HYDROGEN I TUNGTRANSPORT

 • Få oversikt over blant annet:
  • Produksjonspris på hydrogen per fylke
  • Teknologi- og markedsstatus for hydrogenkjøretøy
  • Anslag for kostnadsutvikling på tyngre kjøretøy (lastebil og buss)
  • Prisutvikling for brenselsceller og hydrogenpris
  • Kjøretøyskostnader per kilometer

Det er prisvariasjoner også innad i fylker, men vi har utviklet en egen metodikk for å finne produksjonspris for hydrogen ved alle lokaliseringer i Norge. Jobber du med hydrogen eller ønsker å vite mer om mulighetene/produksjonspris, hjelper vi deg gjerne!