Innlegg

Uke 31: Datasentre, hydrogenproduksjon og fyllestasjoner

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Sommerferie til tross, det skjer mye i hydrogenmarkedet. Datasentre har et stort energiforbruk verden over. Denne uken har Power Innovations og Microsoft rapportert om vellykket testing av hydrogendrevne datasentre med 48 timer sammenhengende drift. Det planlegges et 10 MW anlegg i Spania, samtidig som det undersøkes for industriklynge og verdikjede i nabolaget Portugal. Til slutt kan vi lese om planlegging av et nettverk for hydrogenstasjoner i Australia og at et norsk teknologiselskap vil benytte forlatte gassreservoarer til hydrogenproduksjon.

 

Ny rekord for hydrogendrevet datasenter

Power Innovations, et selskap innen energiløsninger, har driftet et datasenter i 48 timer ved bruk av  hydrogendrevne brenselceller. Dette er ny rekord for selskapet. Selskapet ønsker å vise at hydrogen kan være en levedyktig, langvarig og utslippsfri løsning til datasentre.

I USA brukes det 90 milliarder kWh elektrisitet per år. Gjennom forsøket har Power Innovations vist at hydrogendrevne brenselceller kan levere pålitelig og off-grid elektrisitet, og de kan brukes over en lengre tidsperiode som både hoved- og reserveforsyning av elektrisitet. Brenselcellene er et rent alternativ til diesel-aggregater.


 

Microsoft utforsker også muligheten for hydrogendrevne datasentre

Microsoft sine datasentre over hele verden krever betydelige mengder energi. Selskapet sier de ønsker å utforske flere karbonfrie teknologier som hovedforsyning, reserveforsyning og energilagring for datasentrene. De ønsker også å investere i klimaløsninger som trenger kapital gjennom Climate Innovation Fund. Microsoft har i tillegg avslørt at også de har gjennomført testing av hydrogendrevne datasentre i 48 sammenhengende timer.

Testing av brenselceller er en milepæl mot det overordnede målet om å være karbonnegativ innen 2030. I tillegg vil Microsofts daglige leder Lucas Joppa representere selskapet i Hydrogen Council, et globalt initiativ for ledende selskaper innen energi, transport og industri for å få fart på hydrogenøkonomien.

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Kilde: Microsoft


 

10 MW hydrogenanlegg i Spania

Energiselskapet Iberdrola og den kjemiske gruppen Fertiberia ønsker å bruke 150 millioner euro for å bygge en 100 MW solpark, 20 MWh litium-ion batterilagringssystem og en 20MW elektrolysør. Anlegget vil kunne produsere 720 tonn per år, som tilsvarer en daglig produksjon på i underkant av 2 tonn hydrogen.

Selskapene hevder prosjektet vil bli det største i Europa per dags dato. Anlegget skal bygges i Puertollano i Spania, og vil bli brukt i gjødselproduksjon ved Fertiberias eksisterende gjødselfabrikk. Hydrogenanlegget vil være i drift innen 2021.


 

Mulighet for industriklynge og verdikjede i Portugal

Som en del av prosjektet H2Sines, går de europeiske selskapene EDP, Galp, Martifer, REN og Vestas sammen for å evaluere muligheten for en industriklynge i Sines i Portugal. Selskapene har signert et memorandum for å undersøke mulighetene for å skape en verdikjede for hydrogeneksport fra Sines til Nord-Europa.

Hydrogenet vil også bli brukt nasjonalt i industri- og transportsektoren, i tillegg til at det skal injiseres i naturgassnettverket. I den første fasen skal det bygges et pilotanlegg på 10MW, som på sikt vil få kapasitet på 1 GW. Prosjektet er i tråd med målene som ble satt i den portugisiske hydrogenstrategien. Selve produksjonsanlegget har blitt omtalt i en tidligere nyhetsoppdatering.


 

Infinite Blue Energy planlegger hydrogennettverk i Australia

Infinite Blue planlegger et nettverk av hydrogenstasjoner langs hovedveiene i Øst-Australia. Selskapet vil levere grønt hydrogen til NewVolt Infrastructure som en del av en ny avtale mellom partene. Nettverket vil bestå av 17 fyllestasjoner og vil bli fordelt mellom Brisbane, Sydney, Melbourne og Adelaine. Det vil i tillegg bli mulig å lade elektriske kjøretøy på hydrogenstasjonene.


 

Norsk teknologiselskap jakter 200 millioner

Det norske teknologiselskapet Hydrogen Source planlegger å hente inn 200 millioner kroner for å teste og kommersialisere en metode for å fremstille hydrogen fra forlatte gassreservoarer. Selskapet har drevet laboratoriearbeid i ti år og skal nå teste teknologien i større skala.

Teknologien går ut på å utvinne hydrogen fra gassreservoarer på slutten av reservoarets levetid. Når hydrogen blir utvunnet i gassreservoar, vil forurensende bigasser og CO2 bli liggende i reservoaret mens hydrogenet stiger opp. Testingen vil foregå i 2021 og 2022 i Nord-Amerika, og selskapet har et mål om å levere hydrogen innen 2023 eller 2024.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogen lastebil

Uke 27: Hydrogen, ammoniakk og lastebiler

hydrogen lastebil

Flere land har den siste måneden offentliggjort sine hydrogenstrategier. Denne uken kan vi lese om en islandsk visjon for hydrogen frem mot 2030, i vente på et veikart for hydrogen. California går i front for utslippsfrie lastebiler og stiller krav til produsenter om nullutslipp innen 2045, mens en samarbeidsgruppe bestående av et norsk selskap har fått 20 millioner i støtte til testing av en ammoniakkdrevet firetakter. Vi skal også en tur til Frankrike, Storbritannia og Tyskland, der det planlegges fyllestasjoner og hydrogenanlegg.

 

Island: Hydrogen sentral i visjon mot 2030

Selskapet Islandic New Energy har etablert en visjon som beskriver hydrogen sin rolle i den islandske energiovergangen. Visjonen strekker seg til 2030 og vil være den første byggeklossen mot et fullskala veikart for hydrogen på Island frem mot 2050. Veikartet planlegges ferdig innen 2025. Island har satt et nasjonalt mål om karbonnøytralitet innen 2040, noe som ikke vil være mulig uten hydrogen. Det er i dag to hydrogenanlegg på Island.

Transport står for store deler av klimagassutslippet på Island. Elektrifiseringen av transporten har vært vellykket, men Island vil likevel ha utfordringer med å nå Parisavtalens mål om en utslippsreduksjon på 29 prosent. I visjonen kommer det frem at implementering av hydrogen og brenselcelleteknologi kan være en nødvendig for å nå både de nasjonale målene og målene i Parisavtalen. Det vil også være nødvendig å implementere intensiver for større kjøretøy og den maritime sektoren. Du kan lese visjonen her.


 

California går i front for utslippsfrie lastebiler

California Air Resources Board (CARB) har denne uken bestemt seg for å ta i bruk reguleringen “Advanced Clean Trucks”.Dette er den første reguleringen av sitt slag i verden. California krever at produsenter gradvis øker andel elektriske lastebiler, varebiler og pickup-biler fra 2024 frem mot 2035. I 2045 skal alle nye kommersielle lastebiler som selges i USA ha nullutslipp, som inkluderer elektriske og hydrogendrevne lastebiler.

Fra før, gjennom ZEVA kvoter, er det bestemt at transportselskaper fra California kun kan kjøpe elektriske busser fra 2029. I tillegg til dette vil det nå være reguleringer for elektrifisering av alle kommersielle kjøretøy, ikke bare busser. CARB sier at lastebiler er den største enkeltstående luftforurensningen fra kjøretøy og de tror Advanced Clean Truck Regulation vil akselerere overgangen mot nullutslipp lastebiler.


 

Air Liquide installerer fyllestasjon for høytrykk hydrogen i Frankrike

Air Liquide har annonsert at de skal installere den første fyllestasjonen for høytrykk hydrogen i Europa. Fyllestasjonen vil ha kapasitet til å fylle den første europeiske flåten for langtransport hydrogenlastebiler. Den vil bli satt i drift tidlig i 2022 og vil levere hydrogen til lastebilene i prosjektet HyAMMED. Stasjonen vil også bli designet for å fylle busser og andre kommersielle kjøretøy.

Stasjonen vil bli lokalisert på Air Liquides Fos-sur-Mer-område i Provence-Alpes-Côte d’Azur-regionen i Frankrike. Stasjonen vil levere 1000 kg hydrogen per dag med et trykk på 700 bar. Det være mulig å fylle opptil 20 lastebiler for langtranport per dag. I tillegg til Air Liquides investering, blir stasjonen bygget med støtte fra regionen og Europe Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.


 

20 millioner til ammoniakkdrevet firetakter

Teknologigruppen Wärtsilä vil, i samarbeid med Knutsen OAS Shipping AS, Repsol og Sustainable Energy Catapult Centre, starte verdens første, langtidstest i full skala av ammoniakk som drivstoff i en marin firetakts forbrenningsmotor. Dette ble mulig etter at selskapene mottok støtte fra Norges forskningsråd på 20 millioner kroner gjennom DEMO 2000 programmet.

Testingen i full skala kan bane vei for bruk av ammoniakkmotorer i fartøy i årene som kommer, og flere skipseiere har vist interesse for denne muligheten. Testingen vil også gi en innsikt i den langsiktige bruken av en ammoniakkmotor relatert til de andre systemene i fartøyene, og ikke minst i sikkerhet.

Langtidstestene skal utføres på Sustainable Energy sitt anlegg på Stord, med oppstart i første kvartal av 2021. Når testfasen er fullført, kan det neste steget være å teste ammoniakk i ekte fartøysoperasjoner. Det vil være behov for 600 til 900 millioner tonn dersom hele den internasjonale skipsflåten skal gå på ammoniakk.

wartshila ammoniakk hydrogen testfasilitet

Fra Wärtsilä sine testfasiliteter i Vaasa, Finland. Kilde: Wärtsilä


 

Equinor planlegger hydrogenanlegg i Storbritannia

Denne uken lanserte Equinor et prosjekt for å utvikle et av verdens første anlegg for storskalaproduksjon av hydrogen fra naturgass i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS). Prosjektet går under navnet Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend) og vil være starten på dekarboniseringen av industriklyngen i Humber-området.

Anlegget vil bli bygget i Saltend Chemicals Park nær Hull. Prosjektet skal redusere utslippene fra industriparken med nærmere 900 000 tonn CO2 i året. Equinor og partnerne vil ta en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med potensiale for produksjon i 2026.


 

Grønt hydrogenanlegg i Tyskland

Apex Energy har nylig innviet et produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Laage, Tyskland som skal levere elektrisitet og varme til Apex Energy sine to hovedkvarter. Utstyret er levert av McPhy, og satsingen er i tråd med hydrogenstrategien utviklet av de tyske myndighetene. McPhy har installert en elektrolysør på to megawatt som vil produsere 300 tonn grønt hydrogen per år.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no