Uke 22: Hydrogenstrategier og GW hydrogenanlegg

stimuleringspakke plan EU hydrogenstrategi

Denne uken har det skjedd mye spennende. I dag offentliggjør Norge sin hydrogenstrategi, og tidligere i uken la EU frem en klimaambisiøs stimuleringspakke for å dempe virkningene av koronapandemien.  Portugal har godkjent sin hydrogenstrategi. Også denne uken kan vi lese om nye hydrogenanlegg, der det planlegges anlegg i gigawatt-skala både i Danmark og Australia. 

 

Klimaambisiøs stimuleringspakke fra EU

Verdens mest klimaambisiøse stimuleringspakke ble avduket onsdag. Den øremerker flere titalls milliarder euro for hydrogenteknologi og infrastruktur for grønn energi. EU-forslaget må bli enstemmig godkjent av de 27 medlemslandene. Norge er et førstevalg når EU skal finne partnere til sin hydrogensatsing, ifølge en tysk analyse av Stiftung Wissenschaft udn Politik (SWP).

President av europakommisjonen, Ursula Von der Leyen, har laget en koronavirus-redningsplan for Green Deal, som presenterer tiltak og strategier som er nødvendige for å nå målet om klimanøytralitet i 2050. Pakken inkluderer trillion-budsjett for årene 2021-2027 og hjelpemidler for å dempe de økonomiske virkningene av koronapandemien.

Norge kan være leverandør av rent hydrogen, og samtidig kan Norge ta imot CO2 via rørledninger eller i flytende form. Dette er noen av grunnene til at SWP ser på Norge som et førstevalg.


 

Hydrogenstrategien offentliggjøres i dag

I dag blir Norges hydrogenstrategi offentligjort.  Krisepakker fra regjeringen skal få hjulene i gang i norsk økonomi etter koronakrisen. Som en del av den grønne omstillingspakken finner vi hydrogenstrategien, som vi har nevnt i tidligere blogginnlegg, der det loves midler til konkrete prosjekter.


 

Portugal godkjenner hydrogenstrategi

Myndighetene i Portugal har godkjent den nasjonale hydrogenstrategien, som forutser investeringer på 7 milliarder euro innen 2030. Dette vil føre til en reduksjon i import av naturgass på 300 til 600 millioner euro.

Klima- og miljøminister João Pedro Matos Fernandes sier at produksjon av hydrogen er en viktig del av elektrisifieringsstrategien og for å redusere drivhusgasser. I strategien står det at Portugal skal være karbonnøytral i 2050, og at den skal gi et rammeverk for nye og eksisterende hydrogenprosjekter. Grønt hydrogen vil også bli brukt som en energikilde innen transportsektoren, der det også vil bli bygget fyllestasjoner.


 

Potensiale for 1,3GW i København

De danske selskapene Copenhagen Airports, A.P. Moller – Maersk, DSV Panelpina, DFDS, SAS og Ørsted samarbeider i et prosjekt for bærekraftig drivstoff. De går sammen om å utvikle et produksjonsanlegg i industriskala for å produsere bærekraftig drivstoff for land-, maritim- og lufttransport i Storkjøpenhavn. Gjennom samarbeidet ønsker de å realisere det som kan bli verdens største elektrolysør og bærekraftig produksjonsanlegg.

Visjonen er å utvikle produksjonsanlegg for hydrogen og e-fuel innen 2023, der selskapene ser for seg fullskala produksjon innen 2030. Prosjektet kan gi over 250 000 tonn bærekraftig drivstoff hvert år til busser, lastebiler, ferger og fly. I den første fasen vil det bli benyttet en elektrolysør på 10MW som kan produsere fornybart hydrogen til busser og lastebiler.

Fase to omfatter et 250MW elektrolysøranlegg som kan være i drift innen 2027 som vil produsere hydrogen fra vindenergi. Hydrogen kan potensielt bli produsert med elektrolysørkapasitet på 1,3GW, og anlegget vil sannsynligvis bli blant de største i verden.

hydrogenanlegg Ørsted Danmark

Visjonsbilde av prosjektet. Kilde: Ørsted


 

1GW hydrogenanlegg i Australia

Infinite Blue Energy (IBE) vil gjennom prosjektet NEO i New South Wales bygge et base load-anlegg på 1GW ved bruk av grønt hydrogen. Prosjektet koster 2,7 milliarder australske dollar, og hydrogenet skal bli produsert fra vind- og solenergi.

Prosjektet er ennå i en tidlig fase, der IBE skal gjennomføre en mulighetsstudie og detaljdesign i løpet av de neste 18 månedene. Prosjektet skal være fullført i løpet av 2027. IBE har allerede sikret 300 australske dollar i støtte til prosjektet Arrowsmith Hydrogen Project i Vest Australia, som vil produsere 25 tonn grønt hydrogen innen 2022.


 


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Uke 21: Nøkkelsteder, hydrogennettverk og transport

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Det er fredag og tid for en nyhetsoppdatering. Denne uken kan vi lese om at Bergen og Bodø pekes ut som nøkkelsteder for hydrogen og at det for første gang siden juni har blitt solgt en hydrogenbil i Norge. Hydrogen står sentralt i dekarbonisering av olje og gass, ifølge DNV GL-rapport. Til slutt kan vi lese noen internasjonale saker om hydrogennettverk, hydrogenanlegg og en vanntaxi. 

Bergen og Bodø nøkkelsteder for hydrogen

Ocean Hyway Cluster har kartlagt alle ferge- og hurtigbåtstrekninger, Kystruten Bergen-Kirkenes, fraktruter og offshoretrafikk til oljeplattformer som er for lange til at de kan trafikkeres av batteridrevne fartøy. I første omgang er det Vestland og Bergen samt Bodø i nord som peker seg ut som nøkkelsteder for produksjon og fylling av hydrogen og ammoniakk.

Ved disse lokasjonene finnes det også forbrukere av hydrogen, enten innen industri eller kjøretøy. Målet med rapporten er å vise hvordan infrastrukturen skal se ut og dermed prioritere hvor det bør bygges ut både produksjons- og lagringskapasitet og bunkringsstasjoner.


 

Hydrogen sentralt for dekarbonisering av olje og gass

En ny rapport fra DNV GL viser at hydrogen er høyt oppe på prioriteringslisten til mange fagfolk innen olje og gass, og de forventer at hydrogen vil være en del av dekarboniseringen av sektoren. Hele 52 prosent forventer at hydrogen vil bli en viktig del av energimiksen innen 2030, ifølge rapporten. Blant industrielle ledere sier 21 prosent at de allerede har tatt steget inn i hydrogenmarkedet.

Det er også en betydelig økning i dem som rapporterer at organisasjonen aktivt jobber mot en energimiks med mindre karbon, fra 44 prosent i 2018 til 60 prosent i 2020.


 

Første salg av hydrogenbil i Norge siden juni 2019

Hver måned publiserer Sweco en oversikt over hvordan det går med elektrifiseringen av den norske transporten. I april var 49 prosent av alle de nye bilene som rullet ut på veiene nullutslipp, og for første gang siden juni 2019 har det blitt solgt én hydrogenbil i Norge!


 

Verdens største hydrogennettverk i Tyskland

Tyske operatører av gassledningsnettverk har nylig presentert en plan der de vil bygge 1200 kilometer med hydrogennettverk innen 2030 for å transportere hydrogen på tvers av landet. Det vil være verdens største som er planlagt så langt.

Nettverket «H2 Startnetz» til 660 millioner euro vil bli koblet til forbrukssentre i Nordrhein-Westfalen og i Niedersachsen til 31 ulike prosjekter som produserer grønt hydrogen i Nord-Tyskland. Det vil også være koblinger til Sør-Tyskland. Nettverket er første steget mot et nasjonalt hydrogennettverk. Omlag 1100 kilometer vil bli konvertert fra tidligere gassledningsrør, mens de resterende 100 kilometerne vil være nye rør.

FNB gas hydrogennettverk i Tyskland

Hydrogennettverket Kilde: FNB gas


 

Hydrogenproduksjon i California

Forrige uke skrev vi om Ways2H som produserte hydrogen fra husholdningsavfall. Denne uken har energiselskapet SGH2 Energy annonsert planer om å bygge det de hevder vil bli verdens største anlegg for grønt hydrogen i Lancaster, California. SGH2 bruker avfall, inkludert plast, for å produsere grønt hydrogen. Anlegget vil produsere opp til 11 000 kg grønt hydrogen per dag og vil prosessere 40 000 tonn avfall årlig.

Et konsortium av globale selskaper og institusjoner har gått sammen med SGH2 og Lancaster for å utvikle prosjektet. Konsortiet består av Flour, Berkeley Lab, UC Berkeley, Thermosolv, Integrity Engineers, Millenium, HyetHydrogen og Hexagon. Californias største eiere og operatører av fyllestasjoner er allerede i forhandlinger om å kjøpe hydrogen fra anlegget.


 

Svevende vanntaxi

Den hydrogendrevne vanntaxien SeaBubbles har fullført sin prøveperiode i Frankrike, og har nettopp fått sin første bestilling fra Auvergne-Rhôone-Alpes regionen. Det er i tillegg kommet bestillinger fra Lyon, Cassis, Nantes og Geneve, og det er totalt fem bestillinger for den unike vanntaxien. SeaBubbles bruker hydrofoil utviklet av Alain Thébault, og selve båten «svever» ca. 50 cm over bølgene.

seaBubbles hydrogendrevet vanntaxi transport

Kilde: SeaBubbles


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

Uke 20: Hydrogenproduksjon nasjonalt og internasjonalt

Hydrogen production project

Denne uken kan vi lese om to saker der Greensight og Greenstat er involvert. Greenstat er medeier av Glomfjord Hydrogen, som har signert en samarbeidsavtale med Air Liquide om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av hydrogen. I Agder har Greenstat bidratt til en forstudie om hydrogenproduksjon og -distribusjon på Sørlandet. Til slutt skal vi se på noen internasjonale saker. 

 

Glomfjord

Glomfjord Hydrogen og den franske industrigassgiganten Air Liquide  signerte nylig en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av grønt hydrogen i Glomfjord Industripark. Greensight har levert flere analyser til Glomfjord Hydrogen knyttet til distribusjon og tekno-økonomiske vurderinger.

Målsettingen for samarbeidet er å kunne tilby hydrogen til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjordsambandet i 2024. Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og Air Liquide skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass.

Man ser for seg et anlegg som skal produsere 10 tonn hydrogen per dag som krever ~20 MW installert elektrolysørkapasitet, og totalt ~25 MW med flytendegjøringsanlegget.

hydrogen glomfjord air liquide


Egnet for fyllestasjon i Lillesand

Circle K-stasjonen ved E18 på Kjerlingland i Lillesand blir utpekt som det mest aktuelle lokasjonen i Agder til å produsere og fylle hydrogen. Her finnes allerede en energi-hub med stor ladepark for elbiler, bensinstasjon for tungtransport og god tilgang til strøm.

Postdoktor Gunstein Skomedal ved Universitetet i Agder og professor Peter Hugh Middelton har laget en forstudie om hydrogenproduksjon på Sørlandet. Den beskriver hvor det vil være best å produsere og fylle hydrogen, og hvordan markedet og teknologien vil utvikle seg. Dette har blitt gjort i samarbeid med Agder Energi, Greenstat, Asko og JB Ugland.

Andre aktuelle steder for fremtidige fyllestasjoner og eventuell produksjon er Sørlandsparken, Havnen på Vige og Returkraft på Langemyr.


Hydrogenproduksjon på Mongstad

For noen uker siden kunne vi lese om mulig hydrogenproduksjon på Mongstad eller i Kvinnherad. Valget falt på Mongstad grunnet nærheten til brukerne av hydrogen langs kysten og fordi Equinors industrianlegg kan skape behov i framtiden.

Prosjektet vil koste over 1,7 milliarder kroner og kan stå klart til å produsere flytende hydrogen tidlig i 2024. Prosjektet inkluderer også to hydrogenskip.


Hydrogenanlegg i Australia

Storsatsingen Arrowsmith Hydrogen Project i Australia har sikret seg 300 millioner dollar, tilsvarende tre milliarder norske kroner, og kan nå gå i gang med konstruksjonen av et hydrogenanlegg. Det forventes at anlegget skal produsere 25 tonn hydrogen per dag innen to år. Infinite Blue Energy står bak prosjektet.

