Oppføringer av Hilde Holdhus

Stor hydrogenaktivitet tross koronakrise

Koronakrise til tross, det har skjedd mye spennende i hydrogenverdenen siste tiden. Forrige uke kom det blant annet flere nyheter som ble omtalt som verdens første av sitt slag. Her får du en oversikt over noen av disse, i tillegg til litt informasjon om hvordan bruk av hydrogen er sentralt i Europakommisjonens nyeste industristrategi. Og […]

Har du lyst til å få opp farten på omstillingen fra fossil til grønn energi?

Greensight er et ambisiøst selskap som leverer råd, analyser og beslutningsunderlag til offentlige og private virksomheter som ønsker å kvitte seg med fossile energiløsninger. Selskapet er et datterselskap av Greenstat og har siden starten i 2017 har jobbet med en rekke ulike problemstillinger for ulike kunder: Hva skal til for å bygge en lønnsom verdikjede […]

En spennende uke hos Greensight

Enda en uke er ved veis ende og denne uken har vært ekstra spennende med deltakelse på flere arrangementer. Hilde Holdhus har vært i Rogaland på dialogkonferanse om hydrogen og Martin Larsen Hirth har deltatt på en spennende samling om regelverk og sikkerhet rundt flytende hydrogen. Sikkerhet ved flytende hydrogen I maritim sektor ser stadig […]

Ikke glem søknadfristen for Klimasatsmilder!

Nå kan du søke om opp til 12 milloner kroner. Hele 200 millioner kroner skal deles ut til kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak gjennom Klimasats-ordningen i 2019. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet. Prosjektene man kan søke om er klimavennlig areal- og transportplanlegging,  klimavennlig transport – gjennomføring […]

1000 hydrogenlastebiler, Nikola Tre og Sveits

Nyttetransport på hydrogen rykker stadig nærmere norske veier, og lanseringen av Nikola Tre gir fantastiske muligheter for norske transportselskaper. Men vi blir nok ikke de første som ruller ut infrastruktur og hydrogenbasert nyttetransport i stor skala først, der slår sveitserne oss med god margin. Seks store aktører som eier flåter av lastebiler og drivstoffleverandører og […]

Små hydrogenstasjoner kan gi stor effekt

Små, flyttbare stasjoner kan være nøkkelen til få fart på hydrogen i veitransport. En ny rapport fra Greensight har sett på potensialet for slike løsninger i Norge og Sverige på oppdrag fra Interreg-prosjektet The Blue Move for a Green Economy. Diskusjoner om hydrogen ender ofte opp i den klassiske høna og egget diskusjonen: Det mangler […]

– 100 mrd er ikke så mye i denne sammenhengen.

Historiens andre Green Energy Day samlet nesten 90 deltakere som ville lære mer om status for framveksten av grønne energiløsninger, både konkrete prosjekter og framtidsmuligheter. Jon Fredrik Baksaas, tidligere Telenor-sjef, startet dagen med å fortelle om sine planer for CoolOff Capital. Fondet planlegger å hente 100 mrd og investere i fornybar energiproduksjon. -100 mrd er […]

I framtiden vil du lade batteriene på hytten

Bokstavelig talt. Hytteeiere kan bli blant de første til å hoppe av strømnettet når økende nettleie truer hyttekosen. Det er lenge siden hytten var et spartansk, lite krypinn, med parafinlamper og en vedovn til oppvarming. I dag er Den norske hytte i gjennomsnitt 86 kvm, full av moderne og energikrevende fasiliteter og hele 72 prosent […]

5 punkter som vil gjøre Norge «grønnsomt»

Sjelden har vi hatt bedre forutsetninger for å skape nye, grønne næringer i Norge. Her er fem satsningsområder som vil gjøre Norge til et nullutslippsland innen 2050, øke vekst og antall arbeidsplasser. Petroleumskundene våre ute i verden vil gradvis bli færre når ny teknologi og strengere politiske krav om utslippskutt vinner fram. Verden trenger olje […]