoya i Japan. Her vil det være mulig å levere 300 normale kubikkmeter per time med hydrogen. Stasjonen vil brukes for kommersielle kjøretøy som taxier, busser og lastebiler. I tillegg har Japan H2 Mobility planer om å lansere minst 24 flere fyllestasjoner for hydrogen i Japan i løpet av regnskapsåret 2020-21. I dag er det rundt 126 stasjoner i landet.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Hydrogen nyhetsbrev kart infrastruktur

Uke 17: Offshore hydrogen og samarbeid mellom lastebilgiganter

Hydrogen nyhetsbrev kart infrastruktur

I ukens nyheter kan du lese om den nye plattformen som utvikles av Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking og hvordan grønt hydrogen kan bidra til å redusere CO2-utslippene til industriklyngen i Humberside, Storbritannia. Vi ser også på samarbeid mellom lastebilgiganter og nye aktører i verdens første offshore hydrogenprosjekt.

FCHU JU lanserer Hydrogen Valley Platform

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCHU JU) har lansert plattformen «Hydrogen Valley Platform» for å skape et globalt samarbeid og en plattform der man enkelt kan finne informasjon om store hydrogenprosjekter. Plattformen finner du her.

Plattformen kan brukes som et hjelpemiddel for utviklere av hydrogenprosjekter, og lanseringen er det første steget for innsamling, analysering og presentasjon av data. Det neste steget vil være å samle inn data fra prosjekter. Når FCHU JU har samlet inn data vil resultatene analyseres og publiseres.

Ved å fremme vekst og gjennomføring av hydrogenprosjekter, samt økte bevisstheten til beslutningstakere, håper FCHU JU plattformen vil lette overgangen fra fossil til grønn energi.


 

Mulighet for grønt hydrogen i industriklynge i Storbritannia

Som en del av prosjektet «Green Hydrogen for Humberside» vil ITM Power og Element Energy undersøke muligheten for og omfanget av å distribuere grønt hydrogen til store industripartnere i Humberside, Storbritannia.

Prosjektet vil føre til produksjon av fornybart hydrogen på gigawatt-skala som skal distribueres til energibrukere i industrien i Immingham, Humberside. Immingham har tilgang til fornybar elektrisitet fra havvind på flere gigawatt. På sikt vil det også være mulig å bygge flere titalls gigawatt med vindkraft for å produsere grønt hydrogen offshore. Dette gjør Immingham attraktiv som lokasjon for et hydrogenanlegg.

Humberside er Storbritannias største industriklynge etter CO2-utslipp (12,4 Mt av CO2 per år) og en avkarbonisering av klyngen vil være kritisk for å nå Storbritannias bindende mål om netto nullutslipp innen 2050. I forrige ukes nyhetsbrev kunne vi lese at fornybar energi var hovedkilden til elektrisitet for det første kvartalet av 2020 i Storbritannia. Grønt hydrogen kan bidra ytterligere til denne trenden. The International Renewable Agency (IRENA) har identifisert hydrogen som en av fem teknologsøyler som kan bidra til å kutte CO2-utslippet frem mot 2050.


 

Nel-elektrolysører til Frankrike

Nel har signert en rammeavtale med Lhyfe Labs for levering av opptil 60 megawatt med elektrolysører til Lhyfe Labs SAS i Frankrike. Avtalen følger en tidligere ordne for en elektrolysør på en million euro i mars, som vil bli brukt til å produsere grønt hydrogen for en flåte med busser i Bouin i Frankrike. Rammeavtalen dekker ytterligere 20 elektrolysører, som skal bli kjøpt over de neste fire årene. Den første elektrolysøren blir installert tidlig i 2021 ved en vindpark i Nantes, Frankrike.


 

Gasunie blir partner i verdens første offshore hydrogenprosjekt

Gasunie, et ledende selskap innen infrastruktur for energi, blir ny partner i PosHYdon pilot-prosjektet – verdens første offshore prosjekt for grønt hydrogen. PosHYdon integrerer tre energisystemer i den nederlandske delen av Nordsjøen: havvind, offshore gass og offshore hydrogen, som inkluderer et hydrogenanlegg på Neptun Energy sin Q13a-plattform.

