STRØMPRISEN MOT 2040

Rapporten ble ferdigstilt på vegne av kunde 16.februar og er en metastudie av ulike anslag på spotprisen de kommende årene – med perspektiv frem mot 2030.

Hensikten er å gi en kortfattet gjennomgang og peke på kilder for ytterligere fordypning.

Foruten ulike prisestimat diskuteres kort noen av variablene som vil påvirke prisutviklingen.

Ta gjerne kontakt med oss.