Uke 32: Grønt lys for hydrogenprosjekter

havvind grønt hydrogen

 

Denne uken kan vi lese om at Greenstat skal kartlegge teknologi og pris for offshore hydrogenproduksjon fra havvind. Flere grønne prosjekter har fått grønt lys denne uken: I Australia fortsetter et prosjekt for karbonnegativt hydrogen, mens økt støtte gjør at WESTKÜST100-prosjektet i Tyskland kan igangsettes. Denne uken har vi fått innblikk i den spanske hydrogenstrategien, der det planlegges minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030. Til slutt kan vi lese om testing av hydrogen til oppvarming i britiske hjem.

 

Greenstat vil produsere hydrogen på Norges nye havvindfelt

Like før sommeren åpnet regjeringen Sørlige Nordsjø II for havvind-søknader. Greenstat og partnere skal kartlegge både teknologi og pris for offshore elektrolyse, i tillegg til pris for frakt av komprimert eller flytende hydrogen.

Greenstat ser for seg en kombinasjon av å sende strøm til land i Norge eller utlandet, offshore installasjoner og offshore produksjon av hydrogen. De har fått utdelt 500 000 fra Vestland Fylkeskommune til utredning av optimal energibruk fra vindparken, et prosjekt som kjøres frem mot våren 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Aabø Powerconsulting, Æge Energy Solutions, Universitetet i Bergen og Høyskolen på Vestlandet.

Hydrogen kan benyttes i gassform, flytendegjøres eller bli foredlet til ammoniakk. En hydrogen-plattform vil kunne forsyne forbipasserende fartøy og fartøy innen havvindparken eller offshorenæringen. Universitetet i Bergen har søkt om støtte til å forske på ammoniakk som energibærer. Et annet bruksområde for havvind fra området, kan være elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.

havvind grønt hydrogen

Illustrasjon av hydrogenplatform i Sørlige Nordsjø II. Kilde: Greenstat


 

Verdens første karbonnegative hydrogenprosjekt

Denne uken har australske Hazer tatt en investeringsbeslutning om å fortsette sitt pilotprosjekt for karbonnegativt hydrogen. Det er verdens første prosjekt av sitt slag. Pilotprosjektet har en prislapp på 17 millioner dollar og vil produsere 100 tonn hydrogen og 380 tonn grafitt i året. Noe av hydrogenet vil brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av en brenselcelle.

Biogass hentes ut fra avløpsvann fra avløpsvannanlegget til Woodman Point i Vest-Australia, før det deretter blir konvertert til hydrogen og grafitt. Hazer bruker en jernmalm-katalysator for å splitte biogassen til hydrogen og grafitt. Prosessen er karbonnegativ ettersom den faste grafitten binder opp karbon som ellers ville blitt frigjort som CO2. Pilotprosjektet forventes å være i full drift i midten av 2021.


 

Grønt lys for grønt hydrogenprosjekt

Konsortiet som står bak WESTKÜSTE100-prosjektet får 30 millioner euro i støtte fra Tysklands departement for økonomi og energi. Det er til nå investert 89 millioner euro i prosjektet. Konsortiet planlegger blant annet å produsere grønt hydrogen, transportere det til gassnettverket og bruke det i industrielle prosesser. Elektrolyseanlegget vil få en kapasitet på 700 MW.

Konsortiet består av EDF Deutschland, Holcim Deutschland, OGE, Ørsted Deutschland, Raffinerie Heide, Heide kommune, Thåuga, thyssenkrupp Industrial Solutions, regionen Heides utviklingsbyrå og Westkåuste University of Applied Science. Støtten gjør at konsortiet kan gå i gang med den første fasen som strekker seg over fem år. I denne fasen vil det bygges en 30 MW elektrolysør for å produsere grønt hydrogen fra offshore vindenergi.

hydrogenprosjekt elektrolysør grønt hydrogen grønt lys

Kilde: WESTKÜSTE100


 

Innblikk i den spanske hydrogenstrategien

Spania planlegger minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030, i følge den spanske energiministeren. Strategien har enda ikke blitt publisert, men er ute på høring. Tiltakene som planlegges i strategien kan kutte utslipp på 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalent og vil koste ni milliarder euro.

Elektrolysørene vil lokaliseres nær forbrukerne for å minimere transport- og lagringskostnader. Det kommer også frem at andelen grønt hydrogen i industrien skal være på 25 prosent innen 2030. Spania planlegger også en utrulling av grønt hydrogen for busser, tog, havner og flyplasser.


 

Testing av hydrogen til oppvarming i Storbritannia

Tidligere har britiske aktører kunne fortelle at de planlegger en investering på 904 millioner pund for å gå over fra metan til hydrogen og biometan i det britiske gassnettverket. Nå planlegger britiske National Grid  et prosjekt til 10 millioner pund i nordvest England for å teste om hydrogen kan benyttes til oppvarming i hjem og for å redusere drivhusgasser fra industrien.

Fossile brensler, som gass, står for oppvarmingen av 85 prosent av hjemmene i Storbritannia. National Grid håper de kan gå i gang med konstruksjonen i begynnelsen av 2021 og starte prøveperioden i begynnelsen 2022. Den belgiske gassnettverkoperatøren Fluxy og britiske Northern Gas Networks deltar også i prosjektet.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *