GRØNN INNSIKT

Utgave 04/17 – publisert 10. januar 2018

 • Rent vann ved hjelp av flytende solceller
 • Verdens største batteri er aktivert i Australia
 • Økning i grønne energiinvesteringer
 • Miljøbonus i kystruteanbudet
 • Stor uenighet rundt elektrifisert tungtransport

Utgave 03/17 – publisert 18.september

 • NVE ser på batteribruk i strømnettet
 • Kina vil sette strek for fossilbilsalget
 • Norsk vindparker gikk samlet med overskudd
 • Auksjoner overtar som støttemekanisme for fornybar
 • Norges første energiøy på luften

Utgave 02/17 – publisert 27.juni

 • Veksten i fornybare arbeidsplasser fortsetter
 • Mer kraftproduksjon kobles ikke til strømnettet
 • Klimamelding uten nye tiltak, mesteparten skal kuttes i Norge
 • Forsinkelser i arbeidet med smarte strømmålere
 • Hydrogen i tungtransporten kan bli konkurransedyktig

Utgave 01/17 – publisert 15.mars

 • Lavere investeringer globalt, men mer for pengene
 • Solpriser på vei ned, også i Norge
 • Vindkraft dominerer i Europa og rekordår for investeringer i Norge
 • 140 milliarder kroner skal brukes på investeringer i kraftnettet
 • Hybridkjøretøy økte mest i 2016, Norge er fremdeles elbilkjempen i Norden