hydrogenbil

Produksjon av fornybar hydrogen er kjent teknologi, å få det til å bli lønnsomt krever godt forarbeid.

Det krever kunnskap om kraftpriser og elektrolyseteknologi, men også om lokale og internasjonale markeder, sikkerhetsregelverk og distribusjonsløsninger.

I Greensight har vi opparbeidet oss solid erfaring med å analysere og kostnadsvurdere slike prosjekter. Vi lager investereringsgrunnlag, markedsanalyser og tekniske-, logisitiske- og sikkerhetsrelaterte vurderinger og hjelper deg å navigere i virkemiddelappratet.

Målet vårt er å gjøre det enklest mulig for deg å ta avgjørelser.