Truck driving on road

Hvor langt skal du? Hvor ofte? Hvilken infrastruktur er tilgjengelig? Batteri, hydrogen eller biogass? Hva man skal velge, avhenger av en rekke ulike faktorer.

Vi tror at kundene våre egentlig ikke bryr seg om hvilket fornybart drivstoff de bruker, så lenge det gir null utslipp, er konkurransedyktig på pris og ikke gir for store endringer i driften.

Vi har som mål å få fart på grønn transport, derfor hjelper vi deg med å sammenligne ulike null- og lavutslippsløsninger med eksisterende fossile løsninger, slik at du som kunde finner den rene transportløsningen som er best for deg - og kloden.

Kontakt oss for for å lære mer.