Mongstad industri mulighet for hydrogenproduksjon

Potensial for økt hydrogenproduksjon i Norge – gjennomgang av de to siste ukene

Mongstad industri mulighet for hydrogenproduksjon

Nyhetsbrevet er tilbake etter en liten påskeferie, og vi oppsummerer nyhetene fra de to siste ukene. Ikke alle har hatt ferie: Greensight har gjennomført en mulighetsstudie som viser at det mulig å utløse et hydrogenmarked i Norge og Sverige ved hydrogenproduksjon i Meråker. I ukens nyheter kan vi lese flere norske saker, og det er ikke bare i Trøndelag man kartlegger mulighetene for hydrogenproduksjon. Til slutt ser vi på noen internasjonale nyheter og gir deg svaret på hvordan emojier kan promotere hydrogenteknologi.

Stiftelse av hydrogenselskap i Meråker

Arbeidsutvalget for hydrogen i Meråker har invitert til stiftelsesmøte for et nytt selskap, Meråker hydrogen AS. Rådmannen skriver i saksframlegget at teknologien er framtidsrettet, og den kan tilføre Meråker nye arbeidsplasser den dagen prosjektet blir realisert.

En studie fra Greensight har vist at det er mulig å opprette verdikjeder for hydrogen i Sverige og Norge basert på konkurransedyktig hydrogen fra Meråker kommune i Trøndelag. Den aktuelle lokasjonen for hydrogenproduksjon er en gammel smelteverkstomt på Kopperå som Meråker næringspark disponerer.

Meråker kommune har et betydelig kraftoverskudd fra vannkraftproduksjon. I dag blir kraften eksportert til resten av Trøndelag, men begrensninger i overførings- og innmatingskapasitet på linjenettverket fører til at kraft går tapt. Greensight sine analyser har vist at det bør etableres en produksjonskapasitet på minimum fire til fem tonn/døgn (~10MW) for å kunne produsere konkurransedyktig hydrogen.

Både E14 og Meråkerbanen mellom Trondheim og Östersund går gjennom Meråker kommune. På norsk side har Trøndelag fylkeskommune planer om utslippsfrie hurtigbåter, i tillegg til at landtransportsektor, tog og havbruksnæring er aktuelle aktører Det kanskje mest interessante potensialet er likevel levering til svensk side. I Jämtland er det stor interesse for hydrogen, der et konkret prosjekt er aktuelt: Baneeier av Inlandsbanan vurderer hydrogen som et aktuelt drivstoff, noe som vil gi et døgnforbruk på 15 tonn H2. Inlandsbanan passerer gjennom nevnte Östersund, 180km fra Meråkerbanen fra Kopperå. Dette stiller Kopperå i en god posisjon som framtidig leverandør av hydrogen til Inlandsbanan.

hydrogen meråker

Kart over det aktuelle området for hydrogenproduksjon.


 

Kan trenge 80 MW til hydrogenproduksjon på Vestlandet

Et konsortium bestående av BKK, Equinor og Air Liquide planlegger å levere hydrogen til hurtigbåter, ferger, containerskip og cruiseskip på Vestlandet. BKK Nett har i den forbindelse bestilt en nettkapasitet på 30MW på Mongstad i Lindås kommune nord for Bergen. Målet er å kunne starte levering av hydrogen i Bergensområdet i 2024. Prosjektet er nå i konseptvalgfasen.

Nettkapasiteten på 30MW er bare en start, og konsortiet ser på muligheter for å skalere opp kapasiteten til 80 MW i løpet av noen år. 80 MW med 8000 brukstimer vil utgjøre et årlig forbruk på over 600 GWh.

Bergen regnes som en godt egnet lokasjon for hydrogenproduksjon ettersom den maritime aktiviteten er stor i byen. Konsortiet vurderer også om Husnes i Kvinnherad kommune kan være egnet for produksjon. På sikt er målet å transportere hydrogenet i flytende form i containere med skip til både Trondheim, Stavanger, Oslo og andre steder for videre distribusjon til kunder.


 

Utredelse for solcelleanlegg på NEL-bygg

Herøya Industripark AS har igangsatt et forprosjekt som skal undersøke om det er mulig og lønnsomt å bygge et solcelleanlegg på taket av bygget der NEL skal starte pilotanlegg for elektrolyseproduksjon i 2021. Anlegget har potensiale til å produsere nok energi til å drifte en av NELs produksjonslinjer. Det er Sweco som skal gjennomføre forstudiet.

Taket på NEL-byggene har et areal på omtrent 15 000 kvadratmeter. Sweco skal vurdere om bygget er egnet for et solcelleanlegg, komme med forslag til tekniske løsninger og se på økonomien i prosjektet. De begynner arbeidet med rapporten etter sommeren, og rapporten forventes ferdigstilt i løpet av et par måneder.

Selve solcelleanlegget kan bli mellom 10 000 og 11 000 kvadratmeter og vil bli et av de største solcelleprosjektene i Norge. NEL skal produsere hydrogenelektrolysører, utstyr som produserer hydrogen, i det aktuelle bygget.

NEL-bygget vil være et pilotprosjekt. Dersom prosjekter er vellykket, har Herøya Industripark mellom 40 og 50 tusen kvadrat med takflater som potensielt kan bli benyttet til energiproduksjon.

NEL-bygg hydrogen elektrolysør solcelle

Taket av NEL-bygget i Herøya Industripark AS. Kilde: Herøya Industripark AS


 

Godkjent utbyggingsplan for Hywind Tampen

Olje og energidepartementet har godkjent utbyggingsplanen for havvindprosjektet Hywind Tampen i Nordsjøen. Dette vil bli verdens største og Norges første anlegg for flytende havvind. Planlagt installasjonsstart er våren 2022, med oppstart av strømleveranser senere samme år.

