Greensight leverer kunnskap og beslutningsstøtte langs hele verdikjeden for hydrogen, med tyngdepunkt innenfor transport.

- Lønnsomme hydrogenprosjekter.

Produksjon av grønn hydrogen krever kunnskap om kraftpriser og elektrolyseteknologi, men også lokale og internasjonale markeder, sikkerhetsregelverk og distribusjonsløsninger.

Les mer

- Havner kan bli energihuber.

Dagens havner står ovenfor en større omstilling. Utfasing av fossile drivstoff i maritim sektor krever tilgang på store mengder energi, smarte løsninger og infrastruktur.

Les mer

- Hvilket utslippsfritt kjøretøy bør du velge?

Batteri, hydrogen eller biogass? Hva man skal velge avhenger av en rekke ulike faktorer. Hvor langt skal du? Hvor ofte? Hvilken infrastruktur er tilgjengelig?

Les mer

Våre tre nyeste rapporter

Vi hjelper deg holde stø kurs mot en grønnere energiframtid.

Referanser

Vi jobber hardt for for å levere gode prosjekter og bidra med kunnskap som gir grunnlag for reell omstilling fra sort til grønn energi. Referanselisten over oppdrag og publikasjoner vokser jevnt og trutt, ta en titt her om du vil lære litt mer eller ønsker å bestille rapporter.

Blogg

Om oss

Greensight ønsker å bidra til en raskere grønn omstilling.

Vi brenner for god kunnskap som gjør det enkelt for kundene å finne riktig ren løsning til sitt behov.

Vi er opptatt av å bygge gode investerningsgrunnlag som gjør det enkelt å ta beslutninger.

Vi hjelper deg med å finne og synliggjøre potensiale innen for klima- og energiteknologi.

Kontakt oss