Gasunie eier store rørsystemer for gass i Nordsjøen. Gjennom samarbeidet vil det på sikt være mulig å transportere hydrogen til fastlandet gjennom Gasunie sine rørsystemer. Elektrisiteten produsert fra havvind vil bli brukt til å drifte hydrogenanlegget på plattformen. Sjøvann blir demineralisert og omformet til hydrogen gjennom elektrolyse.

PosHydon piloten er et er intiativ av Nexstep og den nederlandske organisasjonen for vitenskapelig forskning (TNO) i samarbeid med industrien.


 

Hydrogenprosjekt i Ningxia, Kina

Det kinesiske selskapet Ningxia Energy Group har igangsatt byggingen av et pilotprosjekt i Ningxia-regionen til 198 millioner dollar. Elektrolysøren vil bruke 200 megawatt med solenergi for å produsere hydrogen. Den årlige produksjonen vil dermed ligge på 160 millioner normalkubikkmeter. Prosjektet inkluderer også en fyllestasjon i byen Yinchuan som kan levere 1000kg hydrogen per dag.  


 

Daimler og Volvo inngår samarbeid om brenselcelleproduksjon

To av Europas største lastebilprodusenter, Daimler Truck AG og Volvo Group, inngår et samarbeid for storskala produksjon av brenselceller. De har signert en uforpliktende avtale der de vil utvikle, produsere og kommersialisere brenselcellesystemer for tungtransport og andre brukere. Driften for samarbeidet vil foregå i Tyskland og Canada.


 

Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Mongstad industri mulighet for hydrogenproduksjon

Potensial for økt hydrogenproduksjon i Norge – gjennomgang av de to siste ukene

Mongstad industri mulighet for hydrogenproduksjon

Nyhetsbrevet er tilbake etter en liten påskeferie, og vi oppsummerer nyhetene fra de to siste ukene. Ikke alle har hatt ferie: Greensight har gjennomført en mulighetsstudie som viser at det mulig å utløse et hydrogenmarked i Norge og Sverige ved hydrogenproduksjon i Meråker. I ukens nyheter kan vi lese flere norske saker, og det er ikke bare i Trøndelag man kartlegger mulighetene for hydrogenproduksjon. Til slutt ser vi på noen internasjonale nyheter og gir deg svaret på hvordan emojier kan promotere hydrogenteknologi.

Stiftelse av hydrogenselskap i Meråker

Arbeidsutvalget for hydrogen i Meråker har invitert til stiftelsesmøte for et nytt selskap, Meråker hydrogen AS. Rådmannen skriver i saksframlegget at teknologien er framtidsrettet, og den kan tilføre Meråker nye arbeidsplasser den dagen prosjektet blir realisert.

En studie fra Greensight har vist at det er mulig å opprette verdikjeder for hydrogen i Sverige og Norge basert på konkurransedyktig hydrogen fra Meråker kommune i Trøndelag. Den aktuelle lokasjonen for hydrogenproduksjon er en gammel smelteverkstomt på Kopperå som Meråker næringspark disponerer.

Meråker kommune har et betydelig kraftoverskudd fra vannkraftproduksjon. I dag blir kraften eksportert til resten av Trøndelag, men begrensninger i overførings- og innmatingskapasitet på linjenettverket fører til at kraft går tapt. Greensight sine analyser har vist at det bør etableres en produksjonskapasitet på minimum fire til fem tonn/døgn (~10MW) for å kunne produsere konkurransedyktig hydrogen.

Både E14 og Meråkerbanen mellom Trondheim og Östersund går gjennom Meråker kommune. På norsk side har Trøndelag fylkeskommune planer om utslippsfrie hurtigbåter, i tillegg til at landtransportsektor, tog og havbruksnæring er aktuelle aktører Det kanskje mest interessante potensialet er likevel levering til svensk side. I Jämtland er det stor interesse for hydrogen, der et konkret prosjekt er aktuelt: Baneeier av Inlandsbanan vurderer hydrogen som et aktuelt drivstoff, noe som vil gi et døgnforbruk på 15 tonn H2. Inlandsbanan passerer gjennom nevnte Östersund, 180km fra Meråkerbanen fra Kopperå. Dette stiller Kopperå i en god posisjon som framtidig leverandør av hydrogen til Inlandsbanan.

hydrogen meråker

Kart over det aktuelle området for hydrogenproduksjon.


