2019 oppsummert: På riktig vei

greensight

2019 var et vellykket år for Greensight.

Selskapet doblet omsetningen og leverte et nullresultat for første gang siden oppstarten. Dette er et resultat videreføring av strategien med målrettet satsning på hydrogen, og arbeid med å styrke posisjonen som leverandør av teknisk og økonomisk beslutningsstøtte for hydrogenprosjekter.

Greensight utførte i 2019 en rekke oppdrag for ulike aktører, fra NCE Maritime Cleantechs rapport på verdikjeder for flytende hydrogen på Vestlandet til en større mulighetsstudie for hydrogenproduksjon i Meråker næringspark.
Andre spennende oppdrag var å utrede et hydrogenbasert energisystem til «whisky-øyen» Myken og på mulig storskala produksjonsanlegg på Lillestrøm og i Glomfjord. Selskapet bidro også i fjor til å arrangere Norsk Hydrogensymposium (april 2019).

Målet for 2020 er å vokse videre – på tross av koronakrisen. Selskapet har skaffet seg en god posisjon og opprettholder satsningen mot hydrogensegmentet, fortsatt som rådgiver og utreder, men også gjennom å utvikle analyser og verktøy rettet mot investorer, leverandører og andre som trenger kvalitetssikret og oppdatert hydrogeninformasjon. Tyskland og Australia er bare noen av landene som har lagt fram ambisiøse hydrogenstrategier, og vi ser økende interesse fra utenlandske aktører. Vi ser det som sannsynlig at behovet for informasjon og hjelp til evaluering og integrasjon av hydrogenverdikjeder vil øke de neste årene.

Vi har stor tro på strategien vår, teamet og at den vedvarende satsningen på grønn omstilling gir oss de beste muligheter til å kapre betydelig større markedsandeler i 2020.

Vil du lære mer om selskapet? Ta kontakt på greensight@greensight.no

Greensight Hilde Holdhus 2019 Greensight Hilde Holdhus 2019 Greensight Hilde Holdhus 2019

Teksten er fra Greenstats årsrapport – framlagt 10.06.20 av CEO Hilde Holdhus under Greenstats årsmøte (bilder). 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *