tyskland hydrogenstrategi

Tysk hydrogenstrategi klar onsdag

tyskland hydrogenstrategi

Fredag kom nyheten om at Tyskland har øremerket 9 milliarder euro av covid-19 redningspakken til å utvide hydrogenkapasiteten i landet, og på onsdag kommer endelig hydrogenstrategien som setter retningen for satsningen.

Det har vært særlig to sentrale spørsmål det har vært strid om – hvor mye produksjonskapasiteten for hydrogen i Tyskland skal utvides og dermed hvor avhengig man vil være av import fra utlandet. Og hvorvidt man kun vil ha grønt hydrogen. Tyske Handelsblatt har sett det siste utkastet til strategien – de melder at dokumentet er «uten firkantparanteser», altså at stridsspørsmålene regnes som avklarte.

Der den norske strategien blant annet ble beskrevet som et overordnet «notat» over retningen regjerningen ønsker å gå i med norsk hydrogensatsning, byr den tyske strategien på en rekke konkrete tiltak som stimulerer hele verdikjeden. Under har vi listet opp noen av dem slik de står i det siste utkastet:

Milliarder til hydrogensatsing

Den siste versjonen av hydrogenstrategien inneholder alle punktene som er lovet av under lansering av den økonomiske krisepakken lansert fredag. Dette innebærer syv milliarder euro til markedslansering av hydrogenteknologier i Tyskland og to milliarder euro for utvikling av internasjonale partnerskap om hydrogen.

10 GW kapasitet – i 2035

Innen 2030 sikter man mot en produksjonskapasitet på 5 GW, og deretter ytterligere 5 GW helst innen 2035. Finansdepartementet har vært pådrivere for 3-5 GW, mens det føderale forskningsdepartementet hadde ønsket å se 10 GW som målsetning.

Industrisatsning

Kjemisk industri og stålindustri er sentrale i strategien – og mange konkrete tiltak i hele verdikjeden støtter oppunder en omstilling i denne sektoren, som kan få opp volumene og redusere prisene for benyttelse av hydrogen i andre sektorer, f.eks. transport.

Strategien legger opp til reduserte EEG-avgift, en avgift for fornybar strøm, for hydrogenprodusenter, noe som har vært omstridt fordi man har vært redde for ekstra belastning for andre strømkunder.

Et annet viktig virkemiddel for å få nok hydrogen tilgjengelig til industrien er utvikling av statlige anbudsmodeller for å utvide produksjonen av hydrogen. Det kan løses ved at staten garanterer et volum hydrogen og søker etter den leverandøren som kan levere dette til lavest pris.

Støtte til drift av elektrolyseanlegg

Så langt har støtteprogram kun støttet investeringskostnader, men Tyskland vil nå støtte drift av elektrolyseanlegg i tillegg til investeringstilskudd.

Her kommer Carbon Contracts for Difference (CCfD), som også er foreslått i EUs hydrogenredningspakke inn. Den føderale regjeringen vil sette opp et nytt pilotprogram for disse som først og fremst knytter seg til stål- og kjemisk industri med prosessrelaterte utslipp. Kort oppsummert betyr det at regjeringen garanterer for forskjellen i kostnad mellom kostnadene for implementering av ny og klimavennlig hydrogenbasert teknologi per kilo kuttet utslipp og CO2-prisen i Europa for de samme utslippene. Dette skal forhindre at industriaktører velger å kjøpe CO2 kvoter framfor å satse på ny teknologi.

Merkeordninger for sluttprodukter

De hydrogenbaserte produktene vil enn så lenge være dyrere enn konvensjonelt produserte produkter. Strategien legger opp til å styrke etterspørselen etter disse produktene ved å se på ulike måter for å stimulere markedene som kjøper produktene, for eksempel ved å stille krav til at en viss prosentandel av innkjøpt stål skal være klimavennlig. Man ønsker som en følge av dette også å se på merkeordninger for produktene.

Blått eller grønt?

Sist, men ikke minst: Strategien sier at blått og turkist hydrogen kan «brukes midlertidig» i Tyskland. Det er ikke et definitivt nei, men et tydelig signal om at grønt hydrogen er å foretrekke.

Dette har vært ett av de store stridsspørsmålene i strategien, og kommer nok til å bli gjenstand for diskusjon også etter lansering. 

Tyskland kan selv ikke skaffe all det grønne hydrogenet man trenger til energiomstillingen, og den en tyske regjeringen legger opp til partnerskap med blant annet u-land som Nigeria for å få tilgang til tilstrekkelige volum. 

Dette oppfattes som urealistisk av kritikere som stiller spørsmål ved om dette kan føre til at strategien ikke er mulig å implementere.

Diskusjonen om fargen på hydrogenet som skal benyttes går inn i en større EU-diskusjon om det samme, der det hersker usikkerhet om EU trenger naturgass, og blått hydrogen, for å redusere konstnadene ved omstillingen og komme i mål med energiomstilling i tide.


 

Oppdatering: Flere nyhetsnettsteder har skrevet mer utfyllende om dette etter denne artikkelen først ble publisert, man kan lese mer blant annet her.


Nysgjerrig på andre lands hydrogenstrategier? Før lanseringen av den norske strategien så vi nærmere på en rekke andre lands hydrogenstragegier. Les mer her.


 

Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *