Uke 31: Datasentre, hydrogenproduksjon og fyllestasjoner

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Sommerferie til tross, det skjer mye i hydrogenmarkedet. Datasentre har et stort energiforbruk verden over. Denne uken har Power Innovations og Microsoft rapportert om vellykket testing av hydrogendrevne datasentre med 48 timer sammenhengende drift. Det planlegges et 10 MW anlegg i Spania, samtidig som det undersøkes for industriklynge og verdikjede i nabolaget Portugal. Til slutt kan vi lese om planlegging av et nettverk for hydrogenstasjoner i Australia og at et norsk teknologiselskap vil benytte forlatte gassreservoarer til hydrogenproduksjon.

 

Ny rekord for hydrogendrevet datasenter

Power Innovations, et selskap innen energiløsninger, har driftet et datasenter i 48 timer ved bruk av  hydrogendrevne brenselceller. Dette er ny rekord for selskapet. Selskapet ønsker å vise at hydrogen kan være en levedyktig, langvarig og utslippsfri løsning til datasentre.

I USA brukes det 90 milliarder kWh elektrisitet per år. Gjennom forsøket har Power Innovations vist at hydrogendrevne brenselceller kan levere pålitelig og off-grid elektrisitet, og de kan brukes over en lengre tidsperiode som både hoved- og reserveforsyning av elektrisitet. Brenselcellene er et rent alternativ til diesel-aggregater.


 

Microsoft utforsker også muligheten for hydrogendrevne datasentre

Microsoft sine datasentre over hele verden krever betydelige mengder energi. Selskapet sier de ønsker å utforske flere karbonfrie teknologier som hovedforsyning, reserveforsyning og energilagring for datasentrene. De ønsker også å investere i klimaløsninger som trenger kapital gjennom Climate Innovation Fund. Microsoft har i tillegg avslørt at også de har gjennomført testing av hydrogendrevne datasentre i 48 sammenhengende timer.

Testing av brenselceller er en milepæl mot det overordnede målet om å være karbonnegativ innen 2030. I tillegg vil Microsofts daglige leder Lucas Joppa representere selskapet i Hydrogen Council, et globalt initiativ for ledende selskaper innen energi, transport og industri for å få fart på hydrogenøkonomien.

Hydrogendrevne datasentre illustrasjon MSC17_dataCenter Microsoft Contact: Stephen Smith (stepsmit) Agency: Cinco Design Agency Contact: Kate Callahan (kate@cincodesign.com) Photographer: Amy Sacka (http://www.amysackaphotography.com

Kilde: Microsoft


 

10 MW hydrogenanlegg i Spania

Energiselskapet Iberdrola og den kjemiske gruppen Fertiberia ønsker å bruke 150 millioner euro for å bygge en 100 MW solpark, 20 MWh litium-ion batterilagringssystem og en 20MW elektrolysør. Anlegget vil kunne produsere 720 tonn per år, som tilsvarer en daglig produksjon på i underkant av 2 tonn hydrogen.

Selskapene hevder prosjektet vil bli det største i Europa per dags dato. Anlegget skal bygges i Puertollano i Spania, og vil bli brukt i gjødselproduksjon ved Fertiberias eksisterende gjødselfabrikk. Hydrogenanlegget vil være i drift innen 2021.


 

Mulighet for industriklynge og verdikjede i Portugal

Som en del av prosjektet H2Sines, går de europeiske selskapene EDP, Galp, Martifer, REN og Vestas sammen for å evaluere muligheten for en industriklynge i Sines i Portugal. Selskapene har signert et memorandum for å undersøke mulighetene for å skape en verdikjede for hydrogeneksport fra Sines til Nord-Europa.

Hydrogenet vil også bli brukt nasjonalt i industri- og transportsektoren, i tillegg til at det skal injiseres i naturgassnettverket. I den første fasen skal det bygges et pilotanlegg på 10MW, som på sikt vil få kapasitet på 1 GW. Prosjektet er i tråd med målene som ble satt i den portugisiske hydrogenstrategien. Selve produksjonsanlegget har blitt omtalt i en tidligere nyhetsoppdatering.


 

Infinite Blue Energy planlegger hydrogennettverk i Australia

Infinite Blue planlegger et nettverk av hydrogenstasjoner langs hovedveiene i Øst-Australia. Selskapet vil levere grønt hydrogen til NewVolt Infrastructure som en del av en ny avtale mellom partene. Nettverket vil bestå av 17 fyllestasjoner og vil bli fordelt mellom Brisbane, Sydney, Melbourne og Adelaine. Det vil i tillegg bli mulig å lade elektriske kjøretøy på hydrogenstasjonene.


 

Norsk teknologiselskap jakter 200 millioner

Det norske teknologiselskapet Hydrogen Source planlegger å hente inn 200 millioner kroner for å teste og kommersialisere en metode for å fremstille hydrogen fra forlatte gassreservoarer. Selskapet har drevet laboratoriearbeid i ti år og skal nå teste teknologien i større skala.

Teknologien går ut på å utvinne hydrogen fra gassreservoarer på slutten av reservoarets levetid. Når hydrogen blir utvunnet i gassreservoar, vil forurensende bigasser og CO2 bli liggende i reservoaret mens hydrogenet stiger opp. Testingen vil foregå i 2021 og 2022 i Nord-Amerika, og selskapet har et mål om å levere hydrogen innen 2023 eller 2024.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 30: Grønt hydrogen, millionstøtte og infrastruktur

grønt hydrogen nettverk

Denne uken kan vi lese at grønt hydrogen kan få en konkurransedyktig pris sammenlignet med blått hydrogen innen 2030. Også denne uken deles det ut flere millioner i støtte, denne gangen i USA og Storbritannia. Vi kan også lese om utvikling av brennerteknologi i glassproduksjon og at flere europeiske selskaper har gått sammen om å lage et forslag for infrastruktur for hydrogentransport. Til slutt skal vi til en multi-stasjon i Sør-Korea, der du kan kombinere hydrogenfylling og shopping.

 

Grønt hydrogen kan utkonkurrere blått hydrogen innen 2030

I en studie av IHS Markit kommer det frem at grønt hydrogen kan få en konkurransedyktig pris sammenlignet med blått hydrogen innen 2030. Et nøkkelelement vil være kommersialisering av grønt hydrogen som en del av den globale dekarboniseringen.

I studien kommer det frem at kostnadene for grønt hydrogen har falt med 50 prosent siden 2015 og kan reduseres ytterligere med 30 prosent innen 2025. En hovedfaktor vil være oppskalering av hydrogenproduksjon.

I tillegg øker investeringene i power-to-X prosjekter, og IHS Markits forutser at det vil være en økning fra 30 millioner dollar i 2019 til mer enn 700 millioner dollar innen 2023. Et hydrogenprosjekt i 2023 vil typisk ha en oppstartskapasitet på 100 MW – hele ti ganger større enn verdens største anlegg per dags dato.


 

Millionstøtte i USA og Storbritannia

Den britiske regjeringen vil bruke 139 millioner pund for å støtte overgangen fra naturgass til grønt hydrogen. Støtten er en del av en forpliktelse på 350 millioner pund for å motivere til grønn oppreisning etter koronapandemien, og den vil bidra til å kutte utslippene i tungindustrien.

Det er ikke bare i Storbritannia det deles ut millioner. USAs energidepartement vil bruke 64 millioner dollar for å få store navn innen industri og den akademiske verden til å utvikle teknologier for å oppskalere hydrogenøkonomien i USA. Støtten er en del av H2@scale-programmet.


 

Hydrogen for å redusere utslipp i glassproduksjon

Det nederlandske glasselskapet CelSian, ingeniørgruppen DNV GL og 30 andre partnere har dannet et konsortium for å øke mengden hydrogen i energi-intensive produksjonsprosesser. I første omgang skal det gjennomføres laboratoriumtester over to år som vil starte neste måned i DNVGL sine lokaler i Groningen, Nederland.

Målet er å utvikle brennerteknologi som muliggjør en gradvis overgang fra naturgass til hydrogen. De ønsker et konsept som tillater brenning av 100 prosent hydrogen, men som også kan tillate 100 prosent naturgass for å gi en fleksibel løsning til industrien.


 

Forslag til infrastruktur for hydrogen

Denne uken har elleve europetiske selskap innen infrastruktur for gass presentert forslaget «European Hydrogen Backbone«. Forslaget presenterer en plan for infrastruktur for hydrogentransport.

Selskapene Enegás, Energinet, Fluxus Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas og Teréga sine undersøkelser viser at den eksisterende infrastrukturen for gass kan brukes og modifiseres for hydrogentransport til en moderat pris.

Det forventes et hydrogennettverk på 23 000 km innen 2040, der 75 prosent av rørledningene vil være konverterte rørledninger for naturgass. Nettverket vil få en pris på rundt 27-64 milliarder euro, med en pris på 0,09-0,17 euro per kg hydrogen per 100km. Nettverket vil gi gode muligheter for en kostnadseffektiv transport over store distanser i Europa.

Tidligere har vi kunne lese om tyske aktører som planlegger verdens største hydrogennettverk på 1200 km innen 2030. Dette vil bare bli en liten del av det europeiske nettverket som nå skisseres.

grønt hydrogen nettverk

Hydrogennettverket. Kilde: European Hydrogen Backbone


 

Multi-stasjon i Sør-Korea

Sør-Korea ønsker å bygge en multi-stasjon som vil inneholde en rekke fasiliteter som bilføreren kan underholde seg med mens bilen lader eller blir fylt. Stasjonen skal inneholde ladestasjoner, hydrogenstasjoner og shoppingmuligheter. «Mega Station»-prosjektet er et steg på veien for å nå målet om å at én av ti solgte biler er hydrogendrevne eller elektriske fra 2022.

Sør-Korea skal bruke 58,4 millioner dollar for å etablere stasjonen som et prøveprosjekt i 2021 til 2022, og den vil bygges i Seoul eller Ilsan.  Innen 2025 vil det bygges ytterligere tre stasjoner fordelt i landet til 250 millioner dollar.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 29: Fyllestasjoner, busser og investeringer

Kollsnes hydrogen produksjon biogass

Det har lenge vært usikkert hva som kom til å skje med  Uno-X sine hydrogenstasjoner i Norge. Denne uken kom fasiten og Uno-X gir opp hydrogensatsingen. Heldigvis satses det andre steder, og vi kan lese om nye fyllestasjoner i Japan, Sveits og Madrid. Det har også blitt presentert store summer innen hydrogen. Et norsk pilotprosjekt får 77 millioner kroner i støtte fra Enova, i tillegg til at Queensland investerer 19 millioner dollar i grønt hydrogen. Til slutt kan vi lese om mulighet for forhåndsbestilling av hydrogenbusser fra Ungarn.

 

77 millioner kroner til pilotprosjekt utenfor Bergen

Sotra-selskapet Coast Center Base (CCB) og den norske teknologibedriften Zeg Power får 77 millioner kroner fra Enova for å utvikle et pilotanlegg for produksjon av hydrogen fra biogass på Kollsnes. Anlegget vil i første omgang produsere 700 kilo hydrogen i døgnet, men ambisjonene er mye større enn det.

Zeg Power står for produksjonsteknologien, mens CCB skal eie og drifte anlegget. I første omgang skal det produseres 30 kg hydrogen i timen fra biogass. Videre skal det bygges et anlegg som kan produsere 600 kg per time fra naturgass.

Naturgassen skal hentes fra Nordsjøen, mens CO2-en som spaltes i produksjonen skal transporteres til havbunnen som en del av Equinors prosjekt «Northern Lights». En mulighetsstudie viser at det kan bli produsert opptil 21 tonn hydrogen i timen på Kollsnes – det tilsvarer 184 000 tonn hydrogen i året.


 

Queensland investerer 19 millioner dollar i grønt hydrogen

Queensland har et av de største kullreservoarene i Australia. Nå ønsker regionen en økt satsing på fornybar energi, der byen Gladstone skal stå i sentrum. Myndighetene i Queensland investerer 19 millioner dollar i en framtidig industri for grønt hydrogen. Fondet skal få i gang prosjekter som vil bli sentrale i utviklingen av en industri for grønt hydrogen i regionen.

Gladstone er en havneby og har markert seg som et sentralt område for framtidig produksjon og eksport av hydrogen. Regionen har et av landets største kullreservoarer og fondet vil være et steg i riktig retning for en grønnere industri og fremtid.


 

Flere hydrogenstasjoner åpnet

Det har blitt åpnet en rekke hydrogenstasjoner rundt om i verden denne uken. Japan har et mål om 320 hydrogenstasjoner innen 2025 og den nyåpnede stasjonen i Nagoya Nakagawa blir den 27. stasjonen i Aichi. Stasjonen er et samarbeid mellom Air Liquide og Japan H2 Mobility.

Øst-Sveits sin første fyllestajon for hydrogen er nå åpnet på drivstoffkjeden AVIA sin stasjon i St.Gallen. Det er den første hydrogenstasjonen til AVIA. I løpet av året vil ytterligere fem stasjoner bli åpnet mellom Lake Constance og Lake Geneva. Stasjonene vil tilby grønt hydrogen for nyttekjøretøy (350 bar) og biler (700 bar).

Det planlegges også for en hydrogenstasjon  i Madrid i Spania. Stasjonen vil være en del av EO-net-prosjektet som koordineres av Enagás, og Europakommisjonen vil støtte utviklingen av denne stasjonen. Hydrogenstasjonen vil bli den første i Spania med et trykk på 700 bar og hydrogen vil bli distribuert gjennom det transeeuropeiske transportnettverket.


 

Uno-X gir opp hydrogensatsing

Eksplosjonen på Uno-X sin hydrogenstasjon i Sandvika i fjor sommer førte til nedstenging av hydrogenstasjoner over hele landet. Nå gir UNO-X opp hydrogensatsingen og trekker seg fra samarbeidsprosjektet for hydrogenstasjonene.

Uno-X har tre hydrogenstasjoner og flere under planlegging. Hydrogenstasjonene har vært driftet av Uno-X Norge, mens Uno-X Hydrogen har levert hydrogen til fyllestasjonene. Uno-X Hydrogen er et samarbeidsprosjekt mellom Uno-X Energi, Nel og Nippon Gases Norge. Nel vil nå overta Uno-X Energi sine aksjer i Uno-X Hydrogen. Det er enda uklart hva som vil skje med stasjonene. Uno-X kommer ikke til å drifte hydrogenstasjoner de kommende årene, og de ser på løsninger for utstyret som står på anleggene Uno-X eier.

hydrogenstasjon uno-x bergen

Uno-X sin hydrogenstasjon i Bergen. Kilde: Uno-X Norge


 

GOLDI Mobility klar til å ta imot forhåndsbestillinger

Det ungarske selskapet GOLDI Mobility er klar for å ta imot forhåndsbestillinger av deres hydrogendrevne buss GOLDiON. Den kommer i to versjoner, GOLDiOn H12 og GOLDiON H18, og bussene er henholdsvis 12 og 18 meter.

I den første fasen ble en prototype av GOLDiON H18 utplassert i Ungarn. I fase to skal selskapet skaffe flere brenselcelle-drivlinjer, montere 12 meters og 18 meters busser i Ungarn og starte utrulling av bussene til Europa. I den tredje fasen ønsker GOLDI Mobility å montere drivlinjene lokalt i Ungarn med et mål om å redusere kostnadene for bussene.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogenstrategi EU

Uke 28: EUs hydrogenstrategi, millionstøtte og hydrogenlastebiler

hydrogenstrategi EU

Den store snakkisen innenfor hydrogensamfunnet denne uken har vært EU sin lansering av deres lenge ventede hydrogenstrategi. Vi har derfor denne uken laget et spesialinnlegg som sammenfatter hydrogenstrategien. Vi skal også se at resultater for test av flytende hydrogen nærmer seg, norske forskningsprosjekter innenfor hydrogen får millionstøtte samt at Yara inngår pilotprosjekt for å få ned utslipp i gjødselproduksjon. Til slutt skal vi se at det er store planer for hydrogenlastebiler i Europa.

 

EU har lansert hydrogenstrategi

Onsdag 8. juli lanserte EU sin hydrogenstrategi frem mot 2030. Strategien har ambisiøse og konkrete mål som skal gi et løft i Europeisk hydrogenproduksjon. Vi har laget et sammendrag av EUs hydrogenstrategi som du kan lese her


 

Test av flytende hydrogen

Testene gjennomføres for at Statens Vegvesen ønsker å bidra til kunnskapsgrunnlaget for utforming og godkjenning av maritime hydrogensystemer. 1. september 2021 skal ferjesambandet Hjelmeland-Nesvik-Skipavik trafikkeres av den første hydrogenferjen som bruker flytende hydrogen. Det er derfor nødvendig at Statens Vegvesen gjennomfører tester for utslipp av flytende hydrogen. Statens Vegvesen er oppdragsgiver og testene er gjennomført av DNV-GL i Spedeam i Storbritannia. Forsvarets Forskningsinstitutt skal analysere resultatene. Analysen er enda ikke klar, men Statens Vegvesen delte 2. juli utkastet til rapport fra testene slik at flest mulig kan ha nytte av resultatene så fort som mulig. Tolkninger og konklusjoner vil bli lagt til rapporten i endelig versjon senere.

Testene som er gjennomført for Statens Vegvesen er et ledd i satsningen på hydrogen som maritim energibærer for å sikre nullutslipp i norsk ferjesektor.

Det som ble testet var

 • Utendørslekkasje av flytende hydrogen, for å simulere lekkasje fra en utendørs bunkringsoperasjon.

 • Lekkasje av flytende hydrogen i lukket rom

 • Spredning av kald hydrogengass for å simulere utslipp av kald hydrogengass fra en ventilasjonsmast etter lekkasje


 

38 millioner i støtte til Norske forskningsprosjekter innen hydrogen

Regjeringen gjennom forskningsrådet tildelte nylig 38 millioner kroner til tre nye hydrogenprosjekter. Forskningsrådet skal følge opp og finansiere prosjektene som retter seg mot nye løsninger for produksjon og bruk av hydrogen. Prosjektene er:

NEL Hydrogen Electrolyser AS

Støtten går til utvikling av siste ledd i en trykksatt alkalisk elektrolysør. Denne skal kunne tilby storskala kostnadseffektiv produksjon av hydrogen som takler raske svingninger i kraftforsyning. Raske svingninger i kraftforsyning er forårsaket av variabel strømproduksjon som forekommer ved fornybare kraftanlegg som for eksempel vindkraft.

Nexans AS

I samarbeid med Sintef industri utvikler Nexans en kombinert undersjøisk forsyningsstreng av både elektrisk strøm og hydrogen. Dette ser vi for oss kan være nyttig i offshore hav-vind og hydrogen produksjon.

Aker Solutions AS

Satser på blått hydrogen og har fått støtte til å utvikle teknologi for produksjon av hydrogen fra naturgass. Dette vil være relevant for den norske satsingen på fullskala CO2-håndtering gjennom blant annet Northern Lights.


