Innlegg

Green hydrogen production facility

Week 36: Hydrogen Production and Infrastructure

Green hydrogen production facility

It is finally friday and it is time for an update on the hydrogen market. We are gaining more and more international readers, and from this week we will write the news in English to reach a broader audience. First out in this weeks update is HyFuel aiming for establishing of a hydrogen production plant in Florø. We can also read about planned hydrogen production facilities abroad, Norwegian companies that want to build a dual-cable for hydrogen and electricity, and ZERO’s  challenge to Norwegian Government.

 

Joint venture for hydrogen in Florø, Norway

INC Invest AS and Sogn og Fjordane Energi AS have founded the company HyFuel aiming for establishing of a hydrogen production plant in Fjord Base in Florø. The building of the plant at Fjord Base is planned to commence during 2021. The company will supply  hydrogen and Liquid Organic Hydrogen Carrier (LOHC) to the maritime industry in Norway and internationally.

HyFuel will develop, own and operate the plant for the production of hydrogen and LOHC, as well as the delivery and utilisation of the by-products oxygen and heat. Gasnor is invited to be an equal co-owner of the company.


 

Green hydrogen facility in North Sea Port

VOLTH2 will build a green hydrogen plant with storage, refuelling and distribution facilities in North Sea Port in Vlissingen, Netherlands. The company envisages the construction of a 25 MW electrolysis unit with production capacity of 3600 tonnes of green hydrogen annually.

Local filling stations can also be supplied by the integrated hydrogen storage. The facility can in the long term be expanded up to 100 MW with a potential of 14 000 tonnes green hydrogen annually.

green hydrogen production

Source: VOLTH2


 

Largest PEM electrolyser in the United States

Cummins Inc., global technology and power solution provider, will provide its five megawatt PEM electrolyser to enable renewable hydrogen for the Douglas County Public Utility District in Washington state. The electrolyser is expected to be operational in 2021 at the Baker Flats Industrial Park. The electrolyser will be powered by hydroelectricity producing green hydrogen with no emissions.

The new green hydrogen facility allows Douglas County PUD to manufacture commercial hydrogen using electrolysis to harvest hydrogen from water from Wells Dam on Columbia River. They want to store the excess energy that they would typically sell off to the market at a financial loss, or not harness at all. The hydrogen also creates new market opportunities outside their typical service area.


 

Dual delivery of hydrogen and electricity from offshore parks

Nexans and Sintef want to make a submarine cable with dual delivery of hydrogen and electricity. The project goes under the name Hydro-El, and the companies wants to make a dynamic system that can transport both hydrogen and electricity. They want to make a movable umbilical (a control cable). There is no offshore infrastructure for hydrogen transport today. Usually hydrogen is transported by pipes onshore or by ship.

There are several challenges transporting hydrogen: both hydrogen embrittlement and ocean motions has to be considered in the design of the cable. An umbilical is built of several smaller individual elements that are twisted together to make it more flexible. Submarine cables are one of six attractive business areas in Norway, according to the newly presented NHO’s report from last weeks news.


 

Hydrogen can cut millions of tons of CO2

ZERO present three points that has to be implemented to realise hydrogen projects: Tools for new value chains in the industry, a market for zero emissions materials, and a strategic commitment in the Norwegian climate policy.

The worlds first pilot project for zero emission steel production opened last week, and many important hydrogen projects is planned in Norway as well. The risk of such projects are reduced through financial support, development of value chains, access to risk capital and greener export financing. ZERO is challenging the Norwegian government and policy makers to exploit the opportunity to make a business of the Norwegian climate policy, emphasising hydrogen as an obvious opportunity.


Do you want to be updated on the development in the hydrogen market? Sign up for our news letter here. Contact us for an overview of existing and planned projects in Norway and the world: greensight@greensight.no

Uke 30: Grønt hydrogen, millionstøtte og infrastruktur

grønt hydrogen nettverk

Denne uken kan vi lese at grønt hydrogen kan få en konkurransedyktig pris sammenlignet med blått hydrogen innen 2030. Også denne uken deles det ut flere millioner i støtte, denne gangen i USA og Storbritannia. Vi kan også lese om utvikling av brennerteknologi i glassproduksjon og at flere europeiske selskaper har gått sammen om å lage et forslag for infrastruktur for hydrogentransport. Til slutt skal vi til en multi-stasjon i Sør-Korea, der du kan kombinere hydrogenfylling og shopping.

 

Grønt hydrogen kan utkonkurrere blått hydrogen innen 2030

I en studie av IHS Markit kommer det frem at grønt hydrogen kan få en konkurransedyktig pris sammenlignet med blått hydrogen innen 2030. Et nøkkelelement vil være kommersialisering av grønt hydrogen som en del av den globale dekarboniseringen.

I studien kommer det frem at kostnadene for grønt hydrogen har falt med 50 prosent siden 2015 og kan reduseres ytterligere med 30 prosent innen 2025. En hovedfaktor vil være oppskalering av hydrogenproduksjon.

I tillegg øker investeringene i power-to-X prosjekter, og IHS Markits forutser at det vil være en økning fra 30 millioner dollar i 2019 til mer enn 700 millioner dollar innen 2023. Et hydrogenprosjekt i 2023 vil typisk ha en oppstartskapasitet på 100 MW – hele ti ganger større enn verdens største anlegg per dags dato.


 

Millionstøtte i USA og Storbritannia

Den britiske regjeringen vil bruke 139 millioner pund for å støtte overgangen fra naturgass til grønt hydrogen. Støtten er en del av en forpliktelse på 350 millioner pund for å motivere til grønn oppreisning etter koronapandemien, og den vil bidra til å kutte utslippene i tungindustrien.

Det er ikke bare i Storbritannia det deles ut millioner. USAs energidepartement vil bruke 64 millioner dollar for å få store navn innen industri og den akademiske verden til å utvikle teknologier for å oppskalere hydrogenøkonomien i USA. Støtten er en del av H2@scale-programmet.


 

Hydrogen for å redusere utslipp i glassproduksjon

Det nederlandske glasselskapet CelSian, ingeniørgruppen DNV GL og 30 andre partnere har dannet et konsortium for å øke mengden hydrogen i energi-intensive produksjonsprosesser. I første omgang skal det gjennomføres laboratoriumtester over to år som vil starte neste måned i DNVGL sine lokaler i Groningen, Nederland.

Målet er å utvikle brennerteknologi som muliggjør en gradvis overgang fra naturgass til hydrogen. De ønsker et konsept som tillater brenning av 100 prosent hydrogen, men som også kan tillate 100 prosent naturgass for å gi en fleksibel løsning til industrien.


 

Forslag til infrastruktur for hydrogen

Denne uken har elleve europetiske selskap innen infrastruktur for gass presentert forslaget «European Hydrogen Backbone«. Forslaget presenterer en plan for infrastruktur for hydrogentransport.

Selskapene Enegás, Energinet, Fluxus Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas og Teréga sine undersøkelser viser at den eksisterende infrastrukturen for gass kan brukes og modifiseres for hydrogentransport til en moderat pris.

Det forventes et hydrogennettverk på 23 000 km innen 2040, der 75 prosent av rørledningene vil være konverterte rørledninger for naturgass. Nettverket vil få en pris på rundt 27-64 milliarder euro, med en pris på 0,09-0,17 euro per kg hydrogen per 100km. Nettverket vil gi gode muligheter for en kostnadseffektiv transport over store distanser i Europa.

Tidligere har vi kunne lese om tyske aktører som planlegger verdens største hydrogennettverk på 1200 km innen 2030. Dette vil bare bli en liten del av det europeiske nettverket som nå skisseres.

grønt hydrogen nettverk

Hydrogennettverket. Kilde: European Hydrogen Backbone


 

Multi-stasjon i Sør-Korea

Sør-Korea ønsker å bygge en multi-stasjon som vil inneholde en rekke fasiliteter som bilføreren kan underholde seg med mens bilen lader eller blir fylt. Stasjonen skal inneholde ladestasjoner, hydrogenstasjoner og shoppingmuligheter. «Mega Station»-prosjektet er et steg på veien for å nå målet om å at én av ti solgte biler er hydrogendrevne eller elektriske fra 2022.

Sør-Korea skal bruke 58,4 millioner dollar for å etablere stasjonen som et prøveprosjekt i 2021 til 2022, og den vil bygges i Seoul eller Ilsan.  Innen 2025 vil det bygges ytterligere tre stasjoner fordelt i landet til 250 millioner dollar.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Greensight Hydrogen Economics Tool – profitable hydrogen business models.

hydrogen economics tool

Understanding how to get the most out of investments in zero emission solutions is maybe more important than ever, and our Hydrogen Economics Tool has you covered.

Greensight continue to work with hydrogen and forecasting production costs as industries, markets, and technologies develop and change.

We have developed Greensight Hydrogen Economics Tool for use in calculating hydrogen production prices and required sales prices to realize real business models that are profitable and sustainable.

 

What this tool does:

The Hydrogen Economics Tool enables us to calculate, visualize, and evaluate hydrogen production prices from a total value chain aspect using specific inputs relevant to the case analysed. The tool works for hydrogen in both compressed and liquefied states and for on-site or distributed use.’

How it works:

Specific data inputs relevant to the project such as required hydrogen outputs in the short and longer term, technical aspects, equipment costs, operating costs and electricity prices are gathered together into a techno-economic model.
The model calculates the specified results such as cash flow, ROI, payback period, cost per kg H2 by category and displays it in both numerical and graphical representations for further analysis.

What this tool enables:

Feasibility Analysis:

The tool enables fast feasibility analysis of different hydrogen production plants so that business’ can identify best opportunities available today and to strategize to develop opportunities for tomorrow.

Detailed analysis:

The tool enables detailed results on each aspect of the hydrogen production value chain allowing decision makers to identify and focus their efforts on the aspects that are both influenceable and important in order to realize the best results.

Comparability:

The tool enables directly comparable results and analysis of different investments, production plant setups.

Specific:

Often hydrogen calculations are done with rules of thumb; such as electricity is 80% of the cost of hydrogen or maintenance is 5% of the initial capital cost. The Hydrogen Economics Tool uses specific real-world inputs to simulate actual results on specific cases.

Modularity:

The tool has add-inns to integrate sale of excess heat and oxygen from the electrolysers.

 

Who can benefit from the use of this tool?

 

Hydrogen consumers (current or prospective) who are looking to understand the cost of producing hydrogen for their own use or for use in negotiations with hydrogen suppliers.

Hydrogen producers who want to understand the true cost of hydrogen production and investigate different business cases and understand trade-offs between investments in different designs.

Energy producers who have VRE (Variable Renewable Energy) and want to take control of the variability of electricity production through the use of hydrogen to optimize time of electricity production.

Interested in learning more about our Hydrogen Economics Tool? Chat with us now or send us an email, we would love to hear from you!  Email: greensight@greensight.no

 

Follow us on LinkedIn and Facebook!