Ikke glem søknadfristen for Klimasatsmilder!

Nå kan du søke om opp til 12 milloner kroner.

Hele 200 millioner kroner skal deles ut til kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak gjennom Klimasats-ordningen i 2019. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjektene man kan søke om er klimavennlig areal- og transportplanlegging,  klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak og klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring (her inngår klimavennlig innkjøp og bygg og anlegg). Nytt av året er at rammene er utvidet og at man kan søke om inntil 12 millione for blant annet omstilling av transportsektoren.

Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring. Der er derfor også mulig å søke om forprosjekter for klimagassreduserende tiltak, for å komme fra ord til handling og milder til å opprette interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Søkere blir oppfordret til å samarbeide, også med kommunale AS, IKS, næringsliv, organisasjoner og private.

Mer om støtteordningen, kriterier og rammer kan du lese her.

Søknadfristen er 15. februar.

Greensight bidrar gjerne med informasjonen du trenger for å bygge et godt prosjekt og en god søknad. Vi har erfaring med å jobbe med kommuner og fylkeskommuner og spesielt bred erfaring og kompetanse knyttet til omstillingsprosjekter rettet mot transport.

Kontakt Hilde Holdhus for mer informasjon.

+47 40 20 39 05

hilde @ greensight.no

 

 

0 replies

Legg igjen et svar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *