Mindre pengebruk, men større utbytte per dollar - Greensight

Mindre pengebruk, men større utbytte per dollar

De globale investeringene innen ren energi i 2016 falt med 18 prosent fra rekordåret i 2015. Men bildet er ikke like mørkt som det kan se ut.

Til sammen ble det investert 287 milliarder dollar i ren energi (storskala vannkraft er holdt utenfor), ifølge den årlige oppdateringen fra Bloomberg New Energy Finance. Det er ned fra 349 milliarder dollar i 2015.

Ettersom analysebyrået rapporterer investeringstall hvert kvartal kommer ikke nedgangen som noen stor overraskelse. 2016 som helhet reflekterer tredje kvartal, som var det svakeste siden 2013. 

Mrd_dollar_chartbuilder

Asiatisk nedgang

Mesteparten av nedgangen kommer i Asia, hvor det ble investert 135 mot 183 milliarder doller året før. Forklaringen, ifølge analysebyrået, er at Kina og Japan reduserer bygging av ny kapasitet for å implementere de siste års utbygging i kraftsystemet.

Kina har vært den dominerende aktøren de siste årene og det er ventet en ytterligere nedgang i ny kapasitet i 2017.  Myndighetene har også varslet en gradvis nedtrapping i subsidier. På den andre siden har det kinesiske energibyråret lagt frem fornybarplaner til en verdi på rundt 292 milliarder pund, tilsvarende 397 milliarder dollar i perioden 2016-2020.

More bang for the buck

Mens pengebruken på solenergi falt med 32 prosent, økte ny kapasitet med 20 prosent til 70 GW i 2016. Det illustrerer hvordan kostnadsfallet gjør at man får mer for pengene.

En andel av prosjektene som kom i drift i 2016 er finansiert i 2015, så kostnadseffekten på kapasitetsveksten er nok noe mindre enn det kan fremstå ved første øyekast.

AAEAAQAAAAAAAAdVAAAAJDU2OTMxNTY4LWRkYzgtNDUyYi1hNGMzLTgyNzdjZDBmMTVmZQ

Gjennombrudd for havvind

Etter et imponerende kostnadsfall bød 2016 på sterk fremgang for havvind. En økning på nesten 40 prosent fra 2016 ga samlede investeringer på knappe 30 milliarder dollar. Den gjennomsnittlige energikostnaden for havvind falt med 22 prosent fra første til andre halvår i fjor, og endte på 126 dollar per MWh. Og en rekke prosjekt oppnådde vesentlig lavere priser.

Med større turbiner, flere store prosjekt som nærmer seg investeringsbeslutning, blant dem Dogger Bank hvor Statoil har en sentral eierandel, og nye marked under utvikling, er det all grunn til å tro at havvind fortsetter å vokse. Selv om Europa fremdeles stod for majoriteten av investeringene, har Kina nå en sjettedel og den første amerikanske havvindparken ble nylig koblet til nettet. 

Det er gode nyheter for den norske maritime bransjen, hvor mange av de kriserammede offshorerederiene ser nye muligheter. Nylig fikk Solstad en lengre kontrakt med Dong Energy. I tillegg finnes det også spesialiserte aktører som Fred Olsen Windcarrier, som stod bak installasjonen av Block Island-parken i USA.

Kjøp og salg

Et annet område som setter ny bestenotering er “merger and aquisitions”. Det har for første gang blitt slått sammen eller kjøpt opp selskaper og prosjekt for over 100 milliarder dollar i 2016 med 117 milliarder dollar.

Den største overtakelsen er Teslas kjøp av SolarCity til 4,9 milliarder dollar. Mens det samlet ble solgt fornybarprosjekt for 72 milliarder dollar.

Så får vi se om det blir lønnsomt for kjøperne. Foreløpig viser analysene til BNEF at fornybarindeksen NEX Clean Energy gjør det svakere enn både Nasdaq og S&P 500.

Hva med Norge? 

Ved utgangen av tredje kvartal var det investert 2,24 milliarder dollar i Norge. Det er en markant økning fra 30 millioner dollar året i forveien. Årsaken er selvsagt vindparken på Fosen, som er 1,3 milliarder dollar eller rundt 11 milliarder norske kroner. Men også en rekke andre vindprosjekt gjør at det med svært god margin blir ny norgesrekord. Og i 2017 faller vi nok ned på et vesentlig lavere nivå igjen, selv om flere vindprosjekt har byttet hender i det siste og utbyggerne har en tidsfrist i 2021 og forholde seg til.

Statoil har også brukt penger på havvind utenfor landegrensene. Med investeringsbeslutning på havvindparkene Hywind og Arkona har de lagt på bordet rundt 7,5 milliarder norske kroner. Like før jul kom også nyheten om at selskapet hadde vunnet en lisenstildeling i New York.