HYDROGEN. LITE ATOM. STORE MULIGHETER.
Utforsk
KUNNSKAP SOM KUTTER UTSLIPP
Utforsk
VERDEN ENDRER SEG, GJØR DU?
Utforsk
Previous
Next

Greensight gir deg verktøyene du trenger for å være i forkant av energiomstillingen.

Vi brenner for å gi deg og din virksomhet kunnskap som gjør det enkelt å finne de riktige utslippsfrie løsningene til ditt behov. 

Vi leverer mulighetsstudier og investeringsanalyser, holder oversikt over markeder og leverandører, hjelper bygge markedsscenario og strategier, utvikler konsepter, forretningsmodeller og verdikjeder. Rett og slett det som må til for at du skal kunne identifisere gjennomførbare prosjekter som bytter ut fossile løsninger med nullutslipp på effektiv og lønnsom måte. 

Vi jobber innenfor tre forretningsområder: hydrogen, nullutslippstransport (land og maritim) og energisystemer.

Tjenester

Blogg

VI ØNSKER Å BIDRA TIL EN RASKERE GRØNN OMSTILLING.
 
Greensight består av dyktige og løsningsorienterte fagfolk som kan fornybare energiløsninger og energimarkeder. Vi er drevet av et ønske av å få til rask innfasing av nullutslipps energiløsninger, samtidig som vi hjelper din virksomhet gripe nye muligheter som følge av omstillingen.
 
Vi jobber hardt for å levere gode prosjekter og bidra med kunnskap som gir grunnlag for reell omstilling fra sort til grønn energi.

Vil du bli en av oss?

 
 
Vi er alltid på jakt etter flinke folk med erfaringene og drivkraften som skal til for å skape endring. Send oss gjerne en åpen søknad til greensight@greensight.no
 
 

Kontakt oss

Kontakt oss på greensight@greensight.no