Ship docing to container dock maritime

Dagens havner står ovenfor en større omstilling. Utfasing av fossile drivstoff i maritim sektor krever tilgang på store mengder energi, smarte løsninger og infrastruktur.

Norge er verdensledende på rene maritime løsninger. Innen 2022 vil det være 71 elferger i drift, og andre fartøygrupper kommer i raskt tempo, både med hydrogen og batteri. I tillegg er det ønsket politikk å flytte transport fra vei til sjø, for å få ned utslipp. Dette gjør havnene til nav som knytter sammen transport på land og sjø.

Endringene krever at havnene omstiller seg til å bli energihuber som tilbyr nye energiløsninger. Dette begrenser seg ikke bare til den nye grønne maritime sektoren, men vil også være sentralt for at landtransporten i tilknytning i skal gå på nullutslippsdrivstoff.

Greensight har jobbet med flere prosjekter som vurderer mulighetene knyttet til nullutslipp i havner, hovedsakelig produksjon og lagring av hydrogen i havneområder.

Kontakt oss for å lære mer om grønne energiløsninger for land og sjø.

Kontakt oss