Grønt hydrogen fra grønne Kvinnherad

Forsidefoto: Jan Rabben/Kvinnherad kommune

Gode forutsetninger for å produsere hydrogen

Kvinnherad kommune har gode naturgitte forutsetninger for å produsere hydrogen, med en rekke større kraftverk og enda flere småkraftverk spredt rundt i kommunen.

Greensight har vært engasjert for å kartlegge et fremtidig hydrogenmarked og identifisere områder i kommunen som er best egnet for produksjon av hydrogen og plasseringa av hydrogenstasjon.

Daglig produksjon og salg av hydrogen

Etter vår vurdering er hurtigbåtsambandet mellom Bergen og Rosendal den mest sannsynlige storforbrukeren av hydrogen i nærmeste fremtid, med nytt anbud for sambandet tidligst i 2023. Basert på forventet forbruk for hurtigbåten, samt et visst innslag av personbiler og nyttekjøretøy, har vi anslått en daglig produksjon og salg av 600 kilo hydrogen.

Med utgangspunkt i dette har vi analysert flere scenario og kommet frem til en realistisk salgspris for hydrogen på mellom 40-55 kroner per kilo hydrogen ved produksjon fra 600 til 1000 kilo hydrogen daglig. Et slikt prisnivå er konkurransedyktig med diesel/bensin for landtransport og for nedre estimat ca 20 prosent høyere kostnader enn dagens drivstoffkostnader for hurtigbåten.

En produksjon av 600 kilo hydrogen krever i underkant av 20 MWh elektrisitet daglig og utgjør en kraftmengde småkraftverkene i kommunen ikke kan garantere gjennom året. Dersom man ønsker å samlokalisere hydrogenproduksjon med kraftverk er vår anbefaling å gjøre dette i Matre – i nærheten av Blåfalli-kraftverkene. Også fordi areal- og kraftbehovet gjør at lokalproduksjon nær hurtigbåtkaien kan være vanskelig å få til.

Studien har vært finansiert av Kvinnherad kommune og har i tillegg hatt en referansegruppe fra Sunnhordland Kraftlag, Kvinnherad Energi, Gasnor og Småkraftforeininga som viktige bidragsytere.

Les hele rapporten her!

Vil du vite mer om hvilke muligheter din bedrift eller kommune har innen hydrogenøkonomien?

Ta kontakt med daglig leder Hilde Holdhus på hilde@greensight.no eller telefon 402 03 905

Hva gjør industrien for å redusere utslipp

Globalt står industrien for 21 % av CO2-utslippene. Dekarborisering av denne bransjen vil være avgjørende for å nå utslippsmålene, for å hindre uopprettelige klimaendringer og skadelig luftforurensning. Spørsmålene er mange, hvordan skal man klare det? finnes det alternativer som kan bidra til at industrien klarer å redusere sine CO2 utslipp? Globalt ser vi en endring, man tar tak i CO2-problemene og tenker nytt og innovativt for å redusere utslipp.

Söta Bror har satt i gang et ambisiøst prosjekt – HYBRIT, og målet er å revolusjonere stålindustrien ved bruk av grønt hydrogen, produsert fra fornybare kilder. Deltakerne bak prosjektet er LKAB (eid av den Svenske Stat), SSAB og Vattenfall.

Med andre ord, er dette tre selskaper som bokstaveligtalt, viser vilje av stål, og viser vei for mulighetene ved bruk av hydrogen i industrien for å redusere utslipp. Går alt som planlagt vil prosjektet kunne kutte 10% av Sveriges nasjonale utslipp og 7% av Finlands utslipp. Prosjektet HYBRIT – «Hydrogen Breakthrough Ironmaking» ble startet i 2016 og er fortsatt i pilotfasen. I 2025 vil prosjektets demonstrasjonsanlegg settes i gang.

Selskapene utgjør hele næringskjeden for produksjon av stål, hvor et selskap utvinner jernmalm, et som produserer stålprodukter (til det globale markedet), og et energiselskap som leverer energi til produksjonen. Dermed vil de få en svært god innsikt i flere ledd når det gjelder bruk av hydrogen i hele verdikjeden for sin industri.

Felles for alle tre selskapene er, bærekraft, miljø og grønn industri. Vi ønsker prosjektet lykke til! Lese mer om prosjektet her.