Uke 26: Hydrogensatsing i Skandinavia

hydrogen produksjon

Det er flere skandinaviske nyheter denne uken. Et utvalg representater fra Ap, Sp, SV og MDG mener Norge bør gå inn for storskala hydrogenproduksjon, samtidig som Greenstat ønsker mobile fyllestasjoner for å løse utfordringer knyttet til kjøretøy og fylling. Inlandsbanan i Sverige går over til hydrogen når togene skal moderniseres og renoveres. Vi kan også lese om at Nederland investerer milliardbeløp i et hydrogenanlegg i Danmark, og at en dansk ambisiøs klimaavtale har blitt godkjent. Til slutt en sak fra Australia.

 

EU vurderer gigamål for hydrogen

I et lekket utkast av hydrogenstrategien kommer det frem at EU vurderer et mål om 40 gigawatt grønt hydrogen innen 2030. Det grønne hydrogenet vil være produsert ved fornybar kraft gjennom elektrolyse av vann og blir dermed fullstendig utslippsfritt. Strategien var opprinnelig ventet senere denne måneden, men er nå utsatt til 8.juli.


 

Hydrogen kan bli «game changer» for Norge

Et utvalg med representanter fra Ap, Sp, SV og MDG mener Norge bør gå inn for storskala hydrogenproduksjon og har en visjon om 400 000 tonn i året innen 2030. Hydrogen er en stor industriell mulighet for Norge og beskrives som en «game changer», slik som oljen var i sin tid.

Utvalget, i regi av Tankesmien Agenda, har lagt fram en rapport med flere ideer til nærings- og industriprosjekter som kan sikre grønn vekst i Norge. De mener at det trengs konkrete og ambisiøse mål for grønn og rettferdig næringsutvikling i Norge. Manglende pengeløfter og tallfestede mål for hydrogenmarkedet ble en skuffelse for mange da den norske hydrogenstrategien ble presentert for noen uker siden.


 

Mobile fyllestasjoner fra Greenstat

Greenstat, Zero Emission Yachting og Green H2 Norway ønsker å etablere et system for mobile fyllestasjoner: de ønsker å tilby hydrogen direkte fra en lastebil som kjører rundt og fyller tanken til kunder. Det har vært utfordringer knyttet til hva som må komme først, hydrogendrevne kjøretøy eller hydrogenproduksjon og -fyllestasjoner. Selskapene mener at mobile fyllestasjoner kan løse dette problemet.

Mobile fyllestasjoner vil også være godt egnet for små- og mellomstore båter, for eksempel kystnære havbruksbåter eller fritidsbåter. Fritidsbåter er den tredje største utslippskilden i norske farvann. Hydrogenfylling direkte fra en lastebil vil være en fleksibel løsning for havner der det ikke er etablert et marked for stasjonære hydrogenstasjoner. Lastebilene kan også levere hydrogen til blant annet byggeplasser og forskningsaktiviteter.

En slik løsning er allerede på plass i Sør-Korea ved bruk av flytende hydrogen. Dette er også en løsning som kan brukes i Norge, dersom det blir etablert en LH2-produksjon i Glomfjord eller på Mongstad.


 

Hydrogen sentralt i strategi for Inlandsbanan

Den svenske jernbanen Inlandsbanan, som går mellom Gällivare og Mora, har valgt hydrogen som sin strategi. Målet er at togene skal gå på hydrogen når den planlagte moderniseringen og renoveringen av banen er ferdig i 2024.

I Norrland er det muligheter for å produsere grønt hydrogen fra vind-, sol- og vannkraft. Dersom svenskene lykkes, vil Inlandsbanan være et pilotprosjekt for andre ikke-elektrifiserte banestrekninger både i Sverige og resten av verden. I en mulighetsstudie av Greensight kommer det frem at et hydrogenanlegg på Meråker kan være en framtidig leverandør av hydrogen til nettopp Inlandsbanan.

inlandsbanan hydrogen

Kilde: Inlandsbanan


 

Nederlandsk milliard til Danmark

Nederland investerer 1,44 milliarder norske kroner i et storskala hydrogenanlegg på 100 megawatt i Danmark. Anlegget skal produsere hydrogen og andre drivstoff som kan lages fra ren strøm.

Ettersom Danmark overoppfyller sine fornybarmål, kan de etter EU-reglene hjelpe Nederland med å nå sine. Hydrogenanlegget vil benytte seg av fornybar energi levert fra de store havvindprosjektene som er underveis i Danmark. Det skal blant annet bygges to energi-øyer utenfor Danmark.


 

Godkjennelse av ambisiøs klimahandling

Dansk regjering og et bredt flertall i Folketinget har godkjent en ambisiøs, ny klimaavtale som inkluderer bygging av verdens første energi-øyer, én gigawatt offshore vindpark ved Hesselø og en utslippsreduksjon på 70 prosent innen 2030. Kraften som genereres ved energi-øyene kan brukes til å produsere grønt hydrogen som kan benyttes i industri eller transport.

Det planlegges til sammen to energiøyer som vil være verdens første av sitt slag. Det skal bygges en kunstig øy på tre gigawatt i Nordsjøen, i tillegg til at Barnholm skal bli en energiøy. Øyene skal være tilknyttet opp mot fem gigawatt offshore vindkapasitet innen 2030. Et konsortium bestående av Danmarks tre største pensjons- og energiselskaper skal finansiere og drifte energi-øyen i Nordsjøen.


 

Nord-Queensland første anlegg for grønt hydrogen

Sun Metals skal bygge Nord-Queenslands første anlegg for grønt hydrogen ved sitt sinkraffineri i Townsville. Prosjektet er i gang etter å ha fått støtte på 5 millioner dollar fra Hydrogen Industry Development Fund.

Den første fasen vil være begynnelsen på utvikling av en industri for grønt hydrogen i Townsville, og Sun Metals håper på eksportmuligheter på sikt. Selskapet har allerede bygget en 125 MW solpark i nærheten av raffineriet, som vil levere opp mot 30 prosent av anleggets energibehov.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *