Oppføringer av user

40 milliarder gode grunner til å tenke to ganger

Tar nettselskapene innover seg at fremtidens kraftnett ikke kan planlegges ut fra dagens teknologi? Når norske nettselskap skal investere 140 milliarder kroner de neste ti årene, er det ett spørsmål de må stille seg. Hvordan skal de best bruke pengene i en periode med svært rask teknologisk endring, samtidig som dagens nett trenger vedlikehold og […]

Mindre pengebruk, men større utbytte per dollar

De globale investeringene innen ren energi i 2016 falt med 18 prosent fra rekordåret i 2015. Men bildet er ikke like mørkt som det kan se ut. Til sammen ble det investert 287 milliarder dollar i ren energi (storskala vannkraft er holdt utenfor), ifølge den årlige oppdateringen fra Bloomberg New Energy Finance. Det er ned […]