Klimamål i 2030: Storbyene viser vei – men hva med fylkene?

Det er ingen tvil om at de største byene baner vei mot et grønnere Norge. Det viser en oversikt over overordende klimamål i landets ti største byer og alle landets fylker som Greensight har utarbeidet på oppdrag for Klimapartnere.

De fem største byene har tydelige og ambisiøse klimamål på mellom 80 og 100 prosent klimagassreduksjon. Øverst troner Bergen med mål om nullutslipp i 2030. Altså langt over de 40-45* prosentene som er de nasjonale målene.

Ikke bare er målene til de fem storbyene klare og ambisiøse, de er godt kommunisert og enkle å finne. Og klimaregnskapene viser at det fungerer, alle reduserer utslippene kraftig, med unntak av Tromsø.

Verre blir det når man går litt nedover på listen. Det er vanskelig å finne informasjon om byene i det hele har klimamål, og i flere tilfeller forholder man seg til gamle og utdaterte klimaplaner med uklare målsetninger.

Få fylker med plan

Flere fylker har tydelig vist at de går foran med ambisiøse, grønne prosjekter, som f.eks. med innføring nullutslippsferger på samtlige nitten fylkeskommunale samband i Hordaland.

Men det er få av fylkene som har egne overordnede målsetninger og klimaplaner utover de nasjonale, og i mange tilfeller er målene og planene ikke knyttet opp mot nasjonale mål og vil dermed ikke automatisk fange opp de gradvise endringene til en mer ambisiøs nasjonal klimapolitikk som Parisavtalen og forpliktelser til EU legger opp til. Det gjør at de fleste fylkenes mål raskt blir utdaterte,  f.eks. har ingen av fylkene med endringen i utslippskrav for ikke-kvotepliktig sektor fra Granavolden ærklæringen*.

Agderfylkene med sitt Veikart Agder, Akershus, Buskerud og Oslo er de eneste som har mer ambisiøse mål enn de nasjonale med henholdsvis 60 prosent og 55/50 prosent. De resterende har 40 prosents utslipssreduksjon som mål der det er eksplisitt, men ofte har de klimaplaner uten klare utslippsmålsetninger og i noen tilfeller er det vanskelig å avgjøre om fylkene har noen klimamål og ambisjoner om utslippskutt i det hele tatt.

*Norske utslippsmål: 40 prosent i kvotepliktig sektor, og etter Granavolden ærklæringen har man økt til 45 prosent i ikke-kvotepliktig sektor.

Kart over klimamålsetminger for de ti største byene og alle fylkene i Norge. Illustrasjon: Haltenbanken

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *