Slik kan Kvinnherad bli enda grønnere

På oppdrag fra Kvinnherad kommune har Greensight kartlagt det totale energisystemet i kommunen. 

Hensikten med studien, som omfatter produksjon, distribusjon og forbruk av energi i alle sektorer innenfor kommunegrensen, er å identifisere hvor fossil energi kan byttes ut med nullutslippsløsninger eller andre energieffektive løsninger.

Rapporten har også som hensikt å utpeke de mest aktuelle områdene Kvinnherad bør fokusere på i omstillingsarbeidet, og vise de mest interessante prosjektene innenfor en tidsramme på 3-5 år.

Basert på funnene i rapporten er det laget en aksjonsplan som gir forslag til konkrete prosjekter i prioritert rekkefølge:

  • Installere flere ladepunkter. I Kvinnherad kommune er det registrert 382 elektriske personbiler, noe som tilsvarer 5,6 prosent av personbilflåten. Det finnes syv offentlige ladepunkt. Ved å installere flere ladepunkt tilrettelegger man for økt antall elbiler. For å holde tritt med scenarioet som Transportøkonomisk Institutt kaller «Ultralavutslippsbanen», må man kutte 45 prosent av utslippene fra veitrafikk innen 2030. For Kvinnherad betyr dette at 65 prosent av personbilene må være nullutslippsbiler.
  • Konkretisere potensialet for bioenergi. Kvinnherad kommune er den andre største jordbruk kommunen i Hordaland, etter Voss. Dette fører med seg utslipp, og jordbruk står nå for ti prosent av utslippene. Målsetningen for kommunen vil derfor være å etablere et pilotprosjekt innen landbruk innen 2020 og ha 20 prosent av husdyrgjødselen gjennom en biogassreaktor innen 2025.
  • Lage en videre strategi for hydrogen. Greensight har gjennomført en mulighetsstudie for produksjon av hydrogen i Kvinnherad, samt undersøkt potensialet for hydrogendrift på hurtigbåtene Rosendal-Bergen. Målsetningen er å lage en videre strategi.
  • Øke bruken av lokale energiressurser. Kvinnherad har stort potensialet av både grunnvarme og solenergi. Målsetningen er derfor at 50 prosent av alle egnede kommunale tak skal være kledd med solceller innen 2030. I tillegg skal solceller fortløpende vurderes som lokal energikilde i alle kommunale utbyggings- og rehabiliteringsprosjekt.

Det er helt essensielt at kommunen gjør et aktivt valg om å jobbe med grønn energiomstilling og å være en foregangskommune. Videre vil det, uavhengig av prosjekter, være sentralt å tenke helhetlig, fordi energibruk og produksjon er sektoroverskridende og trenger holistiske løsninger. En slik satsing krever at man jobber systematisk med tiltak og målsetninger og samler gode data, slik at man kan evaluere tiltak årlig.

Les hele rapporten her

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *