HYDROGENMULIGHETER I SOGN OG FJORDANE

Greensight har i samarbeid med Greenstat analysert  hydrogenmuligheter i åtte kommuner i Sogn og Fjordane.

Sogn og Fjordane fylkeskommune har som ambisjon å etablere fylket som en sterk region innenfor utvikling av hydrogen som energibærer og kommersialisering av hydrogenteknologi.
Fylket har, og vil også i framtiden ha, store mengder overskuddskraft som kan benyttes til å produsere hydrogen ved uten klimagassutslipp og dermed et godt utgangspunkt for å bygge en ledende hydrogenregion.
Hydrogen er derfor et satsingsområde for Sogn og Fjordane, Som en del av satsningen gikk åtte kommuner i fylket (Flora, Vågsøy, Selje, Eid, Gloppen, Bremanger, Høyanger og Årdal) sammen for å søke midler gjennom Klimasats-ordningen til å gjennomføre et forprosjekt knyttet til hydrogen.

Hensikten med prosjektet var nettopp å se på mulighetene knyttet til produksjon og bruk av hydrogen lokalt, samt å øke kunnskapen om hydrogen lokalt.

Analysen har derfor tatt utgangspunkt i kartlegging av potensielle sluttbrukermarked i hver av kommunene, samt produksjonsmuligheter. Kartleggingene har dannet grunnlag for analyser av lønnsomhet i utvalgte lokale prosjekt i enkelt kommunene.