Pauseår før rekordrush for vindkraft

For første gang siden 2010 falt elektrisitetsproduksjonen fra norsk vindkraft. I fjor ble det produsert 2,1 TWh med elektrisitet fra norske vindparker, viser ferske tall fra SSB. Det er en nedgang på rundt 0,4 TWh fra fjorårets rekord og utgjør 1,41 prosent av den samlede elektrisitetsproduksjonen.

Vindforhold og driftsstans forklarer
En av årsakene er naturlig nok vindforholdene. I 2015 var det gode vindforhold over hele landet, og kraftverkene sett under ett hadde en produksjonsindeks på 113,1 prosent. Det betyr at vindkraftproduksjonen i 2015 var ca 13,1 prosent høyere enn normalforventningen ut fra vindforholdene.

Vindforholdene var gjennomgående gode over hele Norge i 2015, og for norske vindkraftverk sett under ett var produksjonsindeksen på 113,1 %. En produksjonsindeks på 113,1 % betyr at vindkraftproduksjonen i 2015 kan forventes å være cirka 13,1 % høyere enn normalforventningen ut ifra vindforholdene.

I NVEs årlige produksjonsrapport for vindkraft (som er like om hjørnet) analyseres vinddata, og det ville ikke overraske meg om mye av nedgangen skyldes et mer normalt vindår. I tillegg ble Midtfjellet vindpark ble først «friskmeldt» etter brann i en av turbinene i 31.mars og har ikke hatt full helårsproduksjon.

Som vi ser av grafen under var det kun i november at 2016-produksjonen overgikk 2015.

Ny rekord i år

Det er imidlertid mye som tyder på at rekorden ryker allerede i år. Midtfjellet vindpark har får vanlig helårsproduksjon. Skomakerfjellet vindpark, som åpnet i mars 2016, får sitt første fulle driftsår. Den er rett nok ikk veldig stor med sine fire turbiner, men de er til gjengjeld Norges største og de samme Vestas-turbinene som brukes i Fosen-utbyggingen. 

I tillegg skal både Hamnefjellet vindpark i Finnmark og Tellenes i Rogaland være ferdig i løpet av inneværende år.

Med 18,25 milliarder investert i vindkraft i Norge i fjor, blir det etter all sannsynlighet årlige rekorder frem til 2021. Da skal alle delene av Fosen-utbyggingen være ferdig og hatt helårsdrift.

Godt år for storebror

Som NVE allerede har slått fast, var det rekordhøy kraftproduksjon i Norge i fjor. Tross mer oppmerksomhet rundt nye teknologier som vind og sol, er vannkraften fortsatt totalt dominerende.

 

Foto: Smøla vindpark (Statkraft)