Klimamål 2020

Klimamål 2020

Nytt år, nye fylker og nye reduksjonsmål

I år som i fjor laget Greensight sammen med Klimapartnere en oversikt over klimamål til kommuner og fylker. Oversikten viser hvilken målsetting kommunene og fylkene har når det kommer til klimareduksjonen de skal oppnå innen 2030. Målet er å få en oversikt over de ulike fylkenes klimamål som gir en indikasjon på om målene er i tråd med det nasjonale klimamålet som er på 45% klimagassreduksjon innen 2030.

Nye ambisiøse klimamål

Endringer har skjedd siden reduksjonsmål for klimagasser 2019. Det ser ut til at de nye fylkene og kommunene tar klimakrisen på alvor da både Vestland, Oslo, Innlandet og Trøndelag går inn for et mål om 100% reduksjon av klimagasser innen 2030! Totalt 5 av de nye fylkene har reduksjonsmål fra 80-100% der de største byene følger opp og har ambisiøse mål i likhet med fylkene. Dette er en stor endring fra i fjor. I 2019 var høyeste mål 60% klimagasskutt og de fleste fylkene hadde under 50%. Som vi ser er det en positiv utvikling der de fleste fylker har klimamål på over 50%.

Fortsatt gamle tall og utdaterte planer

Selv om tallene er bedre i år enn i fjor, er det som i fjor vanskelig å finne informasjon om enkelte byer og fylker om de i det hele tatt har klimamål. Man må da forholde seg til gamle og utdaterte klimaplaner med uklare målsetninger. Nye klimamål må i noen kommuner utarbeides på nytt etter kommune og fylke sammenslåinger.

Vi venter spent på at Troms, Finnmark, Møre og Romsdal og Rogaland skal bli ferdig med sine klimamål og -planer i løpet av året.