Anlegget vil bli bygget i Dongara, 320 km nord for Perth, og vil bli Australias største for hydrogenproduksjon fra vind- og solenergi. Prosjektet vil også inkludere egne sol- og vindparker som vil forsyne anlegget med fornybar energi. Det forventes at konstruksjonen av anlegget vil kunne starte til sommeren og bli ferdigstilt i slutten av 2022.


Fyllestasjon på flyplass i Sør-Korea

Air Liquide Korea, Hyundai, Incheon International Airport Corporation (IIAC) og Hydrogen Energy Network (HyNet) har signert et omforent memorandum for å etablere en hydrogenstasjon og en flåte av elektriske busser ved terminal 2 på Incheon lufthavn. Dette vil skje innen mars 2021.

Hyundai vil støtte konstruksjonskostnader for hydrogenstasjonen, samtidig som de vil levere brenselcellebusser, vedlikehold og service. HyNet vil bygge og drifte stasjonen, mens Air Liquide Korea vil bidra med høykapasitets hydrogenladere, i tillegg til hydrogengass.


BMW øker satsing på hydrogendrevne personbiler

I forrige nyhetsoppdatering kunne vi lese om manglende satsing innen hydrogendrevne personbiler fra flere tyske bilprodusenter. Det ser ut som BMW har snudd, for denne uken kan vi lese at BMW øker satsingen på hydrogendrevne personbilder, samtidig som de satser videre på elektriske biler. Selskapet planlegger å investere 30 milliarder euro i forskning og utvikling.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogen glomfjord air liquide

Greensight-analyser underlag for framtidig hydrogenfabrikk i Glomfjord

hydrogen glomfjord air liquide

Glomfjord Hydrogen og den franske industrigassgiganten Air Liquide signerte nylig en samarbeidsavtale med ambisjon om å etablere en komplett verdikjede for produksjon og flytendegjøring av grønt hydrogen i Glomfjord Industripark.

Målsetningen for samarbeidet er å kunne tilby null-utslipps drivstoff til de nye fergene som skal settes i drift i Vestfjordensambandet i 2024. Statens Vegvesen har tydelig signalisert at det kun er flytende hydrogen som er aktuelt på det  278 km lange sambandet på RV80, Bodø-Røst-Værøy-Moskenes. Hvis vedtaket om at strekningen skal avkarboniseres går gjennom, ventes anbudet for fergene i løpet av mai. 

Storskala produksjon

Prosjektet er satt opp slik at Glomfjord Hydrogen skal produsere hydrogengass basert på elektrolyse med fornybar energi, og Air Liquide skal bidra i prosjektet gjennom sin teknologi og ekspertise om flytendegjøring av hydrogengass. Air Liquide er i dag en av verdens største produsenter av flytende hydrogen.

Man ser for seg et anlegg som skal produsere 10 tonn hydrogen per dag, altså ~20 MW installert elektrolysørkapasitet, ~25 MW med flytendegjøringsanlegget. I dag produseres det 20 tonn flytende hydrogen i Europa per dag, og daglig totalt 325 tonn globalt. Anlegget utgjør altså rundt 3 prosent av dagens flytende hydrogen-produksjon.

Anlegget skal være klart til oppstart i 2024, når fergene på Vestfjorden etter planen skal settes i drift.

Aktørene ser mulighet for oppskalering av produksjonen slik at man kan tilby flytende og komprimert hydrogen også til andre forbrukere innen maritime, landtransport og industri.

hydrogen glomfjord air liquide

Den gamle hydrogenfabrikken i Glomfjord. Kilde: Glomfjord Hydrogen AS

Hvorfor Glomfjord?

Glomfjord var fra 1949-1993 verdens største produsent av hydrogen fra elektrolyse, og hadde på det meste 168 elektrolysører i drift. Lokalt har man derfor lang erfaring og unik kompetanse knyttet til å drive hydrogenproduksjon. Dette innebærer også at det er tilrettelagt infrastruktur, god nettilgang (over 60 MW) og gunstig nettleie. Stedet ligger gunstig til sør for Bodø, og kan levere til både Vestfjordensambandet og andre større framtidige avtagere i regionen. 

I 2016 ble Glomfjord Hydrogen AS dannet, og eiere er i dag Nel, Greenstat og Meløy Energi. Selskapet har siden oppstarten, med tidligere fabrikksjef Finn Nordmo i spissen, jobbet målrettet med industriutvikling for å få til storskala produksjon i området. 

Greensight-analyser viser at flytende hydrogen er konkurransedyktig

Greensight har de siste årene levert flere analyser til Glomfjord Hydrogen knyttet til distribusjon og tekno-økonomiske vurderinger som grunnlag for investeringsbeslutninger. Denne og andre analyser har blant annet  vist at flytende hydrogen basert på fornybar energi vil bli en konkurransedyktig nullutslipps-løsning for maritim sektor, forutsatt at produksjon skjer på strategiske lokasjoner som Glomfjord, i store volumer, med lav strømpris og levert gjennom effektive og sikre leveransekjeder.

Trenger du hjelp til å evaluere og sette i gang hydrogenprosjekt?

Greensight er spesialister på hydrogenverdikjeder, fra energiproduksjon til sluttbruker. Greensight har lang erfaring med å analysere og vurdere hydrogenprosjekter, anbefale tekniske løsninger, forretningsmodeller og strategier.

Kontakt: greensight@greensight.no

Uke 19: Hydrogen en del av fremtidens energisektor

kråkøya havn hydrogenproduksjon grønn energi illustrasjon

Hydrogen vil være en del av fremtidens energisektor. I ukens nyheter kan vi lese om hvorfor hydrogen og batteri bør bli inkludert i tiltakspakkene, i tillegg til hvilke hovedelementer som er i den norske tiltakspakken for grønn omstilling. Du kan også lese om et gigantområde i Norge som kan bli leverandør av grønt hydrogen. Til slutt ser vi på internasjonale saker fra blant annet Nederland, Portugal og Skottland.

 

IEA: Framtidens energisektor trenger både batterier og hydrogen

For noen uker siden skrev IEA-leder Fatih Birol et innlegg der han oppfordret politiske og globale økonomiske ledere til å utforme bærekraftige tiltakspakker som fokuserer på investering i grønn energiteknologi og en overgang vekk fra fossile brensler. Forrige uke publiserte IEA en artikkel som presenterer batteri og hydrogen som nøkkelteknologier for grønn energi i fremtiden.

Myndigheter verden over prøver å minimere de økonomiske virkningene av koronapandemien. IEA skriver at tiltakspakkene gir en unik mulighet for å skape arbeidsplasser som støtter en energiovergang til fornybar energi. IEA-analyser har gjentatte ganger vist at det er nødvendig med flere teknologier for å dekarbonisere økonomien. Det er her batterier og hydrogen står frem som to viktige teknologier og fortjener å bli inkludert i tiltakspakkene.


 

Tiltakspakke for grønn omstilling

I Norge har regjeringen varslet om en tiltakspakke for grønn omstilling. Den legges frem i slutten av mai og skal bidra til at tempoet holdes oppe i klimapolitikken også etter kronakrisen. Noen av hovedelementene i pakken er økte midler til forskning, utvikling og innovasjon, styrket satsing på grønn skipsfart, vesentlig styrking av Enova og en strategi for sirkulærøkonomi og en hydrogenstrategi. Nå lover ikke regjeringen bare en hydrogenstrategi, men også midler til konkrete prosjekter.


 

Gigantområde i Nord-Trøndelag kan bli leverandør av grønt hydrogen

Nærøysund kommune i Nord-Trøndelag ønsker storsatsing på fornybar energi. Kråkøya kysthavn kan bli en produsent av fornybar energi til flere kystnæringer. Et areal på en million kvadratmeter på Stakskardet industriområde kan bli senter for grønn energi og en lokal klimahub for næringsliv og transport ellers dersom kommunens søknad går gjennom.

Kommunen håper Miljødirektoratets «Klimasats»-prosjekt kan bidra med en startsum på 700 000 kroner. Pengene vil gå til kartlegging av fremtidige behov av grønn energi og hvilke teknologier som bør ligge til grunn for utvikling og utbygging.

Det er fortrinnsvis produksjon av ammoniakk og hydrogen ved vindenergi til maritim kundegruppe som er planen. I tillegg kommer strømforsyning til lokal landbasert industri og slakteri i området. I fremtiden ønsker de også å gjøre den lokale landtransporten grønn.

kråkøya havn hydrogenproduksjon grønn energi illustrasjon

Illustrasjon. Kilde: Nord-Trøndelag Havn Rørvik


 

Shell vil bygge hydrogenhub i Rotterdam 

Shell annonserte torsdag at de planlegger å bygge en grønn hydrogenhub i havnen i Rotterdam. Oppstart er tenkt 2023, og det anlegget er foreslått å produsere 50-60 tonn grønt hydrogen per dag, med en produksjonskapasitet på rundt 200MW.

Anlegget skal stå på et spesialområde i Maasvlakte som Rotterdams havnevesen har lagt til rette for elektrolysører fra en rekke selskaper. Området i skal fungere som en slags «omformings sentral» for vindkraft i Nordsjøen. Samme sted planlegger BP og Nouryon en 250 MW elektrolysør som kan stå klar i 2025.

Planen er at hydrogenet skal fra Shells elektrolysør skal sendes via rør til Shells raffieneri i Pernis hvor det skal brukes til å redusere utslipp fra drivstoffproduksjon med 200,000 tonn CO2  per år og også brukes som drivstoff for lastebiler. Beslutning om bygging av rørledningen skal tas i første halvdel av 2021.

Shells produksjon skal mest sannsynlig benytte kraft vindparken Hollandse Kust (noord) som Shell og Eneco ønsker å bygge hvis de får positivt svar i den pågående konsesjonsrunden. Svaret ventes i juli i år.


 

1 GW hydrogenanlegg i Portugal

Portugal planlegger hydrogensatsing i kjølvannet av koronapandemien på flere milliarder. Dette inkluderer et nytt hydrogenanlegg som vil produsere hydrogen ved solenergi. Konstruksjonen av anlegget vil starte innen et år ved havnen i Sines. Det kan bli nødvendig med en investering opp mot fem milliarder euro.

Anlegget vil starte produksjonen av grønt hydrogen i 2023 ved elektrolyse. Det planlegges en produksjon på 1 GW innen 2030, og anlegget vil bli blant de største i verden. Den nederlandske regjeringen og firmaene EDP-Energias de Portugal og Galp Energia har allerede vist interesse for prosjektet. I dag er verdens største anlegg på 1 MW og befinner seg i Fukushima, men et kinesisk selskap planlegger et anlegg på 5 GW i Mongolia.


 

Hydrogen i vinter-OL 2022

Air Liquide Houp Hydrogen Equipment Co.,Ltd og Zhangjiakou Jiatou Hydrogen and New Energy Technology Co., Ltd har inngått en avtale om å levere utstyr til en hydrogenstasjon i Zhangjiakou i Hebei-provinsen.

Fyllestasjonen bygges for å gi hydrogen til kjøretøy skal brukes under vinter-OL i Beijing 2022. Stasjonen er en av de første hydrogenprosjektene for vinter-OL og vil ha en kapasitet på 1000 kg per dag. Air Liquide Houpu vil levere, installere og drifte utstyret innen august 2020.

Air Liquide hydrogen fyllestasjon

Air Liquide leverer hydrogenstasjon som skal brukes under vinter-OL 2022. Kilde: Air Liquide


 

Hydrogendrevne hjem i Skottland

Cognito Oak, et samarbeid mellom Henry Boot Developments og Wraith Real Estate, planlegger 550 hydrogendrevne hjem i utkanten av Aberdeen. Nå har forslaget til 110 millioner euro blitt godkjent av styremedlemmene i Aberdeen.

Som et pilotprosjekt vil Cognito Oak bruke brenselcelleteknologi i 30 hjem for å teste ytelsen av brenselceller i boliger.


 

Fra avfall til hydrogen

Selskapet Ways2H i California kan konvertere husholdningsavfall til rent hydrogen. Det er mindre kostnader knyttet til denne prosessen enn via elektrolyse. Kostnaden avhenger av råstoffene, men kan typisk ligge på 5 dollar per kg. Etter fire år kan de produsere hydrogen til 3 dollar per kg.

Til sammenligning koster grønt hydrogen fra vind- eller solenergi i dag mellom 11-16 dollar per kg. WaysH2 ønsker på sikt å produsere hydrogen fra avfall, for deretter å fange og lagre karbonet. WaysH2 er et samarbeid mellom Clean Energy Enterprises og Japan Blue Energy Corporatoin.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

hydrogen finnmark maritim hydrogen infrastruktur

Greensight skal utrede infrastruktur for hydrogen til martimt bruk i Varanger

hydrogen finnmark maritim hydrogen infrastruktur

Grensight har fått oppdraget med å utrede hvilken type infrastruktur som er mest hensiktsmessig for å kunne levere hydrogen til fartøy på kai i Berlevåg, Vadsø og Kirkenes.

Oppdragsgiver er Troms og Finnmark fylkeskommune som har en ambisiøs hydrogenstrategi og igangsatt flere prosjekter knyttet til bruk av hydrogen blant annet i maritim sektor. Blant annet vurderer man muligheten for å starte opp en hydrogendrevet hurtigbåtrute mellom Vadsø og Kirkenes.

Infrastruktur for store og små fartøy

Studien skal kartlegge mulige bunkringskonsepter, samt gi kostnadsoverslag for å kunne fylle både små og mellomstore fartøy med hydrogen eller hydrogenbaserte drivstoff. Studien skal derfor ikke bare se på en framtidig hurtigbåt, men også vurdere om det finnes løsninger som også kan utløse et marked for fiskebåt, lastebåt og  hurtigrute.

Hydrogen fra Raggovidda

Fartøyene tenkes i første omgang å benytte hydrogen produsert fra vindkraft fra Raggovidda vindpark og demonstrasjonsanlegget med en 2,5 MW elektrolysør som i utgangspunktet er planlagt å stå klar til sommeren. Vindparken har konsesjon for 200 MW installert kapasitet, en foreløpig er kun 45 MW bygget på grunn av manglende kapasitet i nettet. Dette er en av grunnen til at man ønsker man å produsere hydrogen i stedet for å selge elektrisiteten.

Produksjonsanlegget ligger i Berlevåg, en av havnene som skal utredes. De resterende kaianleggene må få tiltransportert hydrogen, enten via vei eller sjø, eller eventuelt opprette lokal produksjon av hydrogen der tiltransportering ikke er mulig. Studien kartlegge hva som er den mest kostnadsvarende løsningen. Ved  produksjon på kai vil anleggene benytte strøm fra nettet.

Klimasats-støtte

Troms og Finnmark fylkeskommune har fått tildelt milder til å utrede infrastruktur til hurtigbåt og maritime applikasjoner gjennom Klimasatsordningen. Prosjektet antas å være ferdig august/september  2020.

Greensight er spesialister på hydrogenverdikjeder, fra energiproduksjon til sluttbruker. Vi har lang erfaring med å analysere og vurdere hydrogenprosjekter, anbefale tekniske løsninger, forretningsmodeller og strategier.

Har du et prosjekt du ønsker utredet eller rett og slett lurer på noe angående hydrogen?

Ta konktakt med oss på greensight@greensight.no

Uke 18: Nullutslippsvedtak, stål og hydrogenkjøretøy

stål Ovako hydrogen redusert utslipp

I ukens nyhetsbrev kan du lese om hvorfor den maritime industrien reagerer på Sjøfartsdirektoratets ønske om å utsette utslippskravene til næringen. Vi skal også til Sverige der de har gjennomført fullskala testing av hydrogen til oppvarming av stål.

Sjøfartsdirektoratet ønsker å utsette nullutslippsvedtak

Sjøfartsdirektoratet mener at nullutslippsteknologien ikke vil være klar i 2026, og de ber om å utsette vedtaket om å forby skipstrafikk med utslipp i fjorder på UNESCOs liste til 2030. De fem aktuelle fjordene er Nærøyfjorden, Aurlandsfjorden, Geirangerfjorden, Sunnylvsfjorden og Tafjorden. Direktoratet mener teknologien ikke vil være moden innen 2026.

Dette får den maritime industrien til å reagere. Staten har bidratt med støtte til blant annet hydrogenprosjekter gjennom Pilot E-ordningen, i tillegg til at Innovasjon Norge og Enova gir støtte. Industrien mener stortingsvedtaket har satt fart på teknologiutviklingen, og en utsettelse kan bremse utviklingen. Dersom man får løsninger for hydrogen og brenselceller til hurtigbåter, mindre skip og cruiseship gjennom Pilot E-prosjektene, vil det bane vei for bruk i større skip og havgående transport.

Blant annet starter Norled opp det som kan bli verdens første kommersielle fergedrift med flytende hydrogen i 2021 på Hjelmeland-sambandet. Det vil være et stort behov for å produsere hydrogen nærmere de norske kundene. Da vil det også bli mulig å forsyne cruiseskip med hydrogen.


 

Hydrogen til oppvarming av stål

Linde og Ovako har gjennomført fullskala testing for å benytte hydrogen til oppvarming av stål ved Ovakos ovn i stålfabrikken i Hofors i Sverige. Selskapene hevder de er de første i verden til å gjøre dette. Bruk av hydrogen har ikke påvirket kvaliteten til stålet og det er derfor gode forhold for å introdusere hydrogen til oppvarming. Tidligere har det blitt brukt flytende petroleumsgass, og et skifte til grønt hydrogen vil gi drastiske kutt i karbonavtrykket i stålindustrien.


 

Ingen satsing for hydrogendrevne personbiler i tysk bilindustri

I forrige nyhetsbrev ble det kjent at Daimler og Volvo går sammen om å utvikle brenselceller til lastebiler. Samtidig som Daimler satser på lastebiler, stanser de utviklingen av personbiler med brenselceller. For noen år siden lanserte de SUV-en GLC med brenselceller, men denne får ingen oppfølger. Samtidig ønsker Mercedes å fokusere på batterielektriske biler. BMW og Volkswagen har også uttrykt at de ikke ønsker å satse på hydrogendrevne personbiler. Et manglende nettverk av fyllestasjoner skal være en av de viktigste årsakene.

reduserer utslipp hydrogen bil

Hydrogenbilen GLC-F-CELL får ingen oppfølger. Kilde: Daimler AG – Global Communicatio


 

Samarbeid om flytende hydrogen i Korea

Hyosung og Linde Group vil investere 300 millioner won, tilsvarende 2,52 millioner kroner, for å skape en felles verdikjede for flytende hydrogen. Det vil inkludere oppsett og drift av produksjon, transport og fyllefasiliteter.

Selskapene vil investere i konstruksjonen av et anlegg for flytende hydrogen med et areal på 30 000 kvadratmeter i Hyoson Youngyeon-anlegget i Ulsan. Den årlige kapasiteten vil være på 13 000 tonn, og anlegget vil bli det største enkeltstående anlegget i verden som produserer flytende hydrogen. Det forventes at anlegget vil være klart i 2022.


 

3000 hydrogenbusser til Storbritannia innen 2024

JCB planlegger å bygge en flåte på 3000 busser i Storbritannia. JCB arving Jo Bamford tror en satsing på hydrogenbusser kan føre til energiovergang innen tungtransport for lastebiler, ferger, tog, skip, men også for utrykningskjøretøy. Bussene kan være på plass i 2024 og det er estimert at bussene vil redusere CO2-utslippene med 280 000 tonn hvert år.

Bamfords selskap Ryse planlegger å bygge Storbritannias første hydrogenanlegg ved kysten av Kent. Anlegget vil bruke energi fra offshore vindpark for å produsere hydrogen ved elektrolyse og vil forsyne bussene med grønn energi.


 

Fyllestasjoner i Japan

Antall fyllestasjoner øker i Japan: Air Liquide har åpnet en fyllestasjon for hydrogen i Kitanagoya i Japan. Her vil det være mulig å levere 300 normale kubikkmeter per time med hydrogen. Stasjonen vil brukes for kommersielle kjøretøy som taxier, busser og lastebiler. I tillegg har Japan H2 Mobility planer om å lansere minst 24 flere fyllestasjoner for hydrogen i Japan i løpet av regnskapsåret 2020-21. I dag er det rundt 126 stasjoner i landet.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no