Nærmere nullutslipp for hurtigbåt i Trøndelag

Sammen med Sintef Materialer og Kjemi har Greensight undersøkt om hva som må gjøres på landsiden for å legge hurtigbåtsambandet Trondheim-Kristiansund om til hydrogendrift.

Vi har vurdert:

  • arealbehov på kaianleggene i Trondheim, Brekstad, Sandstad og Kristiansund
  • sikkerhetsreglement på land
  • muligheter for lokalprodusert hydrogen ved kaianlegg og nødvendig produksjonsmengde
  • behov for fremtidig utbedring av kraftnett for å sikre tilstrekkelig kapasitet
  • bunkringstid mellom avganger og vurdering av foreslåtte rutealternativ i ny kontraktsperiode

Studien er utført på oppdrag fra Trøndelag fylkeskommune.

Storskala gir lav pris

Konklusjonen i rapporten er at det er mulig å gjennomføre bunkring ved alle de fire hovedanløpene, men at det i Trondheim og Kristiansund trolig må oppføres mindre bunkringsenheter med tilkjørt hydrogen fra produksjon i nærheten pga arealmangel og sikkerhetsavstander.

Med dagens rutemønster har de to hurtigbåtene på sambandet et daglig forbruk på rundt 2,6-2,7 tonn med hydrogen. Det gir en produksjonspris på mellom 30-51 kroner avhengig av strømpris og andre variabler. Vi anslår en produksjonspris på 40 kroner per kilo som oppnåelig.

Last ned rapporten.

Jobber du med nullutslipp til sjøs og trenger å vite mer? Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat!