Oppføringer av Greensight

Nullutsleppsteknologi i transportsektoren kan spare samfunnet for milliardar

Kor mykje kostar det eigentleg det norske samfunnet å gå over frå dagens fossilbaserte transportsektor til framtidas klimavenlege transportsektor? Det viser seg at dette faktisk er ei investering som det norske samfunnet tener på på lang sikt. Det er grunna skadeomfanget utsleppa frå transportsektoren i dag medfører. Sosiale karbonkostnader Ein god måte å måle dette […]

Hydrogen kan være konkurransedyktig for tungtransport innen 10 år

En årlig produksjon på 1000 hydrogenlastebiler fra en leverandør og en flåte på rundt 300 hydrogenlastebiler i Norge, vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med diesel som drivstoff, dersom Enova-støtten opprettholdes. Uten støtte til kjøretøyene, er antallet rundt 800. Men da er man avhengig av en koordinert utbygging av hydrogenproduksjon og fyllestasjoner som sikrer en lavest mulig […]

Ett sett med tall. To ulike fortellinger

Brukes det mindre penger på ren energi? Ja. Bygges det mindre ny energikapasitet? Nei. Denne uken kom oppdaterte tall fra Bloomberg New Energy Finance over investeringer i ren energi kan leses på to måter Lesemåte 1: Tallenes tale er ganske klar. Investeringstakten synker og for første halvår til sammen er investeringene redusert med ca 20 […]

Kvar heim sitt eige kraftverk

Kor lang tid tek det før dei fleste husa i bygda eller byen der du bur produserar sin eigen strøm og har eit batteri for å lagre overskotet? Og heile bustadfelt utgjer sitt eige vetle strømnett som kan forsyne husa med elektrisitet? No kan du gjerne himle med auga og scrolle vidare, men faktum er at […]

Hydrogenferden i Hardanger

Å være førstemann ut med ny teknologi er utfordrende. Særlig når nødvendig infrastruktur ikke er på plass. Det stopper ikke Greensights utskremte i å legge ut på en ferd med litt usikker slutt. Greensights morselskap Greenstat har gått til anskaffelse av en hydrogenbil. Den ser ut som en helt vanlig bil, men der fossilbiler spyr […]

Aprilspøk 2017: Bli høy med hjelp fra norsk kraft

Visste du at marihuana visstnok er USAs mest energikrevende avlinger? Planten er kanskje grønn, men energien som kreves for å dyrke den trenger ikke nødvendigvis å ha det samme grønnskjæret. Marihuana-dyrking kan dermed være en mulig vekstnæring for Norge, hvor vår rene vannkraft kan drifte en svært kraftkrevende industri. Legalisering gir økt energibehov Energimyndigheter og netteiere […]

Få første utgave av Grønn Innsikt

Har du lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer med: energisystemet? vekst og prisutvikling for fornybar energi? energilagring med batteri eller andre teknologier? hva som er viktigst for et grønt skifte i Norge? Grønn Innsikt er en lettlest og grafisk og gir deg muligheten til å holde deg orientert om de viktigste […]