hydrogen stålproduksjon

Uke 35: Stålproduksjon, transport og hydrogenalliansen

hydrogen stålproduksjon

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. IEEFA har denne uken publisert en rapport der det kommer frem at den globale hydrogenproduksjonen vil være mye mindre enn etterspørselen i 2030. Vi kan lese om hydrogenbasert stålproduksjon i både Tyskland og Sverige, i tillegg til at det presenteres 35 hybrid-busser og to fyllestasjoner i Tyskland. Til slutt kan vi lese om nye medlemmer til den nyetablerte hydrogenalliansen til EU.

 

IEEFA: Ikke stor nok hydrogenproduksjon i 2030

IEEFA, instituttet for energiøkonomiske og finansielle analyser, estimerer at over 50 gjennomførbare hydrogenprosjekter har blitt presentert det siste året. Basert på analysen av de 50 prosjektene, estimeres det at den globale hydrogenproduksjonen vil være på tre millioner tonn hydrogen årlig innen 2030. Imidlertid vil etterspørselen kreve ytterligere 8,7 millioner tonn hydrogen. IEEFA tror i tillegg det vil bli nødvendig å utsette flere prosjekter på grunn av usikker finansiering, fellesforetak med tungvint organisering og høye kostnader for hydrogentransport til havs.

Det vil være nødvendig med økt støtte oppunder hydrogenprosjekter for at hydrogen kan være et nøkkelelement i energiovergangen. Hydrogen regnes som avgjørende for å dekarbonisere sektorer innen tungindustri og tungtransport. Du kan lese den fulle rapporten her.


 

Hydrogenbasert stålproduksjon i Tyskland

De tyske selskapene Dillinger og Saarstahl steel group har startet Europas første hydrogenbaserte stålproduksjon. Selskapet bruker hydrogenrik coke-gass som et viktig steg på veien mot en grønn stålproduksjon, der karbonutslippene kan reduseres ved å erstatte karbon med hydrogen i masovnen. Det har blitt investert 14 millioner euro i coke-ovnen. Det ligger nå til rette for at man i fremtiden kan erstatte coke-gassen med grønt hydrogen. 

stålproduksjon hydrogen

Kilde: Dillinger


Stålproduksjon i Sverige

Det er ikke bare i Tyskland det satses på stål. Mandag 31.august starter driften av verdens første fossilfrie og hydrogendrevne stålproduksjonen i Sverige. Gjennom prosjektet HYBRIT skal CO2-utslippet reduseres i stålindustrien ved å erstatte kull med hydrogen i produksjonsprosessen.

I første omgang er det snakk om et pilotanlegg. SSAB, LKAB og Vattenfall står bak prosjektet og vil har en målsetting om en løsning for fossilfri stålproduksjon innen 2035. 

Hydrogenbusser og infrastruktur i Tyskland

Regionalverkehr Köln GmbH (RVK), representanter fra BMVI, europakommisjonen og Rehein-Sieg-Kreis presenterte denne uken 35 hybrid hydrogenbusser og  to fyllestasjoner som skal utplasseres i Rhein-Sieg-området.

Den ene hydrogenstasjonen vil befinne seg i Meckenheim og ti av de 35 hybridbussene vil benytte seg av denne fyllestasjonen. Den andre fyllestasjonen vil være lokalisert i Wermelskirchen. De resterende bussene vil brukes på RVKs lokasjoner i Wermelskirchen og Bergisch Gladbank.


 

Nye medlemmer av European Clean Hydrogen Alliance

Denne uken kan vi lese om at flere nye selskaper har blitt en del av den europeiske hydrogenalliansen. Linde, E.ON og Verbund er de nyeste medlemmene, og de ønsker å bringe sin ekspertise inn i alliansen. European Clean Hydrogen Alliance er en bred allianse som skal sikre hjemlig produksjon av ren gass for å få omstilt Europa til et nullutslippsamfunn innen 2050.

Hydrogenallianse

Kilde: Europakommisjonen


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogen ferge norge nullutslipp

Uke 34: Hydrogen ett av seks satsingsområder

hydrogen ferge norge nullutslipp

Denne uken skal vi innom flere norske saker. 2021 er et år mange i hydrogenmiljøet har sett frem til: det er året Norges første hydrogenferge skal bli satt i drift, og denne uken gir Norled oss en statusoppdatering for prosjektet. I tillegg blir hydrogen trukket frem som én av seks grønne næringer som Norge bør satse på. Til slutt skal vi ut i verden og se på noen saker fra USA, Sør-Korea og Australia.


Hydrogenferger til Norge

Etter planen skal Norges første hydrogenferge være i drift i løpet av 2021. Norled har til sammen fire ferger under bygging i Tyrkia, der den ene vil benytte flytende hydrogen som drivstoff, og en anne blir klargjort for å benytte komprimert hydrogen. Skrogene til hydrogenfergene skal etter planen taues til Norge i september og november. Det er Westcon Yard i Ølen som skal bygge ferdig de to hydrogenfergene som skal settes i drift på to ulike samband i Rogaland.

På Rv 13 Hjelmeland-sambandet skal den ene fergen ha 100 prosent batteridrift, og den skal etter planen settes i drift i mai 2021. Den andre fergen skal gå minst 50 prosent av tiden på flytende hydrogen, resten på batteri. Hydrogenfergen vil bli satt i drift i løpet av høsten 2021, men det kan bli forsinkelser på grunn av korona-pandemien.

Den andre hydrogenfergen kommer på Finnøy-sambandet, men vil den første tiden gå på tradisjonell diesel-mekanisk framdrift. Fergen er derimot forberedt for ombygging til hydrogendrift (komprimert) på et seinere tidspunkt. Ombyggingsprosjektet har støtte av EUs Flagship-program, men det er foreløpig ikke tatt endelig beslutning om at fergen vil bli bygget om.

hydrogen ferge norge nullutslipp

Illustrasjon av Norleds hydrogenferge. Kilde: Norled


 

Hydrogen én av seks grønne næringer Norge bør satse på

NHO, Næringslivets Hovedorganisasjon, har samlet en rekke store norske teknologiaktører for å peke ut hvilke områder Norge bør satse på for å tjene penger på det grønne skiftet. Hydrogen trekkes frem som én av seks grønne næringer Norge bør satse på. De grønne næringene som presenteres er:

  • Fornybar energi globalt
  • Havvind
  • Batterier
  • Hydrogen
  • Maritim sektor
  • Kraftsystem og lading på veier

Innenfor disse områdene kan omsetningspotensialet for norske aktører være over 32 milliarder euro i 2030, i følge NHOs analyser. Innen hydrogen anbefales det at Norge satser på produksjon av elektrolysører, lagringsutstyr og fyllestasjoner. Det vil være størst lønnsomhet innen produksjon av elektrolysører, lagringsutstyr og systemløsninger, samt produksjon av hydrogen til maritim transport.


 

Samarbeid for hydrogendrevne mikrogrid

Ways2H fra California går nå sammen med Local Power for å integrere grønt hydrogen i kommunale mikrogrid. Kommunale mikrogrid gjør det mulig å dekke det lokale energibehovet i nabolag, nettsteder og byer. Prosjektet vil inkludere bærekraftig behandling av avfall gjennom Ways2Hs hydrogenanlegg, som omtalt i en tidligere nyhetsoppdatering. 

1500 tettsteder i USA tilbyr Community Choice Aggregation (CCA)-tjenester, og mange av dem er på jakt etter lokal, billig, troverdig og fornybar energiproduksjon. Ways2H og Local Power vil møte dette behovet med avanserte mikrogrid-løsninger fra hydrogendrevne generatorer, solenergi og batterilagring. Grønne, hydrogenbaserte mikrogrid vil hjelpe lokale myndigheter med å nå sine mål innen klima og fornybar energi.

hydrogen microgrid

Kilde: Ways2H


 

Hydrogenanlegg i drift i Sør-Korea

Hanwha Energy sitt hydrogenbaserte kraftverk på industriområdet Daesan Industrial Compex i Sør-Korea er nå satt i drift. Kraftverket består av 114 brenselceller og kan generere opp mot 400 000 MWh elektrisitet hvert år. Med dette topper anlegget listen over verdens største industrielle hydrogenbaserte kraftverk.

Hanwha Total Petrochemical produserer opp mot 3000 tonn per time, som deretter pumpes til kraftverket. Kraftverket genererer også 120 000 metriske tonn vanndamp i året, som kondenseres og pumpes tilbake til Hanwha Total Petrochemical.

Da Hanwha Total Petrochemical økte sin produksjon av hydrokarboner, ble det produsert store mengder hydrogen som biprodukt. Dette ble vanligvis brent, men Hanwha Total Petrochemical ønsket å se etter andre løsninger for å redusere sitt karbonutslipp. Hanwha Energy foreslo å resirkulere hydrogenet til å produsere eleketrisitet til anlegget. Konstruksjonen av anlegget begynte i juli 2018 og er det første anlegget som resirkulerer hydrogen på denne måten.


 

Vest-Australia investerer 22 millioner dollar i hydrogen

For å møte målene satt i Vest-Australias hydrogenstrategi, vil Australia investere 22 millioner dollar for å akselerere hydrogenfremtiden og møte behovene for grønne drivstoff. Som en reaksjon på koronapandemien, vil myndighetene i Vest-Australia styrke hydrogenindustrien og Vest-Australias posisjon som produsent, forbruker og eksportør av hydrogen gjennom WA Recovery Plan.

Investeringene skal blant annet gå til et fornybart mikrogrid i Denham, mobilitetsprosjekt i Pilbara, fyllestasjoner i Jandakot og for å studere blanding av hydrogen i gassnettverket i Vest-Australia. Totalt ni studier og prosjekter vil motta støtte som en del av redningsplanen.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Oljehoder søker seg til grønn maritim jobb

hydrogen maritime sector transport

Da søknadssfristen gikk ut søndag 9. august hadde rundt 50 personer søkt på stillingen som Energirådgiver maritime applikasjoner i Greensight, svært mange av dem med bakgrunn fra olje- og gassnæringen.

– Vi er veldig fornøyde med den store pågangen av høyt kvalifiserte søkere til en såpass smal stilling i et relativt lite selskap, sier CEO Hilde Holdhus.

Greensight leverer rådgiving og analyser som bidrar til energiomstilling, og har de siste årene spesialisert seg på å gi råd om hydrogen, fra produksjon til bruk i ulike applikasjoner som f.eks. skipsfart. Selskapet er derfor på jakt etter en kreativ og idérik person som vil bidra til å styrke Greensight som en sentral aktør innen maritime hydrogenbaserte energiløsninger.

Flinke kandidater vil jobbe med grønne problemstillinger

Holdhus forteller at selskapet tidligere år har fått mange hevendelser fra unge kandidater med utdanning innen fornybar energi som ønsker å jobbe i selskapet. Denne gangen ser man en stor endring med mer modne søkere, og hvor mange har en bakrunn fra oljeindustrien. Mange sitter i dag i gode jobber i selskaper som Equinor, Aker Solutions og Schlumberger.

– Det er stadig oftere kandidater med lang erfaring fra olje- og gassbransjen som viser interesse for det vi driver med.

En årsak, mener hun, kan være at det er stor interesse knyttet til hydrogen, og at verdikjeden for hydrogen ligner på det man kjenner til fra olje- og gass. En annen årsak kan være at at omstillingstrette oljeingeniører opplever stor usikkerhet i bransjen, og at man derfor ønsker å satse på næringer man tror vil få kraftig oppsving i framtiden.

– Men det som er spesielt interessant, er at flere av søkerne oppgir en sterk personlig motivasjon for å jobbe med grønnere løsninger enn det de gjør i dag, forteller Holdhus.

Hun tror vi ser starten på en trend der flinke kandidater fra olje- og gass vil søke seg bort fra tradisjonell virksomhet mot virksomheter med fokus på fornybare energiløsninger. Hun mener olje- og gassrelaterte virksomheter i større grad må ta dette innover seg.

– Framtiden er fornybar, og de mest spennende prosjektene er ikke lengre i olje- og gass. Det skjønner flere og flere i bransjen, ikke bare de nyutdannede, avslutter Holdhus.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her.

Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogen transport nettverk

Uke 33: Hydrogenproduksjon og transport

hydrogen transport nettverk

Den tyske hydrogensatsingen fortsetter, og denne gangen skal det etableres en hydrogenøy i den tyske delen av Nordsjøen. I ukens nyheter kan vi også lese om at selskapene SKYRE og Eta Space ikke nøyer seg med hydrogenproduksjon på jorden, men ønsker å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Flere av ukens nyheter er innen transport: Et selskap fra New Zealand har fått støtte til å etablere et nasjonalt nettverk av fyllestasjoner, 0g Hyundai  har sikret seg tilgang på hydrogen til sine hydrogenbiler i Sydney.

 

Grønn hydrogenøy i Tyskland

Øyen Heligoland ligger i den tyske delen av Nordsjøen og har som mål om å bli en sentral aktør innen hydrogenproduksjon fra offshore vind. AquaVentus vil lage en hydrogenhub på øyen som i første omgang vil ha en elektrolysør med 30 MW kapasitet. Anlegget vil kunne produsere 2500 tonn grønt hydrogen per år innen 2025.

Prosjektet, som går under navnet AquaPrimus, vil bli bygget innen 2025 og vil være forbundet med øyen via en rørledning for hydrogen. Ifølge selskapet vil kapasiteten på kunstige øyer nær Heligoland vokse opp mot 50 MW innen 2030 og 10 GW innen 2035. Selskapet RWE Renewables støtter initiativet for en hydrogenhub på Heligoland og bidrar med kompetanse til prosjektet. RWE ble nylig en del av den europeiske hydroenalliansen.

hydrogen produksjon offshore vind

Kilde: AquaVentus.eu


 

Hydrogenanlegg på månen

SKYRE samarbeider med Eta Space for å utvikle det første hydrogenanlegget på månen. Det vil produseres grønt hydrogen, der is fra permanent skyggelagte kratere kan benyttes i elektrolyse. SKYRE vil deretter bruke sin eget komponent H2RENEW for å flytendegjøre hydrogenet for bruk som drivstoff.


 

Myndighetene støtter nasjonalt nettverk av fyllestasjoner

Hiringa Energy har fått 20 millioner dollar i støtte fra myndighetene for å etablere New Zealands første nasjonale nettverk av fyllestasjoner for hydrogen. Hiringa Energy vil bygge totalt åtte fyllestasjoner i Waikato, Bay of Plenty, Taranaki, Manawatu, Auckland, Taupõ, Wellington og Christchurch.

Alle stasjonene vil være tilgjengelige for tunge kjøretøy som lastebiler og busser, og det forventes at konstruksjonen av fyllestasjonene vil begynne i 2020.  Initiativet vil dekke 95 prosent av tungt trafikkerte ruter på den nordlige og 82 prosent av den sørlige delen av øyen. I fase to av prosjektet skal nettverket utvides med 16 stasjoner innen 2025, før det skal utvides med ytterligere 100 innen 2030 i fase tre.

hydrogen transport nettverk fyllestasjon

Kilde: Hiringa Energy


 

Hyundai Australia sikret tilgang til hydrogen

Gasselskapet Jemena har signert et memorandum med Hyundai og Coregas om å produsere og levere hydrogen til Hyundais hovedkvarter Macwuarie Park i Australia fra 2021. Hydrogenet vil være produsert fra sol- og vindenergi, og avtalen gjør at Hyundai er ett steg nærmere flere hydrogenbiler i Sydneys gater.

Corgas vil levere det nødvendige utstyret for å kunne fylle og distribuere  hydrogenet, mens hydrogenet vil bli produsert som en del av Jemenas prosjekt Western Sydney Green Gas. Det vil i tillegg bli gjennomført testing av hvordan hydrogen kan lagres og brukes over hele gassnettverket til Jemena.


 

Asia ledende innen hydrogenbiler

Asia er den ledende verdensdelen for hydrogenbiler. Det er ikke bare innen investeringer og utvikling av infrastruktur Asia er ledende, men også i utviklingen av effektiv teknologi. Spesielt Sør-Korea skiller seg ut, og takket være subsidier solgte Hyundai Nexo 4194 enheter i 2019 i bare Sør-Korea. Det ble totalt solgt  2494 Toyota Mirai i samme år. Til sammenligning ble det solgt én hydrogenbil i Norge i perioden juni 2019 til april 2020. I tillegg har opptil syv ulike byer i Sør-Korea hydrogendrevne busser.

hydrogen hyundai bil transport

Kilde: Hyundai


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 32: Grønt lys for hydrogenprosjekter

havvind grønt hydrogen

 

Denne uken kan vi lese om at Greenstat skal kartlegge teknologi og pris for offshore hydrogenproduksjon fra havvind. Flere grønne prosjekter har fått grønt lys denne uken: I Australia fortsetter et prosjekt for karbonnegativt hydrogen, mens økt støtte gjør at WESTKÜST100-prosjektet i Tyskland kan igangsettes. Denne uken har vi fått innblikk i den spanske hydrogenstrategien, der det planlegges minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030. Til slutt kan vi lese om testing av hydrogen til oppvarming i britiske hjem.

 

Greenstat vil produsere hydrogen på Norges nye havvindfelt

Like før sommeren åpnet regjeringen Sørlige Nordsjø II for havvind-søknader. Greenstat og partnere skal kartlegge både teknologi og pris for offshore elektrolyse, i tillegg til pris for frakt av komprimert eller flytende hydrogen.

Greenstat ser for seg en kombinasjon av å sende strøm til land i Norge eller utlandet, offshore installasjoner og offshore produksjon av hydrogen. De har fått utdelt 500 000 fra Vestland Fylkeskommune til utredning av optimal energibruk fra vindparken, et prosjekt som kjøres frem mot våren 2021. Prosjektet er et samarbeid mellom Aabø Powerconsulting, Æge Energy Solutions, Universitetet i Bergen og Høyskolen på Vestlandet.

Hydrogen kan benyttes i gassform, flytendegjøres eller bli foredlet til ammoniakk. En hydrogen-plattform vil kunne forsyne forbipasserende fartøy og fartøy innen havvindparken eller offshorenæringen. Universitetet i Bergen har søkt om støtte til å forske på ammoniakk som energibærer. Et annet bruksområde for havvind fra området, kan være elektrifisering av olje- og gassinstallasjoner.

havvind grønt hydrogen

Illustrasjon av hydrogenplatform i Sørlige Nordsjø II. Kilde: Greenstat


 

Verdens første karbonnegative hydrogenprosjekt

Denne uken har australske Hazer tatt en investeringsbeslutning om å fortsette sitt pilotprosjekt for karbonnegativt hydrogen. Det er verdens første prosjekt av sitt slag. Pilotprosjektet har en prislapp på 17 millioner dollar og vil produsere 100 tonn hydrogen og 380 tonn grafitt i året. Noe av hydrogenet vil brukes til å produsere elektrisitet ved hjelp av en brenselcelle.

Biogass hentes ut fra avløpsvann fra avløpsvannanlegget til Woodman Point i Vest-Australia, før det deretter blir konvertert til hydrogen og grafitt. Hazer bruker en jernmalm-katalysator for å splitte biogassen til hydrogen og grafitt. Prosessen er karbonnegativ ettersom den faste grafitten binder opp karbon som ellers ville blitt frigjort som CO2. Pilotprosjektet forventes å være i full drift i midten av 2021.


 

Grønt lys for grønt hydrogenprosjekt

Konsortiet som står bak WESTKÜSTE100-prosjektet får 30 millioner euro i støtte fra Tysklands departement for økonomi og energi. Det er til nå investert 89 millioner euro i prosjektet. Konsortiet planlegger blant annet å produsere grønt hydrogen, transportere det til gassnettverket og bruke det i industrielle prosesser. Elektrolyseanlegget vil få en kapasitet på 700 MW.

Konsortiet består av EDF Deutschland, Holcim Deutschland, OGE, Ørsted Deutschland, Raffinerie Heide, Heide kommune, Thåuga, thyssenkrupp Industrial Solutions, regionen Heides utviklingsbyrå og Westkåuste University of Applied Science. Støtten gjør at konsortiet kan gå i gang med den første fasen som strekker seg over fem år. I denne fasen vil det bygges en 30 MW elektrolysør for å produsere grønt hydrogen fra offshore vindenergi.

hydrogenprosjekt elektrolysør grønt hydrogen grønt lys

Kilde: WESTKÜSTE100


 

Innblikk i den spanske hydrogenstrategien

Spania planlegger minst fire gigawatt kapasitet for grønt hydrogen innen 2030, i følge den spanske energiministeren. Strategien har enda ikke blitt publisert, men er ute på høring. Tiltakene som planlegges i strategien kan kutte utslipp på 1,1 millioner tonn CO2-ekvivalent og vil koste ni milliarder euro.

Elektrolysørene vil lokaliseres nær forbrukerne for å minimere transport- og lagringskostnader. Det kommer også frem at andelen grønt hydrogen i industrien skal være på 25 prosent innen 2030. Spania planlegger også en utrulling av grønt hydrogen for busser, tog, havner og flyplasser.


 

Testing av hydrogen til oppvarming i Storbritannia

Tidligere har britiske aktører kunne fortelle at de planlegger en investering på 904 millioner pund for å gå over fra metan til hydrogen og biometan i det britiske gassnettverket. Nå planlegger britiske National Grid  et prosjekt til 10 millioner pund i nordvest England for å teste om hydrogen kan benyttes til oppvarming i hjem og for å redusere drivhusgasser fra industrien.

Fossile brensler, som gass, står for oppvarmingen av 85 prosent av hjemmene i Storbritannia. National Grid håper de kan gå i gang med konstruksjonen i begynnelsen av 2021 og starte prøveperioden i begynnelsen 2022. Den belgiske gassnettverkoperatøren Fluxy og britiske Northern Gas Networks deltar også i prosjektet.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no