 

Hydrogen i gjødselproduksjon

Verden over står gjødselproduksjonen for 1.5% av det totale karbon utslippet. I 95% av tilfellene er dette på grunn av bruken av naturgass i gjødselproduksjonen. Norske Yara sammen med franske Engine har lansert at de skal gjennomføre et pilotprosjekt for å redusere utslippene fra gjødselproduksjon. Ammoniakk danner basis for gjødselproduksjon og fremstilles i dag for det meste ved bruk av naturgass. Almanakk kan fremstilles på en annen måte ved bruk av nitrogen og hydrogen. Yara skal sammen med Engine produsere hydrogen ved solkraft og elektrolyse, som vil inngå i gjødselproduksjonen. Pilotprosjektet vil finner sted på Yaras allerede eksiterende gjødselfabrikk i Australia.


 

Hyundai Xcient Fuel Cell på vei til Europa

Hyundai Motors er godt i gang med verdens første serieproduksjon av en hydrogenlastebil. Hyundai Motors har denne uken sendt av gårde 10 av de 50 første hydrogenlastebilene som er forventet i løpet av året i retning Sveits. Sveits har bestilt 1600 av Hyundai Xcient Fuel Cell frem mot 2025 som kal redusere det årlig CO2-utsilppet med 100 000 tonn.

Også i Norge skal vi om få år få se Hyundais Xcient Fuel Cell rullende på veiene. Green H2 Norway AS ble i desember 2019 etablert basert på en intensjonsavtale om salg av hydrogen til Hyundai sine hydrogenlastebiler. Hyundai Hydrogen Mobility vil bidra til at inntil 500 hydrogenlastebiler kommer til Norge innen 2022. Tilgangen på hydrogenlastebilene skaper behov for hydrogen, noe som gjør at man kan gå i gang med byggingen av storskala hydrogenanlegg ved ulike lokasjoner i Norge.

lastebil hydrogen
Hyundai H2 XCIENT Fuel Cell truck. Kilde: Hyundai motor group

1.000 hydrogenlastebiler til Rotterdam Havn

Air Liquide og Rotterdam Havn annonserte denne uken et initiativ mellom flere aktører om å få 1000 nullutslipp hydrogenlastebiler på veiene som knytter sammen Nederland, Belgia og Vest-Tyskland innen 2025. Samarbeidspartene representerer hele hydrogenverdikjeden fra lastebilprodusenter som Iveco/Nikola, transportselskaper og ledene leverandører av brenselceller. Samarbeidet kommer til å bli det største for hydrogenlastebiler og -infrastruktur i Europa.

Prosjektet vil omfatter hydrogenproduksjon fra elektrolyser med tilhørende infrastruktur bestående av 25 fyllestasjoner som skal dekke behovet til de 1000 lastebilene. 500 av dem er tenkt stasjonert i Rotterdam havn. Endelig investerings beslutning er forventet i slutten av 2022. 


 

Ny stilling i Greensight

Helt til slutt kan vi informere om at Greensight har en nyopprettet stilling innen maritime hydrogenbaserte energiløsninger.  Den nye stillingen vil bidra til å øke Greensight sin kompetanse innen maritime applikasjoner.  Se mer her


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Ambisiøse mål i EUs hydrogenstrategi

eu hydrogen strategi
Onsdag 8. juli 2020 ble EU sin hydrogenstrategi lagt frem. Hovedmålet til EU er å legge til rette for  hydrogenproduksjon ved bruk av sol- og vindkraft for å møte sitt mål om klimanøytralitet innen 2050.

Strategien deles inn i tre faser som skal tilrettelegge for ren hydrogenproduksjon i Europa. Vi gir deg en oversikt over de ulike fasene og kostnadsbildet for å nå målsettingene fra strategien.

Fase 1

Fase 1 av EUs hydrogenstrategi går ut på å få i gang produksjonen av grønt hydrogen. Fase 1 strekker seg fra

2020-2024 og i løpet av disse fire årene skal det

 • Installeres minst 6 GW med elektrolysører som tilsvarer en produksjon på opp til  1 million tonn grønt hydrogen per år.

Det grønne hydrogenet skal i første fase brukes til å erstatte grått hydrogen som brukes i industrien. Dette gjelder raffinerier, stålindustrien og andre kjemiske industrier som bruker hydrogen som råstoff. Første fase vil også få i gang hydrogen i transportsektoren der buss samt tungtransporten spesielt fremheves som satsing.

For å få til dette legger strategien til grunn at:

 • Produksjonen av elektrolysører må opp.

 • I overgangen til fornybare kilder må det også legges til rette for hydrogenproduksjon med lavt CO2 utslipp. Hydrogenproduksjon med karbonfangst og -lagring (CCS) er et eksempel på dette.

 • EU-statene må legge til rette for et rammeverk som gir en flytende overgang til et fungerende hydrogenmarked. Næringsstøtte må kunne gis for å minske kostnadene for en overgang fra kommersielle til grønne fornybare løsninger.

Fase 2

Den andre fasen strekker seg fra 2025 til 2030. I denne fasen må hydrogen bli sentral i et integrert energisystem med strategiske mål om:

 • Minst 40 GW med elektrolysører for grønt hydrogen i EU

 • Produksjon opp mot 10 millioner tonn grønt hydrogen per år i EU

I denne fasen forventes at:

 • Det blir konkurransedyktige priser på hydrogen. Det vil være behov for retningslinjer på etterspørselssiden for å gradvis ta i bruk hydrogen på nye områder. Dette inkluderer blant annet stålproduksjon, lastebiler, jernbane og maritim bruk.

 • Hydrogen blir brukt til å balansere et grønt elektrisitetssystem.

 • Hydrogen brukes som daglig lagring, sesongbasert lagring eller som backup.

 • Det blir utviklet lokale hydrogenklynger som vil være avhengig av hydrogenproduksjon lokalt, der hydrogen transporteres over korte avstander.

Det vil bli et behov for en logistisk infrastruktur i EU, med transport av hydrogen fra områder med stort fornybarpotensial til områder med stor etterspørsel. Det eksisterende gassnettverket kan brukes for å transportere grønt hydrogen over lengre distanser. Det kan bli nødvendig å utvikle storskala anlegg for hydrogenlagring, og det vil bli muligheter for internasjonal handel med naboland til EU.

EU-støtte vil være nødvendig for å kunne gjennomføre oppskaleringen innenfor den skisserte tidsperioden. EU har målsetting om et åpent og konkurransedyktig hydrogenmarked med handel på tvers av landegrensene og en effektiv fordeling av hydrogen på tvers av sektorer innen 2030.

Fase 3

I den tredje fasen, fra 2030 til 2050, skal hydrogenteknologi være moden og bli utplassert i stor skala for å dekarbonisere sektorer der andre alternativer er dyre eller umulig.

I denne fasen må fornybar elektrisitet økes kraftig dersom 1/4 av den fornybare elektrisiteten skal brukes til hydrogenproduksjon innen 2050.

I denne fasen kan:

 • Hydrogen og hydrogenbaserte syntetiske drivstoff bli brukt i flere sektorer, fra luftfartøy og shipping til industri og næringsbygg.

 • Bærekraftig biogass kan bidra til å erstatte naturgass i produksjonsanlegg for hydrogen med karbonfangst og lagring. Det må være i henhold til prinsippene i EU2030 Biodiversity Strategy.

Investeringer

Det vil være et behov for investeringer på flere milliarder for å nå målene innen 2024 og 2030.

Fra nå til 2030 vil det være nødvendig med investeringer på:

 • 24 – 42 mrd euro for elektrolysører

 • 220 – 340 mrd euro for oppskalering og forbindelser mellom 80 – 120 GW sol- og vindkapasitet til elektrolysører

 • 11 mrd euro for ettermontering i eksisterende anlegg med CCS

 • 65 mrd euro innen hydrogentransport, -distribusjon, -lagring og for fyllestasjoner.

Samlet utgjør dette 400 – 578 mrd euro i investeringer de neste 10 årene.

Fra nå og til 2050 vil det være nødvendig med en investering på:

 • 180 – 470 mrd euro i produksjonskapasitet i EU

Det vil også kreve betydelige investeringer for tilpasning av sluttforbrukeren til hydrogenbruk og -drivstoff.  EUs investeringsfond vil mer enn doble kapasiteten sin. Fondet vil fortsette å støtte utviklingen av hydrogen, spesielt ved å gi intensiver til private prosjekter.

Som en konsekvens av oppskaleringen av fornybar og lav-karbon hydrogen før det er konkurransedyktig på pris, vil støtteordninger være nødvendig. En mulig løsning vil være karbonbaserte differansekontrakter (CCfD), kontrakter som skal dekke gapet mellom faktisk pris på utslippstillatelser i EUs kvotehandelssystem og det det faktisk koster å kutte karbonutslippene. Hensikten er å oppmuntre til investering i hydrogen.

Strategien ble også startskuddet for “Clean Hydrogen Alliance”. Det er en hydrogenallianse mellom EU-landene og er en del av EUs industrielle satsning. Det er en bred allianse som skal sikre hjemlig produksjon av ren gass for å få omstilt Europa til et nullutslippsamfunn innen 2050. Den modelleres etter den europeiske “European Battery Alliance”, som samlet mer enn 200 selskaper, nasjoner og forskningsinstitutter rundt arbeid med å bygge en industri for batteriproduksjon i Europa. Alliansen skal legge til rette for og implementere handlingsplanen i strategien og støtte investeringer for å oppskalere produksjonen og etterspørselen for fornybar og lav-karbon hydrogen. Alliansen vil danne et bredt forum for å koordinere investeringer og engasjere samfunnet.

 

Du kan lese den fullstendige hydrogenstrategien her.

 


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Karrieremulighet innen maritime fornybare energiløsninger

Ship docing to container dock maritime

Vil du være med å styrke Greensight som en sentral aktør innen maritime hydrogenbaserte energiløsninger?

Greensight er et ambisiøst selskap som leverer råd, analyser og beslutningsunderlag til offentlige og private virksomheter som ønsker å kvitte seg med fossile energiløsninger. Selskapet er et datterselskap av Greenstat og har siden starten i 2017 jobbet med en rekke ulike problemstillinger for ulike kunder:

 • Hva skal til for å bygge en lønnsom verdikjede for flytende hydrogen til maritim sektor?
 • Hvordan bygge lokale markeder for hydrogen for å sikre lønnsom hydrogenproduksjon?
 • Hvordan kan et øysamfunn bli selvforsynt med energi?
 • Hvilken type null/lavutslipps kjøretøy/fartøy bør din virksomhet velge?

Vi har jobbet tett med alt fra klynger som NCE Maritime Cleantech til NEL hydrogen, og har mange spennende kunder, særlig innen hydrogensegmentet. Vi jobber tett med andre rådgivingsmiljø og har et stort nettverk vi kan dra veksler på. Greensight har per i dag spesialkompetanse innen transportsektoren og verdikjeden for hydrogen, men ønsker på sikt å tilby kompetanse innen alle relevante områder knyttet til grønn energi. Den nye stillingen vil bidra til å øke Greensight sin kompetanse innen maritime applikasjoner.

Vi søker en kreativ og idérik ingeniør som har et personlig engasjement og initiativ i det grønne skiftet.  Du får i stor grad muligheten til å forme din egen stilling. Stillingen er nyopprettet, og du vil få en selvstendig rolle med å styrke Greensight som en sentral aktør innen maritime hydrogenbaserte energiløsninger. Greensight er en del av et gründermiljø i en spennende utvikling.

Stillingstittel: Energirådgiver maritime applikasjoner

 

Sentrale arbeidsoppgaver og ansvarsområder:

 • Initiering, gjennomførelse og ledelse av prosjekter
 • Tekniske vurderinger, utredninger, rådgivning og utarbeidelse av løsningsbeskrivelser
 • Teknoøkonomiske lønnsomhetsanalyser og vurderinger. Analyse og vurdering av verdikjeder
 • Logistikk- og infrastrukturvurderinger
 • Utstrakt kontakt og samarbeid med kunder, teknologileverandører og andre naturlige samarbeidspartnere – internt og eksternt

 

Kvalifikasjonskrav:

 • Bachelor eller Master innen ingeniør-relaterte fag
 • Erfaring fra maritim bransje er et krav, fortrinnsvis fra rederivirksomhet, verfts- eller leverandørindustrien.
 • Kompetanse / kjennskap til brenselcelle teknologi (hydrogen) er en fordel.
 • Erfaring med prosjektledelse / prosjektgjennomføring
 • Selvstendig, ansvarsbevisst, nøyaktig og ryddig
 • Genuin interesse for å bidra på tvers av organisasjonen
 • Må beherske norsk og engelsk skriftlig og muntlig

Frist: 09.08.2020

Kortfattet søknad med CV sendes inn snarest.

SØK HER

 

Om ønskelig blir henvendelser behandlet fortrolig overfor oppdragsgiver inn til annet er avtalt.

For ytterligere informasjon kan du kontakte:

Daglig Leder Hilde Holdhus; på tlf. 402 03 905

Energianalytiker Mons Ole Dyvik Sellevold; på tlf. 412 65 424

Rekrutteringsrådgiver hos Headvisor AS; Asbjørn Grini på tlf. 917 94 825.

hydrogen lastebil

Uke 27: Hydrogen, ammoniakk og lastebiler

hydrogen lastebil

Flere land har den siste måneden offentliggjort sine hydrogenstrategier. Denne uken kan vi lese om en islandsk visjon for hydrogen frem mot 2030, i vente på et veikart for hydrogen. California går i front for utslippsfrie lastebiler og stiller krav til produsenter om nullutslipp innen 2045, mens en samarbeidsgruppe bestående av et norsk selskap har fått 20 millioner i støtte til testing av en ammoniakkdrevet firetakter. Vi skal også en tur til Frankrike, Storbritannia og Tyskland, der det planlegges fyllestasjoner og hydrogenanlegg.

 

Island: Hydrogen sentral i visjon mot 2030

Selskapet Islandic New Energy har etablert en visjon som beskriver hydrogen sin rolle i den islandske energiovergangen. Visjonen strekker seg til 2030 og vil være den første byggeklossen mot et fullskala veikart for hydrogen på Island frem mot 2050. Veikartet planlegges ferdig innen 2025. Island har satt et nasjonalt mål om karbonnøytralitet innen 2040, noe som ikke vil være mulig uten hydrogen. Det er i dag to hydrogenanlegg på Island.

Transport står for store deler av klimagassutslippet på Island. Elektrifiseringen av transporten har vært vellykket, men Island vil likevel ha utfordringer med å nå Parisavtalens mål om en utslippsreduksjon på 29 prosent. I visjonen kommer det frem at implementering av hydrogen og brenselcelleteknologi kan være en nødvendig for å nå både de nasjonale målene og målene i Parisavtalen. Det vil også være nødvendig å implementere intensiver for større kjøretøy og den maritime sektoren. Du kan lese visjonen her.


 

California går i front for utslippsfrie lastebiler

California Air Resources Board (CARB) har denne uken bestemt seg for å ta i bruk reguleringen “Advanced Clean Trucks”.Dette er den første reguleringen av sitt slag i verden. California krever at produsenter gradvis øker andel elektriske lastebiler, varebiler og pickup-biler fra 2024 frem mot 2035. I 2045 skal alle nye kommersielle lastebiler som selges i USA ha nullutslipp, som inkluderer elektriske og hydrogendrevne lastebiler.

Fra før, gjennom ZEVA kvoter, er det bestemt at transportselskaper fra California kun kan kjøpe elektriske busser fra 2029. I tillegg til dette vil det nå være reguleringer for elektrifisering av alle kommersielle kjøretøy, ikke bare busser. CARB sier at lastebiler er den største enkeltstående luftforurensningen fra kjøretøy og de tror Advanced Clean Truck Regulation vil akselerere overgangen mot nullutslipp lastebiler.


 

Air Liquide installerer fyllestasjon for høytrykk hydrogen i Frankrike

Air Liquide har annonsert at de skal installere den første fyllestasjonen for høytrykk hydrogen i Europa. Fyllestasjonen vil ha kapasitet til å fylle den første europeiske flåten for langtransport hydrogenlastebiler. Den vil bli satt i drift tidlig i 2022 og vil levere hydrogen til lastebilene i prosjektet HyAMMED. Stasjonen vil også bli designet for å fylle busser og andre kommersielle kjøretøy.

Stasjonen vil bli lokalisert på Air Liquides Fos-sur-Mer-område i Provence-Alpes-Côte d’Azur-regionen i Frankrike. Stasjonen vil levere 1000 kg hydrogen per dag med et trykk på 700 bar. Det være mulig å fylle opptil 20 lastebiler for langtranport per dag. I tillegg til Air Liquides investering, blir stasjonen bygget med støtte fra regionen og Europe Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking.


 

20 millioner til ammoniakkdrevet firetakter

Teknologigruppen Wärtsilä vil, i samarbeid med Knutsen OAS Shipping AS, Repsol og Sustainable Energy Catapult Centre, starte verdens første, langtidstest i full skala av ammoniakk som drivstoff i en marin firetakts forbrenningsmotor. Dette ble mulig etter at selskapene mottok støtte fra Norges forskningsråd på 20 millioner kroner gjennom DEMO 2000 programmet.

Testingen i full skala kan bane vei for bruk av ammoniakkmotorer i fartøy i årene som kommer, og flere skipseiere har vist interesse for denne muligheten. Testingen vil også gi en innsikt i den langsiktige bruken av en ammoniakkmotor relatert til de andre systemene i fartøyene, og ikke minst i sikkerhet.

Langtidstestene skal utføres på Sustainable Energy sitt anlegg på Stord, med oppstart i første kvartal av 2021. Når testfasen er fullført, kan det neste steget være å teste ammoniakk i ekte fartøysoperasjoner. Det vil være behov for 600 til 900 millioner tonn dersom hele den internasjonale skipsflåten skal gå på ammoniakk.

wartshila ammoniakk hydrogen testfasilitet

Fra Wärtsilä sine testfasiliteter i Vaasa, Finland. Kilde: Wärtsilä


 

Equinor planlegger hydrogenanlegg i Storbritannia

Denne uken lanserte Equinor et prosjekt for å utvikle et av verdens første anlegg for storskalaproduksjon av hydrogen fra naturgass i kombinasjon med karbonfangst og -lagring (CCS). Prosjektet går under navnet Hydrogen to Humber Saltend (H2H Saltend) og vil være starten på dekarboniseringen av industriklyngen i Humber-området.

Anlegget vil bli bygget i Saltend Chemicals Park nær Hull. Prosjektet skal redusere utslippene fra industriparken med nærmere 900 000 tonn CO2 i året. Equinor og partnerne vil ta en endelig investeringsbeslutning i løpet av 2023, med potensiale for produksjon i 2026.


 

Grønt hydrogenanlegg i Tyskland

Apex Energy har nylig innviet et produksjonsanlegg for grønt hydrogen i Laage, Tyskland som skal levere elektrisitet og varme til Apex Energy sine to hovedkvarter. Utstyret er levert av McPhy, og satsingen er i tråd med hydrogenstrategien utviklet av de tyske myndighetene. McPhy har installert en elektrolysør på to megawatt som vil produsere 300 tonn grønt hydrogen per år.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no