Oppføringer av Martin Larsen Hirth

Grønt hydrogen fra grønne Kvinnherad

Forsidefoto: Jan Rabben/Kvinnherad kommune Gode forutsetninger for å produsere hydrogen Kvinnherad kommune har gode naturgitte forutsetninger for å produsere hydrogen, med en rekke større kraftverk og enda flere småkraftverk spredt rundt i kommunen. Greensight har vært engasjert for å kartlegge et fremtidig hydrogenmarked og identifisere områder i kommunen som er best egnet for produksjon av […]

Slik kan Kvinnherad bli enda grønnere

På oppdrag fra Kvinnherad kommune har Greensight kartlagt det totale energisystemet i kommunen.  Hensikten med studien, som omfatter produksjon, distribusjon og forbruk av energi i alle sektorer innenfor kommunegrensen, er å identifisere hvor fossil energi kan byttes ut med nullutslippsløsninger eller andre energieffektive løsninger. Rapporten har også som hensikt å utpeke de mest aktuelle områdene […]

Greensight deltar i studie om flytende hydrogen

Deltar i klyngestudie om infrastruktur for flytende hydrogen på Vestlandet Tildelingen til Norled av det som blir Norges første hydrogenferje har aktualisert diskusjonen om tilgang på flytende hydrogen i større skala i Norge. I dag må hydrogenet importeres fra kontinentet, hvor det produseres fra naturgass uten karbonfangst- og lagring. I tillegg til ferjen, som skal […]

Hva gjør industrien for å redusere utslipp

Globalt står industrien for 21 % av CO2-utslippene. Dekarborisering av denne bransjen vil være avgjørende for å nå utslippsmålene, for å hindre uopprettelige klimaendringer og skadelig luftforurensning. Spørsmålene er mange, hvordan skal man klare det? finnes det alternativer som kan bidra til at industrien klarer å redusere sine CO2 utslipp? Globalt ser vi en endring, […]

Nærmere nullutslipp for hurtigbåt i Trøndelag

Sammen med Sintef Materialer og Kjemi har Greensight undersøkt om hva som må gjøres på landsiden for å legge hurtigbåtsambandet Trondheim-Kristiansund om til hydrogendrift. Vi har vurdert: arealbehov på kaianleggene i Trondheim, Brekstad, Sandstad og Kristiansund sikkerhetsreglement på land muligheter for lokalprodusert hydrogen ved kaianlegg og nødvendig produksjonsmengde behov for fremtidig utbedring av kraftnett for […]

Fra minus til pluss for vindbransjen i 2016

Fra et samlet driftsunderskudd for norsk vindkraft på land i 2015 på nesten en kvart milliard, blåste det riktig vei i fjor. Det samlede driftsresultatet endte på drøye 45 millioner kroner og et resultat før skatt på knappe 160 millioner kroner, viser selskapenes regnskapstall hentet inn via tjenesten Proff.no Bedre betalt for kraften Det finnes […]