DISTRIBUSJON AV HYDROGEN FRA GLOMFJORD

Rapporten er en oversikt over tilgjengelige tekniske løsninger og kostnader knyttet til å transportere hydrogen fra Glomfjord til en rekke potensielle markeder i Nordland.

Rapporten undersøker hovedsakelig kostnader knyttet til ulike transportløsninger på vei, men også gjort en vurdering av mulighetene for transport til sjøs.

I sammenheng med rapporten er det utviklet en kartbasert transportkalkulator for veitransport av hydrogen. Denne tar inn produksjonspris per kg og transportkostnad per km. Man kan deretter velge startpunkt og destinasjoner og kalkulatoren regner ut transportkostnad per km, samt total kostpris per km.

Vil du vite mer om distribusjon av hydrogen? Ta kontakt!

Eksempel på karttjenesten under.

1
2
3
4
5
1

Produksjonssted

2

Forbrukssted

3

Forbrukssted

4

Eksisterende hydrogenproduksjon

5

Hydrogenstasjon (blå er eksisterende, gule kommende)