Ett sett med tall. To ulike fortellinger

Brukes det mindre penger på ren energi? Ja.

Bygges det mindre ny energikapasitet? Nei.

Denne uken kom oppdaterte tall fra Bloomberg New Energy Finance over investeringer i ren energi kan leses på to måter

Lesemåte 1: Tallenes tale er ganske klar. Investeringstakten synker og for første halvår til sammen er investeringene redusert med ca 20 milliarder dollar fra samme periode i fjor. Det er en nedgang på 14,45 prosent.

Og dette til tross for et andre kvartal som ligner et lite comeback sett opp mot årets tre første måneder, og et oppsving sammenlignet med en historisk svak avslutning på 2016.

Kilde: Bloomberg New Energy Finance

Lesemåte 2: I samme periode som investeringene har falt med knappe 15 prosent har kapitalkostnaden for de to største investeringsobjektene, sol- og vindenergi, falt med henholdsvis 15 og 14 prosent. Ergo får man samme mengde ny energikapasitet for mindre penger.

Det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA) sine beregninger over årlig utbygging viser en økning (og ny rekord) i 2016 155 GW til 161 GW  med ny kapasitet fra 2015 til 2016. Tar vi bort storskala vannkraft med 5 GW, ettersom den kategorien ikke inngår i Bloomberg sine analyser, får vi en marginal økning i veksten fra 2015 til 2016 (156 mot 155 GW). Det mest interessante er derimot at investeringene i samme periode falt fra 349 til 287 milliarder dollar. Det er en reduksjon på knappe 18 prosent.

For å illustrere utviklingen kan vi se på hvor mange millioner dollar det koster (capex) for en megawatt utbygd av sol- og vindenergi.

Jeg velger å lese tallene på denne måten. Ja, det er ingen tvil om at det burde vært investert enda mer for å nå hårete energimål, men det er et lang steg på veien mot konkurransedyktighet for sol- og vindenergi at man får samme utbytte for mindre penger.

Kilde: Bloomberg New Energy Finance, Climatescope

Kilde: Bloomberg New Energy Finance, Climatescope

Solenergi er vinneren

Uavhengig av hvordan du velger å lese investeringstallene er det solenergi som er vinneren. Drevet at to store prosjekt i Midtøsten på til sammen 1,9 milliarder dollar og en samlet kapasitet på 2 GW, er de samlende investeringene på 35,6 milliarder dollar for perioden april til juni. Det er en vekst på ca 20 prosent både sammenlignet med samme periode i fjor og første kvartal i år. For å sette det i perspektiv ble det investert mer i solenergi på verdensbasis på ett kvartal (35,6 mrd/USD) enn det ble i oljesektoren i Nordsjøen i hele 2016 (25,6 mrd/USD).

Til sammen ble det investert 64,8 milliarder dollar i andre kvartal i 2017. Opp 21 prosent fra årets tre første måneder, men 12 prosent ned sammenlignet med samme periode i fjor.

Kinesisk dominans

Etter svake kvartal for både Kina og USA, opplever begge markedene ett oppsving i årets andre kvartal. De første månedene av Donald Trumps presidentskap har dermed ikke svekket investeringslysten i fornybar energi i statene. Investeringsbanken Morgan Stanley publiserte nylig en analyse hvor de mener fornybar energi vil være den billigste formen for kraftproduksjon i løpet av tre år, og at USA kommer til å oppfylle Paris-avtalens krav basert på markedets kraft, selv om Trump-administrasjonen trekker landet ut av avtalen.

For Europa er det mer eller mindre status quo fra forrige kvartal. Et poeng som er verdt å merke seg er imidlertid det lave investeringsnivået i Storbritannia på bare 407 millioner dollar, under halvparten av Sverige.

 

Foto: Phoenix Solar AG