Vindparken vil ligge 140 kilometer fra land, mellom Snorre- og Gullfaksplattformene, med havdyp på 260 til 360 meter. Omlag en tredel av gasskraften på plattformene skal erstattes med fornybar vindkraft. Det vil bli installert 11 flytende vindturbiner på åtte megawatt hver. Dette vil gi en reduksjon på 200 000 tonn CO2 årlig.

Totale investeringer for prosjekter er anslått til å være 4,8 milliarder kroner. Enova vil betale 2,3 milliarder av dette, mens Næringslivets NOx-fond støtter prosjektet med 566 millioner kroner. Selskapene som deltar i prosjektet er Equinor Energy AS, Petoro AS, OMV (Norge) AS, Idemitsu Petroleum Norge AS, Wintershall Dea Norge AS og Vår Energi AS.


 

Fornybar energi hovedkilden til elektrisitet i Storbritannia

Fornybar energi var Storbritannias hovedkilde til elektrisitet i det første kvartalet av 2020. Fornybarandelen var på hele 45 prosent av all elektrisitetsproduksjon og slår dermed den fossile elektrisitetsproduksjonen, som inkluderer kull og gass.

Gasskraftverk og kull produserte henholdsvis 29,1 og 3,7 prosent av elektrisiteten. De resterende andelene kom fra kjernekraft (15,3 prosent) og import (7,3 prosent). Flere faktorer bidro til at fornybarandelen var størst i første kvartal. Værforholdene har vært gode for produksjon fra vindenergi, samtidig som koronapandemien har ført til en nedgang i etterspørsel av elektrisitet i mars. Likevel viser trenden og ytterligere utbygging av havvind at energimiksen for første kvartal etterhvert vil bli den nye normalen.


 

Koreas første demonstrasjonsanlegg for flytende hydrogen

Doosan Heavy Industries & Construction og Changwon Industri Promotion Agency har inngått et samarbeid for å bygge et demonstrasjonsanlegg for flytende hydrogen sør i Changwon. Anlegget vil produsere fem tonn flytende hydrogen og vil koste 1,8 millioner dollar.

For å få hydrogen fra gass til flytende form, må det kjøles ned til 253˚C i en kompleks prosess. Flytende hydrogen har mye høyere energitetthet enn hydrogen på gassform, som gjør at det kreves et mye mindre volum for den samme energimengden.


 

Installasjon av 10MW Elektrolysør i Australia

Stanwell Corporation planlegger å installere en 10 MW eller større hydrogenelektrolysør i Rockhamton, Australia. Installasjonen skal bygges i nærheten av et eksisterende kraftverk som gir muligheter til hydrogenproduksjon på stedet.

Prosjekter inkluderer en studie som vil undersøke om Stanwell kan bruke elektrolysøren til å produsere hydrogen på en måte som er økonomisk og teknisk gjennomførbar. Selv om elektrolysøren vil bli lokalisert ved et eksisterende kraftverk, vil det bli brukt grønn elektrisitet gjennom en kraftkjøpsavtale eller ved elsertifikater.

Studien vil også se på kommersielle muligheter for hydrogen, blant annet flytende hydrogen, salg av gass og hydrogen i gassturbiner eller brenselceller for elektrisitetsproduksjon. Nærheten til Gladstone havn gjør det mulig å levere hydrogen nasjonalt og internasjonalt.


 

70 millioner australske dollar til hydrogenprosjekter

Det satses på fornybar energi i Australia, og nå støtter energiministeren fornybar energi til hydrogenindustri. Selskaper som utvikler hydrogenprosjekter i kommersiell skala kan få tilgang til opptil 70 millioner australske dollar fra det offentlige. Kriteriet er at de bruker fornybar energi til å prosjektene.

Hydrogen er blitt valgt som en prioritert i myndighetenes veikart for teknologiske investeringer. Veikartet skal bidra til reduksjon av karbon og er en del av landets forpliktelse til Parisavtalen om å begrense den globale oppvarmingen med 1,5 grader.


 

Resirkulering av brenselceller

Per i dag er det ingen industrielle resirkulasjonsprosesser for brenselceller. Gjennom prosjektet «BReCycle» skal et forskningskonsortium anført av Fraunhofer IWKS utvikle et resirkulasjonskonsept for PEM brenselceller. PEM brenselceller brukes allerede i dag i hydrogendrevne biler og består av verdifull teknologi. Det vil være nødvendig å resirkulere brenselcellene når den tid kommer.

Konsortiet består av Fraunhofer IWKS, Proton Motor Fuell Cell GmbG, MAIREC Edelmetallgesellschaft mbH, Electrocycling GmbH og KLEIN Anlagenbau AG. Gjennom prosjektet skal konsortiet utvikle en resirkulasjonssyklus spesielt tilpasset PEM brenselceller. Hensikten med prosjektet er å utvikle et konsept som er bærekraftig, økonomisk effektiv og som bevarer mesteparten av råmaterialene.


 

Emojier kan promotere hydrogenteknologi

Emojier har kommet for å bli, og det finnes tusenvis av figurer som kan bruke i tekstmeldinger og i sosiale medier. Det som derimot ikke finnes enda, er hydrogen-relaterte emojier. Det er nå igangsatt en underskriftkampanje som ber Google, Facebook, Microsoft og Apple om å lage nettopp slike emojier. Argumentene er at emojiene kan skape nysgjerrighet i sosiale medier, promotere ideer og gi økt oppmerksomhet til hydrogenteknologier. Kunne du tenke deg å bruke hydrogenemojier? For å signere, klikk her.


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Du kan melde deg på vårt nyhetsbrev her. Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *