Aldri før har det blitt bygget mer fornybar energi

Hele 161 GW med ny fornybar kraftproduksjon ble klar i løpet av fjoråret, ifølge den årlige oversikten til det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA).

Dermed slo man rekorden på 155 GW fra 2015, og dette til tross for at investeringene til samme sektor falt i fjor.  Nettopp det faktum viser hvordan kostnadsfallet for fornybar energi har gjort det mulig å få like mye eller mer produksjon for mindre penger.

Over halvparten – 58 prosent – av veksten kom i Asia. Det er også den verdensdelen med desidert mest kapasitet – godt hjulpet av kinesisk vannkraft og generelt høyt utbyggingsnivå i fremvoksende økonomier.

Ser vi på den samlede fordelingen av fornybar energi er det vannkraften som fremdeles dominerer globalt med 58 prosent av den samlede kapasiteten.

Men dersom vi ser på hvilke energikilder som vokser får vi et helt annet bilde. Grafen under viser den årlige veksten (MW) fra 2008 og frem til 2016 for solenergi, vindkraft og vannkraft. Mens sistnevnte har variert mellom 30,4 og 43, 2 GW i perioden, registrerte solenergi et nytt toppår i fjor med knappe 71 GW, mens vindkraft hadde nest høyest kraftutbygging noensinne.

Samlet sett er det nå rundt 450 GW med landbasert vindkraft, knappe 300 GW med solenergi og såvidt over 14 GW med havvind. Sistnevntes marked er fremdeles primært i Europa og hadde et rekordhøyt investeringsnivå i 2016, så det er god grunn til å tro at den vekst fortsetter etterhvert som de nye anleggene blir knyttet til nettet.

Nytt av året er at byrået også har kartlagt hvor mye kraftproduksjon som bygges som ikke kobles til strømnettet. Det er nyttig innsikt av flere årsaker. I den vestlige verden er det høyt fokus på desentralisert energiproduksjon og batterilagring, mens det i utviklingsland kan være store fordeler med slike løsninger i områder hvor det enten ikke finnes strømnett, eller det er i dårlig forfatning.

Ved utgangen av 2016 fantes det rundt 2 800 MW med kapasitet som ikke er koblet til nettet. Det var en vekst på 75 prosent fra 2015. Ut fra det anslår IRENA at rundt 300 millioner mennesker får elektrisitet fra kilder som ikke er koblet til et strømnett.

Som veksten under viser har veksttakten skutt fart de siste årene. Selv om det er viktig å huske at vi fremdeles snakker om svært små tall i det store bildet. Det er innenfor solenergi at den største veksten har kommet, med ca 1,2 GW ny kapasitet i fjor.

 

Under følger en rekke grafer for de ti største landene innenfor ulike energiformer.

 

Foto: Flickr/David Dodge