– 100 mrd er ikke så mye i denne sammenhengen.

Historiens andre Green Energy Day samlet nesten 90 deltakere som ville lære mer om status for framveksten av grønne energiløsninger, både konkrete prosjekter og framtidsmuligheter.

Jon Fredrik Baksaas, tidligere Telenor-sjef, startet dagen med å fortelle om sine planer for CoolOff Capital. Fondet planlegger å hente 100 mrd og investere i fornybar energiproduksjon.

-100 mrd er ikke så mye i denne sammenhengen. I fornybarbransjen er det en dråpe i havet, sa Baksaas.  -Det tilsvarer det kostnaden for å gjøre 3,75 millioner av Stobritannias 27 millioner husholdninger grønne, utdypet han. Fondets strategi er langsiktige investeringer, «buy-and-hold». Han påpekte at det finnes flere ulike norske grønne investorer, men understreket at «vi kan bli flere, og mer synlige»

Bakteppet

Første seksjon dreide seg om bakteppet for den grønne omstillingen som nå foregår, status på hvor Norge er nå og hvilke utfordringer og muligheter vi har.

Torill Christensen fra BKK fortalte litt om hvorfor norsk vannkraft er så verdifull. Og minnet oss på at Norge er i en unik posisjon med store mengder bærekraftig vannkraft og et nær 100 prosent grønt, velfungerende kraftsystem. Til slutt gjorde hun et forsøk på å spå framtidens kraftpris, som kan bli avgjørende både for Norges muligheter for salg av kraft og industri. Prognosen sier fortsatt lav pris, men det er stor usikkerhet i anslagene, særlig i retning høyere kraftpriser.

Kristine Fiksen fra THEMA Consulting snakket også om verdien av å bevare det norske kraftsystemet i lys av analysen THEMA har gjort for å se på hvordan framtidens norske kraftnett kan se ut. De har vurdert ulike muligheter for hvordan bruk av kraftnettet kan endres basert på gjeldende trender. Vil vi forbruke som før? Vil alle ha solceller på taket? Vil vi ta i bruk effekttariffer for å redusere makslasten?  I rapporten har de kommet fram til fire scenarioer som de har vurdert opp mot ulike kriterier. Rapporten kan du lese her.

2030 er ikke så langt fram, men Norge kan gjøre mye for å posisjonere seg som en foregangsnasjon for grønn teknologi og bærekraftige løsninger med det fantastiske utgangspunktet vi har. Undertegnede dro publikum gjennom Greensights scenario for 2030 og hvordan verden – og Norge – har endret seg siste året og om vi ligger i rute for å bli en grønnere stat.

Kunden skaper kaos

Alle har hørt om Blockchain, men fordi det i liten grad er tatt i bruk skjønner mange ikke helt hva det er. Lory Kehoe fra Deloittes europeiske Blockchain lab i Irland gav forsamlingen en innføring i teknologiens muligheter og utfordringer med fokus på bruksmuligheter i energibransjen. Teknologien har enorm disruptiv kraft fordi den gir oss mulighet til å dele informasjon på enklere, billigere og smartere måte – uten å måtte gå veien om sentraliserende mellomledd, som f.eks. kan være en bank eller et strømselskap.

-Kunden skaper kaos, gjentok Nils Klippenberg fra Siemens opptil flere ganger. Poenget hans var at det nå er kunden som styrer, også i energibransjen, noe bransjen må ta inn over seg. Han viste til flere eksempler der økt brukerstyring og kombinert med fallende priser på sol og vind legger grunnlag for nye måter å selge og bruke energi.

Edgeir Vårdal Aksnes fra Tibber fortalte tilhørerne om hvordan vi kan gjøre hjemmene våre til strømselskaper ved analysere strømforbruket og styre strømmen digitalt. Han la vekt på at framtidens strømkunder vil ha helt andre forventinger til kundeopplevelse enn dagens kunder, og at strømleverandørene må ta innover seg dette ved bygging av tjenester.

-Norge bør brande vannkraften sin for å øke verdien og betalingsvilligheten for den, mente Janu Ramchandani fra Kinect Energy. Hun fortalte om opprinnelsesgarantier, og viste også tjenesten www.trackmyelectricity.com som gir forbrukere muligheter til å kjøpe opprinnelsesgarantier fra sitt favorittkraftverk.

Omstilling i praksis

Hvaler kommune og Fredrikstad Energi satte seg hårete mål i 2011, med det resultat at Hvaler i dag er Norges smarteste energikommune i dag og en nasjonal demonstrasjonsarena for smarte nett med flere spennende spinnoff. Veien har ikke vært helt rett fram og Smart Energis Morten Hagen fortalte om oppturer og nedturer, men også av viktigheten av å tørre å ligge foran og involvere og engasjere innbyggerne.

Lyseparken i Os kommune har ikke kommet like langt, men Fredrik Seliussen fra Os kommune fortalte litt om hvorfor grønn energi er sentralt i arbeidet for å legge til rette for et framtidsrettet næringsområde som skal gi Os kommune flere kompetansearbeidsplasser. Heller ikke dette prosjektet har vært uten opp- og nedturer, men nå merker de at de opplever interesse fra internasjonale aktører som er interessert i å etablere seg på «den gudbenådede energikysten» her på Vestlandet.

Alle snakker om solceller, men hvor bra fungerer de i praksis i regnbyen Bergen?, var utfordringen Gunnar Hernborg fikk fra oss. For ett år siden installerte GC Rieber Eiendom solceller på DNVGL-bygget på Marineholmen som en del av BREAM-sertifiseringen av bygget. Hernborg kunne fortelle at de trengte rundt 80 000 kWh grønn energi årlig og endte opp med en produksjon på 73 000 kWh i et år med en lite solrik sommer. Prisen per kWh er ennå høy, men Hernborg bemerket at om man sammenligner med energieffektiviserende tiltak man instedet måtte gjort for å oppnå en tilsvarende energiredusjon kommer man veldig godt ut.

Av Hilde Holdhus

Alle foredrag fra dagen ligger her.

Alle foto: Cecilie Bannow