 

Kan trenge 80 MW til hydrogenproduksjon på Vestlandet

Et konsortium bestående av BKK, Equinor og Air Liquide planlegger å levere hydrogen til hurtigbåter, ferger, containerskip og cruiseskip på Vestlandet. BKK Nett har i den forbindelse bestilt en nettkapasitet på 30MW på Mongstad i Lindås kommune nord for Bergen. Målet er å kunne starte levering av hydrogen i Bergensområdet i 2024. Prosjektet er nå i konseptvalgfasen.

Nettkapasiteten på 30MW er bare en start, og konsortiet ser på muligheter for å skalere opp kapasiteten til 80 MW i løpet av noen år. 80 MW med 8000 brukstimer vil utgjøre et årlig forbruk på over 600 GWh.

Bergen regnes som en godt egnet lokasjon for hydrogenproduksjon ettersom den maritime aktiviteten er stor i byen. Konsortiet vurderer også om Husnes i Kvinnherad kommune kan være egnet for produksjon. På sikt er målet å transportere hydrogenet i flytende form i containere med skip til både Trondheim, Stavanger, Oslo og andre steder for videre distribusjon til kunder.


 

Utredelse for solcelleanlegg på NEL-bygg

Herøya Industripark AS har igangsatt et forprosjekt som skal undersøke om det er mulig og lønnsomt å bygge et solcelleanlegg på taket av bygget der NEL skal starte pilotanlegg for elektrolyseproduksjon i 2021. Anlegget har potensiale til å produsere nok energi til å drifte en av NELs produksjonslinjer. Det er Sweco som skal gjennomføre forstudiet.

Taket på NEL-byggene har et areal på omtrent 15 000 kvadratmeter. Sweco skal vurdere om bygget er egnet for et solcelleanlegg, komme med forslag til tekniske løsninger og se på økonomien i prosjektet. De begynner arbeidet med rapporten etter sommeren, og rapporten forventes ferdigstilt i løpet av et par måneder.

Selve solcelleanlegget kan bli mellom 10 000 og 11 000 kvadratmeter og vil bli et av de største solcelleprosjektene i Norge. NEL skal produsere hydrogenelektrolysører, utstyr som produserer hydrogen, i det aktuelle bygget.

NEL-bygget vil være et pilotprosjekt. Dersom prosjekter er vellykket, har Herøya Industripark mellom 40 og 50 tusen kvadrat med takflater som potensielt kan bli benyttet til energiproduksjon.

NEL-bygg hydrogen elektrolysør solcelle

Taket av NEL-bygget i Herøya Industripark AS. Kilde: Herøya Industripark AS


 

Godkjent utbyggingsplan for Hywind Tampen

Olje og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen. Dette vil bli verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind. Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år.

Vindparken vil ligge 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaksplattformene, med havdyp på 260 til 360 meter. Omlag en tredel av gasskraften på plattformene skal erstattes med fornybar vindkraft. Det vil bli installert 11 flytende vindturbiner på åtte megawatt hver. Dette vil gi en reduksjon på 200 000 tonn CO2 årlig.

Totale investeringer for prosjekter er anslått til å være 4,8 milliarder kroner. Enova vil betale 2,3 milliarder av dette, mens Næringslivets NOx-fond støtter prosjektet med 566 millioner kroner. Selskapene som deltar i prosjektet er Equinor Energy AS, Petoro AS, OMV (Norge) AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Wintershall Dea Norge AS og Vår Energi AS.


 

Fornybar energi hovedkilden til elektrisitet i Storbritannia

Fornybar energi var Storbritannias hovedkilde til elektrisitet i det første kvartalet av 2020. Fornybarandelen var på hele 45 prosent av all elektrisitetsproduksjon og slår dermed den fossile elektrisitetsproduksjonen, som inkluderer kull og gass.

Gasskraftverk og kull produserte henholdsvis 29,1 og 3,7 prosent av elektrisiteten. De resterende andelene kom fra kjernekraft (15,3 prosent) og import (7,3 prosent). Flere faktorer bidro til at fornybarandelen var størst i første kvartal. Værforholdene har vært gode for produksjon fra vindenergi, samtidig som koronapandemien har ført til en nedgang i etterspørsel av elektrisitet i mars. Likevel viser trenden og ytterligere utbygging av havvind at energimiksen for første kvartal etterhvert vil bli den nye normalen.


 

Koreas første demonstrasjonsanlegg for flytende hydrogen

Doosan Heavy Industries & Construction og Changwon Industri Promotion Agency har inngått et samarbeid for å bygge et demonstrasjonsanlegg for flytende hydrogen sør i Changwon. Anlegget vil produsere fem tonn flytende hydrogen og vil koste 1,8 millioner dollar.

For å få hydrogen fra gass til flytende form, må det kjøles ned til 253˚C i en kompleks prosess. Flytende hydrogen har mye høyere energitetthet enn hydrogen på gassform, som gjør at det kreves et mye mindre volum for den samme energimengden.


 

Installasjon av 10MW Elektrolysør i Australia

Stanwell Corporation planlegger å installere en 10 MW eller større hydrogenelektrolysør i Rockhamton, Australia. Installasjonen skal bygges i nærheten av et eksisterende kraftverk som gir muligheter til hydrogenproduksjon på stedet.

Prosjekter inkluderer en studie som vil undersøke om Stanwell kan bruke elektrolysøren til å produsere hydrogen på en måte som er økonomisk og teknisk gjennomførbar. Selv om elektrolysøren vil bli lokalisert ved et eksisterende kraftverk, vil det bli brukt grønn elektrisitet gjennom en kraftkjøpsavtale eller ved elsertifikater.

Studien vil også se på kommersielle muligheter for hydrogen, blant annet flytende hydrogen, salg av gass og hydrogen i gassturbiner eller brenselceller for elektrisitetsproduksjon. Nærheten til Gladstone havn gjør det mulig å levere hydrogen nasjonalt og internasjonalt.


 

70 millioner australske dollar til hydrogenprosjekter

Det satses på fornybar energi i Australia, og nå støtter energiministeren fornybar energi til hydrogenindustri. Selskaper som utvikler hydrogenprosjekter i kommersiell skala kan få tilgang til opptil 70 millioner australske dollar fra det offentlige. Kriteriet er at de bruker fornybar energi til å prosjektene.

Hydrogen er blitt valgt som en prioritert i myndighetenes veikart for teknologiske investeringer. Veikartet skal bidra til reduksjon av karbon og er en del av landets forpliktelse til Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader.


 

Resirkulering av brenselceller

Per i dag er det ingen industrielle resirkulasjonsprosesser for brenselceller. Gjennom prosjektet «BReCycle» skal et forskningskonsortium anført av Fraunhofer IWKS utvikle et resirkulasjonskonsept for PEM brenselceller. PEM brenselceller brukes allerede i dag i hydrogendrevne biler og består av verdifull teknologi. Det vil være nødvendig å resirkulere brenselcellene når den tid kommer.

Konsortiet består av Fraunhofer IWKS, Proton Motor Fuell Cell GmbG, MAIREC Edelmetallgesellschaft mbH, Electrocycling GmbH og KLEIN Anlagenbau AG. Gjennom prosjektet skal konsortiet utvikle en resirkulasjonssyklus spesielt tilpasset PEM brenselceller. Hensikten med prosjektet er å utvikle et konsept som er bærekraftig, økonomisk effektiv og som bevarer mesteparten av råmaterialene.


 

Emojier kan promotere hydrogenteknologi

Emojier har kommet for å bli, og det finnes tusenvis av figurer som kan bruke i tekstmeldinger og i sosiale medier. Det som derimot ikke finnes enda, er hydrogen-relaterte emojier. Det er nå igangsatt en underskriftkampanje som ber Google, Facebook, Microsoft og Apple om å lage nettopp slike emojier. Argumentene er at emojiene kan skape nysgjerrighet i sosiale medier, promotere ideer og gi økt oppmerksomhet til hydrogenteknologier. Kunne du tenke deg å bruke hydrogenemojier? For å signere, klikk her.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Grønt hydrogen kan kutte klimagassutslippene med 34 prosent – gjennomgang av uken som gikk

klimagassutslipp industri

Flere av sakene i ukens nyheter handler om åpning eller bygging av hydrogenanlegg som skal produsere grønt hydrogen. I Østerrike har de derimot prøvd seg på et litt annerledes prosjekt der en hydrogendrevet snøskuter er en del av prosjektet. I den første nyhetssaken skal vi få svar på hvordan grønt hydrogen kan kutte klimagassutslippene med 34 prosent.

Grønt hydrogen kan kutte klimagassutslippene med 34 prosent innen 2050

BloombergNEF la denne uken fram rapporten «Hydrogen Economy Outlook». Hovedkonklusjonen er at grønt hydrogen kan kutte globale klimagassutslipp fra fossile brensler og industri med 34 prosent innen 2050. De begrunner dette i at kostnadene for elektrolyseteknologi har falt med 40 prosent i løpet av de siste fem årene, men at det vil være nødvendig med klimapolitikk for å redusere kostnadene ytterligere.

Det vil si klimapolitikk som bidrar til utvikling av grønn teknologi gjennom subsidier. Rapporten mener myndighetene må subsidiere slike prosjekter med 150 millioner dollar innen 2030 for å få en vekst innen grønn industri. Karbonprisen har stupt som en følge av koronapandemien. Det er viktig at denne er høy for at hydrogen skal være konkurransedyktig med fossil energi.

Hydrogen kan i tillegg dekke 24 prosent av energibehovet innen 2050. BloombergNEF anslår at det vil være nødvendig med en investering på over 11 billioner dollar innen produksjon, lagring og infrastruktur.


 

Hydrogendrevet snøskuter i alpinturismen

I Østerrike har et konsortium anført av kanadiskeide BRP-Rotax presentert en snøskuter som bruker grønt hydrogen som drivstoff. Snøskuteren er en del av prosjektet «HySnow» som strekker seg over fire år. Selskapene har i tillegg utviklet fyllestasjonen «SolarHub» som både produserer og lagrer hydrogen. Hydrogen blir produsert fra solenergi og gjennom prosjektet ønsker konsortiumet å utforske mulighetene for å dekarbonisere vinterturismen.

I sommerhalvåret kan SolarHub brukes av andre kjøretøy og generere elektrisitet. Stasjonen kan produsere opp til 52kg hydrogen per dag. I tillegg kan spillvarmen brukes til oppvarming.

Konsortiet består også av de østerrikske selskapene Fronius International, HyCentA Research, instituttet for elektriske målinger og signalprosessering ved TU Graz, ECuSol og vintersportoperatøren Hinterstoder-Wurzeralm Bergbahnen og det tyske selskapet ElringKlinger.

Foto snøskuter som går på grønt hydrogen

Snøskuteren fra HySnow-prosjektet. Kilde: BRP-Rotax GmbH&CoKG


 

Verdens største anlegg for grønn hydrogenproduksjon har åpnet

Fukushima åpnet tidligere denne måneden et enormt anlegg som vil produsere grønt hydrogen fra solenergi. Fukushima Hydrogen Energy Research Field (FH2R) ble ferdigstilt 7.mars i byen Namie. FH2R, som har vært under konstruksjon siden 2018, har blitt konstruert med et produksjonsanlegg på 10 MW. Dette overtar tronen som verdens største etter Verbunds 6 MW anlegg som åpnet i Linz i Østerrike i fjor. Den soldrevne hydrogenstasjonen i Fukushima kan produsere nok gass til å fylle 550 brenselcellekjøretøy per dag. Hydrogen som produseres på området vil også brukes til å gi energi til stasjonære brenselcellesystemer og til mobilitetsenheter. Hydrogen skal produseres og lagres basert på tilbud og etterspørsel i markedet.

Anlegget er etablert av et konsortium bestående av Toshiba Energy Systems & Solutions Corporation (Toshiba ESS), Tohoku Electric Power Co. og Iwantani Corporation, i tillegg til Japans nye organisasjon for energiutvikling og industriell teknologi (NEDO).


5 GW hydrogenanlegg i Mongolia

10 MW er verdens største nå, men vil bli en lilleputt ved siden av det 5 GW store anlegget det kinesiske energiselskapet Bejing Jingneng planlegger. De har annonsert at de skal investere tre milliarder dollar i et sol- og vindkraftanlegg som bruker hydrogen til lagring av energi. Anlegget vil bli bygget i Mongolia. I samme området planlegger China General Nuclear Power Group å bruke 2,5 milliarder på et solenergianlegg og en vindpark.

Bejing Jingneng vil starte konstruksjonen av sitt anlegg denne måneden, og det skal etter planen stå ferdig til neste år. Når anlegget er i full drift vil det produsere mellom 400 000 og 500 000 tonn med hydrogen per år.


Verdens største brenselcellefabrikk

Det kinesiske selskapet Weichai Holding Group har åpnet verdens største brenselcellefabrikk i byen Weifang i Shandong. Fabrikken kan produsere 20 000 enheter i året.

Motorene vil bli levert til bilprodusenter som vil bruke dem i den offentlige transportsektoren. Konstruksjonen av fabrikken startet i 2018. Weichao har 200 hydrogenbusser i Weifang, Liaocheng, Jining, Jinan og andre byer i området.


Hydrogenanlegg i Tyskland

Det startes også bygging av nye anlegg i Europa. APEX Energy Teterow har startet byggingen av et hydrogenanlegg i Rostock-Laage i Tyskland. Åpningen av anlegget vil være i juni, samtidig som selskapet feirer sitt 20års jubileum. Anlegget vil ha en elektrolysør med en kapasitet på 2MW, sitt eget lagringssystem, en brenselcelle, et varmekraftverk og en fyllestasjon.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Grønn energi kan være vinneren av oljepriskrigen – gjennomgang av uken som gikk

Grønn energi

I ukens nyheter kan du lese om hvordan grønn energi kan være vinneren av oljepriskrigen og hvordan forurensningen har utviklet seg i Kina. Satsing på hydrogendrevne lastebiler i Japan og hvordan ølbrygging kan føre til hydrogenproduksjon i Australia er andre nyheter som vi skal innom. Til slutt ser vi på en negativ og en positiv norsk nyhet.

 

Kan grønn energi være vinneren i oljepriskrigen?

Dersom oljeprisen forblir kronisk lav, under 35 dollar fatet, vil fornybare prosjekter lettere konkurrere med olje og gass. Dette kommer frem i rapporten “Could clean energy be the winner in the oil price war?” av analyseselskapet Wood Mackenzie. Det vil være en gylden mulighet for selskaper med god økonomi å investere i fornybart, og grønne prosjekter vil være konkurransedyktige med olje- og gassprosjekter. Investering i grønn energi kan sikre overlevelse for olje- og gass-selskaper i den grønne omstillingen.

Historisk er det ikke korrelasjon mellom oljepris og investering i fornybart, og Wood Machenzie mener at den globale veksten innen fornybar energi ikke vil bli påvirket av oljeprisfallet. Samtidig kan prisfallet føre til at færre olje og gass-selskaper vil investere i nullutslippsteknologi i tiden fremover. Kombinasjonen av oljeprisfallet og koronapandemien kan også føre til at grønne prosjekter blir forsinket.


 

Kina på bedringens vei?

Som nevnt i forrige ukes nyheter, påvirker koronapandemien klimagassutslipp verden over. Denne uken har vi en økning i forurensning over Kina. Dette kan tyde på at landet er på bedringens vei fra viruset. Satellittene måler utslipp av nitrogendioksid, som hovedsakelig kommer fra kraftverk, industri og veitrafikk. Alle disse er gode indikatorer på økonomisk aktivitet.

Corona korona Covid 19 air pollution

Luftforurensningen i Kina har gått opp igjen sammenlignet med forrige måned. Satellittbildet viser utslipp av nitrogendioksid. Kilde: ESA, Sentinel 5P


 

Utvikling av hydrogenlastebiler i Japan

Tungtransport står for rundt 60 prosent av karbondioksidutslippene fra kommersielle kjøretøy i Japan. Nå går Toyota og Hino Motors sammen for å utvikle en hydrogendrevet lastebil for tungtransport. Toyota og Hino er ikke de eneste selskapene som ser potensialet for hydrogen innen transport. Mitsubishi Fuso Truck and Bus Corporation (MFTBC), en av Asias ledende produsent av kommersielle kjøretøy, annonserte 26.mars en visjon der de ønsker at alle nye kjøretøy for det japanske markedet skal være CO2-nøytrale innen 2039.

Lastebilen til Toyota og Hino skal utvikles på Hino Profia og vil utnytte teknologiene til de to selskapene. Selskapene ønsker å redusere CO2utslippene innen 2050. Drivverket vil bestå av to av Toyota sine Fuel Cell stacks. Toyota og Hino mener hydrogen er en viktig energibærer for fremtiden. De har jobbet sammen for å utvikle teknologi for brenselcellekjøretøy i over 15 år. De vil med dette samarbeidet styrke forholdet ytterligere. 

I tråd med visjonen har MFTBC målsetting om å produsere brenselcelle-lastebiler innen utgangen av 2020. MFTBC avduket i 2019 Vison F-CELL, en hydrogendrevet lastebil. Denne har blitt videreutviklet til konseptet eCanter F-Cell.


 

Fra øl til hydrogen i Australia

SwitcH2, et selskap bestående av universitetsstudenter fra NSW, ønsker å utnytte prosesser som produserer spillvann. De tester en oppfinnelse som kan produsere hydrogen ved å bruke spillvann fra ølbrygging. SwitchH2 bruker en katalysator som kan oksidere organiske stoffer i spillvann.

Bryggeriene bruker vanligvis store summer for å rense spillvannet. Ved å utnytte spillvannet til å produsere hydrogen, blir vannet en ressurs som bryggeriene kan spare penger på. For hver liter øl gir det fire liter spillvann. De 600 bryggeriene i Australia produserer to millioner liter øl og dermed ti millioner liter spillvann. Energi er en av de største driftskostnadene for et bryggeri. Dersom bryggeriene klarer å omdanne spillvann til hydrogen kan de produsere sin egen energi. Spillvarme fra hydrogenproduksjonen kan også benyttes.


 

Andmyran kraftverk får ikke utsatt frist

Andmyran kraftverk har fått nei til utsettelse av frist for idriftsettelse og forlengelse av konsesjonstiden for Andmyran vindkraftverk. I tillegg til vindkraftverket som skulle produsere 400GWh i året, hadde investorene også planer om hydrogenproduksjon på Andøya. Oppdatert og ny kunnskap om myr og dens betydning for klimaet har vært utslagsgivende i beslutningen. Det ser dermed ut som avslaget betyr kroken på døren for prosjektet.

NVE ga i 2006 Andmyran Vindpark AS konsesjon til å bygge og drive Andmyran vindkraftverk med installert effekt på 160MW. Andmyran søkte om å endre den fastsatte fristen i konsesjonen for idriftsettelse fra 31.desember 2020 til 31.desember 2021, i tillegg til å forlenge konsesjonstiden fra 31.desember 2045 til 31.desember 2051. 25.mars 2020 skriver derimot olje- og energidepartementet i en pressemelding at de har omgjort NVEs vedtak om å utsette fristene.


 

Hynion tar over hydrogenstasjon i Sverige

Hynion har signert en avtale med Woikoski om å kjøpe selskapets hydrogenstasjon i Gøteborg. Stasjonen ble åpnet i 2015, men har vært stengt det siste året. Stasjonen vil bli oppgradert før den settes i drift. Hynion overtar også en annen stasjon som Woikoski har bygget i Finland. Denne stasjonen vil bli flyttet til Sverige, men endelig plassering er ikke bestemt. Hynion har nå totalt fire hydrogenstasjoner: to i Sverige og to i Norge.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no