Greensight leverer kunnskap og beslutningsstøtte langs hele verdikjeden for hydrogen, med tyngdepunkt innenfor transport.

- Lønnsomme hydrogenprosjekter.

Produksjon av grønn hydrogen krever kunnskap om kraftpriser og elektrolyseteknologi, men også lokale og internasjonale markeder, sikkerhetsregelverk og distribusjonsløsninger.

Les mer

- Havner kan bli energihuber.

Dagens havner står ovenfor en større omstilling. Utfasing av fossile drivstoff i maritim sektor krever tilgang på store mengder energi, smarte løsninger og infrastruktur.

Les mer

- Hvilket utslippsfritt kjøretøy bør du velge?

Batteri, hydrogen eller biogass? Hva man skal velge avhenger av en rekke ulike faktorer. Hvor langt skal du? Hvor ofte? Hvilken infrastruktur er tilgjengelig?

Les mer

Våre tre nyeste rapporter

Vi hjelper deg holde stø kurs mot en grønnere energiframtid.

Referanser

Vi jobber hardt for for å levere gode prosjekter og bidra med kunnskap som gir grunnlag for reell omstilling fra sort til grønn energi. Referanselisten over oppdrag og publikasjoner vokser jevnt og trutt, ta en titt her om du vil lære litt mer eller ønsker å bestille rapporter.

Blogg

Nikola company

1000 hydrogenlastebiler, Nikola Tre og Sveits

Nyttetransport på hydrogen rykker stadig nærmere norske veier, og lanseringen av Nikola Tre gir fantastiske muligheter for norske transportselskaper. Men vi blir nok ikke de første som ruller ut infrastruktur

Små hydrogenstasjoner kan gi stor effekt

Små, flyttbare stasjoner kan være nøkkelen til få fart på hydrogen i veitransport. En ny rapport fra Greensight har sett på potensialet for slike løsninger i Norge og Sverige på

Nærmere nullutslipp for hurtigbåt i Trøndelag

Sammen med Sintef Materialer og Kjemi har Greensight undersøkt om hva som må gjøres på landsiden for å legge hurtigbåtsambandet Trondheim-Kristiansund om til hydrogendrift. Vi har vurdert: arealbehov på kaianleggene

– 100 mrd er ikke så mye i denne sammenhengen.

Historiens andre Green Energy Day samlet nesten 90 deltakere som ville lære mer om status for framveksten av grønne energiløsninger, både konkrete prosjekter og framtidsmuligheter. Jon Fredrik Baksaas, tidligere Telenor-sjef,

Fra minus til pluss for vindbransjen i 2016

Fra et samlet driftsunderskudd for norsk vindkraft på land i 2015 på nesten en kvart milliard, blåste det riktig vei i fjor. Det samlede driftsresultatet endte på drøye 45 millioner

Nullutsleppsteknologi i transportsektoren kan spare samfunnet for milliardar

Kor mykje kostar det eigentleg det norske samfunnet å gå over frå dagens fossilbaserte transportsektor til framtidas klimavenlege transportsektor? Det viser seg at dette faktisk er ei investering som det

Hydrogen kan være konkurransedyktig for tungtransport innen 10 år

En årlig produksjon på 1000 hydrogenlastebiler fra en leverandør og en flåte på rundt 300 hydrogenlastebiler i Norge, vil gjøre hydrogen konkurransedyktig med diesel som drivstoff, dersom Enova-støtten opprettholdes. Uten

Ett sett med tall. To ulike fortellinger

Brukes det mindre penger på ren energi? Ja. Bygges det mindre ny energikapasitet? Nei. Denne uken kom oppdaterte tall fra Bloomberg New Energy Finance over investeringer i ren energi kan

Kvar heim sitt eige kraftverk

Kor lang tid tek det før dei fleste husa i bygda eller byen der du bur produserar sin eigen strøm og har eit batteri for å lagre overskotet? Og heile bustadfelt

hydrogenbil

Hydrogenferden i Hardanger

Å være førstemann ut med ny teknologi er utfordrende. Særlig når nødvendig infrastruktur ikke er på plass. Det stopper ikke Greensights utskremte i å legge ut på en ferd med

solcelle hytte smartmåler nettleie

I framtiden vil du lade batteriene på hytten

Bokstavelig talt. Hytteeiere kan bli blant de første til å hoppe av strømnettet når økende nettleie truer hyttekosen. Det er lenge siden hytten var et spartansk, lite krypinn, med parafinlamper

Aldri før har det blitt bygget mer fornybar energi

Hele 161 GW med ny fornybar kraftproduksjon ble klar i løpet av fjoråret, ifølge den årlige oversikten til det internasjonale byrået for fornybar energi (IRENA). Dermed slo man rekorden på

Aprilspøk 2017: Bli høy med hjelp fra norsk kraft

Visste du at marihuana visstnok er USAs mest energikrevende avlinger? Planten er kanskje grønn, men energien som kreves for å dyrke den trenger ikke nødvendigvis å ha det samme grønnskjæret. Marihuana-dyrking

5 punkter som vil gjøre Norge «grønnsomt»

Sjelden har vi hatt bedre forutsetninger for å skape nye, grønne næringer i Norge. Her er fem satsningsområder som vil gjøre Norge til et nullutslippsland innen

Få første utgave av Grønn Innsikt

Har du lyst til å holde deg oppdatert på hva som skjer med: energisystemet? vekst og prisutvikling for fornybar energi? energilagring med batteri eller andre teknologier? hva som er viktigst

5 punkter som vil gjøre Norge «grønnsomt»

Sjelden har vi hatt bedre forutsetninger for å skape nye, grønne næringer i Norge. Her er fem satsningsområder som vil gjøre Norge til et nullutslippsland innen 2050, øke vekst og

Pauseår før rekordrush for vindkraft

For første gang siden 2010 falt elektrisitetsproduksjonen fra norsk vindkraft. I fjor ble det produsert 2,1 TWh med elektrisitet fra norske vindparker, viser ferske tall fra SSB. Det er en nedgang

40 milliarder gode grunner til å tenke to ganger

Tar nettselskapene innover seg at fremtidens kraftnett ikke kan planlegges ut fra dagens teknologi? Når norske nettselskap skal investere 140 milliarder kroner de neste ti årene, er det ett spørsmål

Mindre pengebruk, men større utbytte per dollar

De globale investeringene innen ren energi i 2016 falt med 18 prosent fra rekordåret i 2015. Men bildet er ikke like mørkt som det kan se ut. Til sammen ble

Om oss

Greensight ønsker å bidra til en raskere grønn omstilling.

Vi brenner for god kunnskap som gjør det enkelt for kundene å finne riktig ren løsning til sitt behov.

Vi er opptatt av å bygge gode investerningsgrunnlag som gjør det enkelt å ta beslutninger.

Vi hjelper deg med å finne og synliggjøre potensiale innen for klima- og energiteknologi.

Kontakt oss