Utslipp, korona og hydrogen – en gjennomgang av uken som gikk

utslipp korona corona grønn omstilling hydrogen

Koronaviruset sprer seg, og forrige uke kunne vi se at det natulig nok påvirker nyhetsbildet for fornybarsektoren. Her kan du lese om hvordan redningspakker kan akselerere den grønne omstillingen og hvordan korona påvirker utslipp og grønn energi. Til slutt ser vi på noen positive hydrogen-nyheter fra Australia og Tyskland.

 

 

Historisk mulighet til å akselerere den grønne energiomstillingen.

IEA-leder Fatih Birol mener politiske og finansielle ledere nå har en historisk mulighet til å akselerere den grønne energiomstillingen. Birol har oppfordret politiske og globale økonomiske ledere til å utforme bærekraftige redningspakker som fokuserer på å investere i ren energiteknologi og en overgang vekk fra fossile brensler.

Birols kommentar utdyper et innlegg han postet på LinkedIn lørdag 14.mars, som også har blitt publisert på IEA sine sider. Verden over lager myndighetene redningsplaner for å møte de økonomiske skadene som følger av koronaviruset. Det er disse redningspakkene IEA mener gir en gylden mulighet til å sikre en sikker og bærekraftig energiframtid. I innlegget presenterer Birol sentrale punkter. Myndighetene kan gjøre ren energi mer attraktiv for private investorer ved å gi garantier og kontrakter for å redusere finansiell risiko. Nedgangen i oljemarkedet vil undergrave den grønne energiovergangen. Nedgangen gir også gode muligheter for å fjerne subsidier til fossilt brensel. IEA estimerer at det årlige forbruket av fossil brensel-subsidier er verdt 400 milliarder USD på verdensbasis, der 40% gjør det billigere å produsere oljeprodukter.

Kina er den globale hovedkilden til produksjon av mange energiteknologier som solcellepanel, vindturbiner og batterier for elektriske biler. Derfor truer koronaviruset utbygging av fornybar energi i andre deler av verden. Bihol ønsker at myndighetene griper muligheten til å akselerere energiovergangen istedenfor å la korona-krisen være et hinder.


 

Utslipp og korona

Koronaviruset som herjer gir store endringer i utslipp verden over. Flere land er i lockdown og virkningene kan man se fra verdensrommet. Satellitter registrerer eksosrørutslipp fra biler og lastebiler, brensel av fossilt i kraftverk og andre industrielle aktiviteter. Det er en stor nedgang i forurensning over Kina og Italia gjennom perioden korona har vært påvist i landene.

Eksperter sier at nedgangen i Italia mest sannsynlig kommer av nedgang i bilbruk, ettersom satellittene registrerer stor reduksjon i nitrogendioksid. Det forventes også at forurensningen reduseres ytterligere ettersom konsentrasjonen i atmosfæren enten oppløses eller blir absorbert.

Corona korona Covid 19 air pollution

Luftforurensingen i Kina har gått betraktelig ned de siste mnd. Satelittbildet viser utslipp av nitrogendioksid. Kilde: ESA, Sentinel 5P


 

Korona påvirker grønn energi og elektriske biler

Koronaviruset har tvunget energianalytiker BloombergNEF til å senke forventningene for sol, batteri- og elektrisk kjøretøy-markedet. Analysefirmaet offentliggjør nye estimater på hvilke effekter COVID-19 vil ha på markeder for fornybar elektrisitet, elektriske kjøretøy, oppvarming, kjøling og sirkulærøkonomi.

BloombergNEF har kuttet prognosen for solenergi-etterspørsel i 2020 med 16%, ettersom solenergiproduksjonen er sterkt avhengig av Kina. Forsyningskjeden fra Asia fører også til at de reduserer den originale prognosen for elektriske biler med 4%.


 

Første australske anlegg som leverer hydrogenblandet gass

Australian Gas Networks (AGN) eier distribusjonsnettverk i hele Australia. Nå skal de konstruere et anlegg i Gladstone, Queensland, Australia, som skal levere opp til 10% blandet hydrogen over hele byen.

Prosjektet vil koste 2,6 millioner USD og Hydrogen Park (HyP) vil produsere 20 kg hydrogen per dag ved å bruke sertifisert «grønn» kraft fra det lokale kraftnettet. Hydrogen vil deretter bli blandet inn i gassnettverket. Prosjektet er en del av Australian Gas Infrastructue Group for å dekarbonisere operasjonene sine gjennom hydrogeninitiativ.

Det ser ut som New South Wales Government følger etter. De la frem en ny plan for å redusere utslipper som inkluderer et mål på 10% hydrogen i gassnettverket innen 2030.


 

5 GW eller 50-80 GW produksjonskapasitet i Tyskland i 2030?

Forrige uke skrev vi om arbeidet med hydrogenstrategien i Tyskland. Denne er nå utsatt pga. koronakrisen, og at det i tillegg fortsatt er uenighet om ambisjonsnivået, skal målet være 5 eller 10-15 GW elektrolysørkapasitet i 2030?

Nå har flere av Fraunhofers forskningsinstitutter gått sammen for å få laget et veikart som tar for seg ulike retninger for å få til en massiv markedsøkning av grønn hydrogen i Tyskland. De ulike strategiene er sendt til de tyske ministerene som arbeider med en nasjonal strategi for hydrogen. Veibeskrivelsen estimerer at Tyskland vil kunne oppnå en produksjonskapasitet på 50-80GW innen 2050.


 

Det første offentlige hydrogennettverket i Tyskland.

Selv om hydrogenstrategien er utsatt, skjer det mye spennende i Tyskland. Det offentlige hydrogennettverket GET H2 Nukleus skal levere grønn hydrogen til industriselskaper i Niedersachsen og Nordrhein-Westfalen fra 2022. Selskapene BP, Evonik, Nowega, OGE og RWE Generation har signert en avtale om å utvikle prosjektet i fellesskap.

Hydrogen har blitt transportert i nettverk i Tyskland og Europa i flere tiår, men de har stort sett vært private i industrisektoren uten tilgang for andre. Produksjon av hydrogen gjør det mulig å transportere fornybar energi fra sol og vind over store strekninger og å lagre energi over tid. Hydrogen skal produseres av fornybar energi i Lingen, i Niedersachsen, i en 100MW elektrolysør eid av RWE Generation. Deretter vil den bli transportert til industrielle kunder og refinerier i Ligen, Marl og Gelsenkirchen via hovedsakelig eksisterende gassrør.

gassnettverk hydrogen tyskland

Kilde: OGE


Vil du holde deg oppdatert på utviklingen i hydrogenmarkedene? Kontakt oss for en oversikt over eksisterende og planlagte prosjekter i Norge og verden: greensight@greensight.no

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *