Ikke glem søknadfristen for Klimasatsmilder!

Nå kan du søke om opp til 12 milloner kroner.

Hele 200 millioner kroner skal deles ut til kommuner, fylkeskommuner, og kommunale foretak gjennom Klimasats-ordningen i 2019. Midlene skal utløse klimatiltak som reduserer utslipp av klimagasser og bidrar til omstilling til lavutslippssamfunnet.

Prosjektene man kan søke om er klimavennlig areal- og transportplanlegging,  klimavennlig transport – gjennomføring av tiltak og klimagassreduserende tiltak i andre sektorer – gjennomføring (her inngår klimavennlig innkjøp og bygg og anlegg). Nytt av året er at rammene er utvidet og at man kan søke om inntil 12 millione for blant annet omstilling av transportsektoren.

Deler av midlene kan gå til å planlegge og utrede klimatiltak, og til nettverk og deling av erfaring. Der er derfor også mulig å søke om forprosjekter for klimagassreduserende tiltak, for å komme fra ord til handling og milder til å opprette interkommunale nettverk for kompetanseheving og erfaringsdeling.

Søkere blir oppfordret til å samarbeide, også med kommunale AS, IKS, næringsliv, organisasjoner og private.

Mer om støtteordningen, kriterier og rammer kan du lese her.

Søknadfristen er 15. februar.

Greensight bidrar gjerne med informasjonen du trenger for å bygge et godt prosjekt og en god søknad. Vi har erfaring med å jobbe med kommuner og fylkeskommuner og spesielt bred erfaring og kompetanse knyttet til omstillingsprosjekter rettet mot transport.

Kontakt Hilde Holdhus for mer informasjon.

+47 40 20 39 05

hilde @ greensight.no

 

 

Hva gjør industrien for å redusere utslipp

Globalt står industrien for 21 % av CO2-utslippene. Dekarborisering av denne bransjen vil være avgjørende for å nå utslippsmålene, for å hindre uopprettelige klimaendringer og skadelig luftforurensning. Spørsmålene er mange, hvordan skal man klare det? finnes det alternativer som kan bidra til at industrien klarer å redusere sine CO2 utslipp? Globalt ser vi en endring, man tar tak i CO2-problemene og tenker nytt og innovativt for å redusere utslipp.

Söta Bror har satt i gang et ambisiøst prosjekt – HYBRIT, og målet er å revolusjonere stålindustrien ved bruk av grønt hydrogen, produsert fra fornybare kilder. Deltakerne bak prosjektet er LKAB (eid av den Svenske Stat), SSAB og Vattenfall.

Med andre ord, er dette tre selskaper som bokstaveligtalt, viser vilje av stål, og viser vei for mulighetene ved bruk av hydrogen i industrien for å redusere utslipp. Går alt som planlagt vil prosjektet kunne kutte 10% av Sveriges nasjonale utslipp og 7% av Finlands utslipp. Prosjektet HYBRIT – «Hydrogen Breakthrough Ironmaking» ble startet i 2016 og er fortsatt i pilotfasen. I 2025 vil prosjektets demonstrasjonsanlegg settes i gang.

Selskapene utgjør hele næringskjeden for produksjon av stål, hvor et selskap utvinner jernmalm, et som produserer stålprodukter (til det globale markedet), og et energiselskap som leverer energi til produksjonen. Dermed vil de få en svært god innsikt i flere ledd når det gjelder bruk av hydrogen i hele verdikjeden for sin industri.

Felles for alle tre selskapene er, bærekraft, miljø og grønn industri. Vi ønsker prosjektet lykke til! Lese mer om prosjektet her.